WAQXAQIB' chihab' wank re laj Josias naq ki'ok chi awab'ejink sa' wiib' li teep re Israel. Toj kach'in laj Josias, jo'kan naq wankeb' winq ke'tenq'ank re chi jolomink.

Ak wuqub' chihab' rokik laj Josias chi awab'ejink naq ki'ok chi xloq'oninkil li Jehob'a. Kixk'am re rik'in laj David, laj Jehosafat ut rik'in laj Ezequias. Toj saaj naq kixb'aanu jun li chaab'il na'leb'.

Laj Josias ut eb' laj k'anjel chiru yookebʼ xpuk'inkil eb' li pech'b'il yos

Chiru naab'al chihab', naab'aleb' laj Israel maa'useb' xna'leb'. Ke'xloq'oni ut ke'xwiq'ib' rib' chiruheb' li pech'b'il yos. Jo'kan naq laj Josias ut eb' laj k'anjel chiru, ke'ok xsachb'al li b'alaq'il paab'al. Li k'anjel a'in ch'a'aj xb'aanunkil xb'aan naq, naab'aleb' ke'loq'onink re li pech'b'il yos. Sa' li eetalil nak'utunk chanru yookeb' xpuk'inkil eb' li pech'b'il yos.

Chirix chik a'an laj Josias kixaqab' oxib' chi winq re naq te'xyiib' li Rochoch li Jehob'a. Ke'xch'utub' chixjunil li tumin re li tenamit, re xtojb'aleb' laj k'anjel. Naq eb' li winq a'in, yookeb' chi k'anjelak sa' li Rochoch li Yos; laj Hilquias, xb'eenil aj tij, kixtaw xhuhil li chaq'rab' li kik'ehe'k re laj Moises sa' li q'e kutan. Li chaq'rab' a'in kisachk.

Naq ke'xk'am li chaq'rab' re laj Josias, kiraj xnawb'al k'aru naxye. Toja' naq laj Josias kixk'e reetal naq li tenamit moko yook ta xyu'aminkil li xchaq'rab' li Jehob'a. Jo'kan naq kiraho'k sa' xch'ool ut kixpej li raq' jo' nakaawil sa' li eetalil. Chirix chik a'an kixye: ‹Li Jehob'a yook xjosq'il qik'in, xb'aan naq eb' li qana' qayuwa' ink'a' ke'xyu'ami li xchaq'rab'›.

Laj Safan ut li awab’ej Josias

Laj Josias kixtaqla laj Hilquias rik'in xHulda, jun li ixq aj k'anjel chiru li Yos, re xpatz'b'al re k'aru tixb'aanu li Jehob'a rik'in li tenamit. Li xHulda kixye re laj Hilquias k'aru kixye li Yos: ‹Li tenamit Jerusalen ut chixjunileb' li wankeb' aran tink'e xtojb'aleb' xmaak. Xb'aan naq ke'xloq'oni eb' li pech'b'il yos ut li Ruuchich'och' kinujak sa' maa'usilal. Ab'an li rahilal a'in ink'a' tchalq naq toj yo'yooq laj Josias, xb'aan naq yook xb'aanunkil li us›.

2 Crónicas 34:1-28.Ebʼ li patzʼom

 • Jarub’ chihab’ wank re laj Josias naq ki’ok chi awab’ejink? K’aru kixb’aanu laj Josias naq ak wuqub’ chihab’ rokik chi awab’ejink?
 • K’aru yook xb’aanunkil laj Josias sa’ li xb’een eetalil?
 • K’aru kixtaw li xb’eenil laj tij naq yookeb’ xyiib’ankil li Rochoch li Yos?
 • K’a’ut naq kixpej li raq’ laj Josias?
 • K’aru li esil kixtaqla li Jehob’a chirix li xHulda cho’q re laj Josias?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 2 Crónicas 34:1-28.

  K’aru li eetalil kixkanab’ laj Josias cho’q reheb’ li ink’a’ ke’xyal xsahil li xkach’inaleb’? (2 Cró. 33:21-25; 34:1, 2; Sal. 27:10.)

  Naq laj Josias yook chi awab’ejink chiruheb’ li chihab’ waqxaqib’, kablaju ut waqxaqlaju, k’aru kixb’aanu re naq te’xloq’oni wi’ chik li Jehob’a? (2 Cró. 34:3, 8.)

  K’aru naqatzol naq laj Josias ut laj Hilquias ke’k’anjelak re xyiib’ankil li Rochoch li Jehob’a? (2 Cró. 34:9-13; Pro. 11:14; 1 Cor. 10:31.)