Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 72: Li Awab'ej Ezequias

Tzolom 72: Li Awab'ej Ezequias

MA NAKAANAW k'a'ut yook chi tijok li winq a'in? K'a'ut naq kixk'e eb' li hu chiru li Jehob'a? Li winq aj Ezequias ut awab'ej re li wiib' chi teep re li tenamit Israel. Laj Ezequias wank sa' ch'a'ajkilal. Ma nakaanaw k'a'ut?

Laj Ezequias yook chi tijok

Xb'aan naq eb' laj puub' re Asiria ke'xsach 10 xteepal li tenamit Israel. Li Jehob'a kixkanab' naq te'xk'ul chixjunil a'in, xb'aan naq maa'useb' xna'leb'. Eb' laj puub' a'in, ke'chalk ajwi' chi xsachb'al li wiib' chi teep li naxjolomi laj Ezequias.

Li awab'ej re li tenamit Asiria, kixtaqla eb' li esil hu cho'q re laj Ezequias. Naq laj Ezequias kixk'ul eb' li esil hu kixk'e chiru li Yos. Chisa' eb' li hu li awab'ej re Asiria kixmaajewa li Jehob'a ut kixtaqla xyeeb'al re laj Ezequias naq tixq'axtesi rib' sa' ruq'. Jo'kan naq, laj Ezequias kitijok chiru li Jehob'a ut kixye re: ‹At Jehob'a choo'aakol chiru li awab'ej re Asiria, ut chi jo'kan chixjunileb' li tenamit te'nawoq re naq ka'ajwi' laa'at li tz'aqal Yos›. Ma kirab'i li Jehob'a li xtij laj Ezequias?

Laj Ezequias chaab'il awab'ej. Moko maa'us ta xna'leb' jo'eb' li awab'ej re li 10 chi teep re li tenamit Israel. Chi moko kixk'am ta re rik'in laj Acaz, li xyuwa'. Laj Ezequias kixpaab' chixjunil li xchaq'rab' li Jehob'a. Naq laj Ezequias kiraqe'k chi tijok, li Jehob'a kixtaqla laj Isaias chi xyeeb'al re a'in: ‹Li awab'ej re Asiria ink'a' t-oq sa' li tenamit a'in, chi moko tixkut ta junaq ral simaj ut maajun reheb' laj puub' t-oq sa' li tenamit›.

Ma nakaanaw aniheb' li kamenaq li wankeb' sa' li eetalil? A'aneb' laj puub' re li tenamit Asiria. Li Jehob'a kixtaqla jun li x'anjel ut chiru jun q'oqyink ajwi' kixkamsiheb' 185.000 aj puub'. Jo'kan naq li awab'ej re Asiria kisutq'iik sa' li tenamit Ninive.

Eb' laj puub' re Asiria kamenaqebʼ

Eb' li poyanam li wankeb' sa' li wiib' chi teep li naxjolomi laj Ezequias, ke'kole'k ut ke'wank sa' tuqtuukilal. Naq kikamk laj Ezequias, laj Manases kikanaak cho'q awab'ej. Laj Manases ralal laj Ezequias. Laj Amon ralal laj Manases. Laj Amon ut laj Manases, maa'useb' xna'leb' ut ke'wank cho'q awab'ej. Jo'kan naq sa' li tenamit Israel kinumtaak li kamsink ut li rahilal. Naq laj Amon kikamsiik xb'aaneb' laj k'anjel chiru; laj Josias, li ralal, kikanaak cho'q awab'ej sa' xb'een li wiib' chi teep re li tenamit Israel.

2 Reyes 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Ebʼ li patzʼom

 • Ani li winq wank sa’ li eetalil? K’a’ut naq li winq a’in wank sa’ ch’a’ajkilal?
 • K’aru li esil hu kixk’e laj Ezequias chiru li Yos? K’aru kixtz’aama laj Ezequias chiru li Jehob’a naq kitijok?
 • Chanru ki’awab’ejink laj Ezequias? Naq laj Isaias kiwulak rik’in laj Ezequias, k’aru kitaqlaak xyeeb’al re xb’aan li Jehob’a?
 • K’aru kixb’aanu li x’anjel li Jehob’a rik’ineb’ laj puub’ re Asiria? (Chaawil li eetalil.)
 • Naq kikamk laj Ezequias, k’aru kixk’ul li wiib’ chi teep li yook xjolominkil?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 2 Reyes 18:1-36.

  K’aru kixye laj Rabsaque, li xmoos li awab’ej re Asiria, re naq eb’ laj Israel te’xkanab’ li xpaab’al? (2 Rey. 18:19, 21; Éxo. 5:2; Sal. 64:4.)

  Naq eb’ laj Testiiw re li Jehob’a ink’a’ k’ulb’ileb’ chi xpuktesinkil li chaab’il esilal, chanru neke’xk’am reheb’ rik’in laj Ezequias? (2 Rey. 18:36; Sal. 39:2; Pro. 26:4; 2 Tim. 2:24.)

 • Chaawil li naxye 2 Reyes 19:1-37.

  Naq li xtenamit li Jehob’a yook xk’a’uxl chirix junaq li rahilal, chanru neke’xk’am reheb’ rik’in laj Ezequias? (2 Rey. 19:1, 2; Pro. 3:5, 6; Heb. 10:24, 25; Sant. 5:14, 15.)

  Yaab’asi li oxib’ chi xutaan li kinume’k wi’ li awab’ej Senaquerib. Naq li Santil Hu ki’aatinak chirix laj Senaquerib, ani tz’aqal kixk’utb’esi li winq a’in? (2 Rey. 19:32, 35, 37; Apoc. 20:2, 3.)

 • Chaawil li naxye 2 Reyes 21:1-6, 16.

  Wiib’ oxib’ reheb’ li ke’awab’ejink sa’ li tenamit Jerusalen maa’useb’ xna’leb’, ab’an k’a’ut nayeemank naq laj Manases kinumtaak li xmaa’usilal naq ki’awab’ejink? (2 Cró. 33:4-6, 9.)