Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 71: Li Na'ajej li Naxyeechi'i li Yos

Tzolom 71: Li Na'ajej li Naxyeechi'i li Yos

MA NAKAAWIL li sahilal na'ajej? A'in tana li na'ajej kixk'ut li Jehob'a chiru laj Isaias. Laj Isaias aj k'anjel chiru li Yos. Maa'ani chik laj Jonas naq kiwank laj Isaias.

Eb' li qas qiitz'in saʼ li sahilal na'ajej

K'ajo' xch'ina'usal li na'ajej a'in! K'aru nachalk sa' aach'ool naq nakaawil li na'ajej a'in? Li sahilal na'ajej, li kixk'e li Yos re laj Adan ut x'Eva. Ab'an, ma tch'ina'uso'q tawi' chixjunil li Ruuchich'och'?

Li Jehob'a kixye re laj Isaias naq tixtz'iib'a chanruhaq li ak' Ruuchich'och' li tixk'e li Yos re li xtenamit. Li Yos kixye re laj Isaias: ‹Li xojb' ut li karneer te'wanq sa' tuqtuukilal. Li saaj wakax ut li kaqkoj junaj te'ichajib'q ut jun ch'ina'al t-iloq reheb'. Maak'a' tixk'ul li k'uula'al naq tb'atz'unq chi xk'atq li k'anti'›.

Wankeb' naru te'xye naq a'in maajunwa tk'ulmanq. Xb'aan naq junelik wank li rahilal ut li ch'a'ajkilal. Ab'an k'oxlan chirix a'in, chanru li na'ajej kixk'e li Yos re laj Adan ut x'Eva?

Li Yos kixk'e laj Adan ut x'Eva sa' jun ch'ina'usil na'ajej, ab'an ke'xsach xb'aan naq ke'xq'et Raatin li Yos. Jo'kan naq ke'cheekob'k ut ke'kamk. Li Yos naxyeechi'i reheb' li neke'rahok re, jun li ch'ina'usil na'aj jo' li kixk'e re laj Adan ut li x'Eva.

Sa' li ak' Ruuchich'och' maa'ani chik trahob'tesinq, chi moko tixb'aanu ta li maa'usilal. Twanq tuqtuukilal. Eb' li qas qiitz'in sahaqeb' sa' xch'ool ut maa'ani chik tyajerq jo' kiwank chaq sa' xtiklajik. Moqon chik tqatzol chanru tixch'ina'usa li Yos chixjunil li Ruuchich'och'.

Isaías 11:6-9; Apocalipsis 21:3, 4.Ebʼ li patzʼom

 • Ani laj Isaias? Joq’e kiwank laj Isaias? K’aru kixk’ut li Jehob’a chiru laj Isaias?
 • Chanru li na’ajej li wank sa’ li eetalil? K’aru najultiko’k aawe naq nakaawil li na’ajej a’in?
 • K’aru kixye li Jehob’a naq tixtz’iib’a laj Isaias chirix li ak’ Ruuchich’och’?
 • K’a’ut naq laj Adan ut x’Eva ke’xsach li ch’ina’usil na’ajej?
 • K’aru naxyeechi’i li Yos reheb’ li neke’paab’ank re?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Isaías 11:6-9.

  K’aru naxye li Santil Hu chirix li tuqtuukilal li twanq sa’ xyanqeb’ li xul ut eb’ li qas qiitz’in sa’ li ak’ Ruuchich’och’? (Sal. 148:10, 13; Isa. 65:25; Eze. 34:25.)

  Chanru yook chi tz’aqlok ru li raatin laj Isaias chirix li xtenamit li Jehob’a? (Rom. 12:2; Efe. 4:23, 24.)

  Ani wank xk’ulub’ re naq tqaloq’oni ru xb’aan naq yook xjalb’al qana’leb’ anaqwan ut tixb’aanu ajwi’ sa’ li ak’ Ruuchich’och’? (Isa. 48:17, 18; Gál. 5:22, 23; Fili. 4:7.)

 • Chaawil li naxye Apocalipsis 21:3, 4.

  Naq li Santil Hu naxye naq li Yos twanq qik’in, ma naraj xyeeb’al naq twanq sa’ tib’elej malaj sa’ musiq’ej? (Lev. 26:11, 12; 2 Cró. 6:18; Isa. 66:1; Apoc. 21:2, 3, 22-24.)

  K’aru li rahilal trisi li Yos? (Luc. 8:49-52; Rom. 8:21, 22; Apoc. 21:4.)