MA NAKAANAW ani li winq wank sa' li ha'? Li winq a'in aj Jonas ut ok re chi nuq'e'k xb'aan li kar. Qatzolaq k'a'ut naq wank sa' ch'a'ajkilal laj Jonas.

Laj Jonas aj k'anjel chiru li Jehob'a. Ak kikamk laj Eliseo naq li Jehob'a kixye re laj Jonas: ‹Ayu sa' li tenamit Ninive xb'aan naq yookeb' xb'aanunkil li maa'usilal. Ut tat-aatinaq chirix li xmaa'usilaleb'›.

Laj Jonas ut li nimla kar

Ab'an laj Jonas ink'a' naraj xik sa' li tenamit Ninive. Jo'kan naq xko sa' jun li jukub' sa' jalan chik na'aj, najt chiru Ninive. Li Jehob'a ink'a' kiwulak chiru naq laj Jonas ki'elelik chiru, jo'kan naq kixtaqla jun li nimla kaqsut-iq'. Ut xb'aan xkawil li kaqsut-iq' kib'alq'u raj li jukub' b'arwi' yookeb' wi' chi xik. Eb' li yookeb' xch'eeb'al li jukub' ke'ok chi tijok chiruheb' li xpech'b'il yos re naq te'kole'q.

Toja' naq laj Jonas kixye reheb': ‹Laa'in ninloq'oni li Jehob'a, li kiyiib'ank re li choxa ut li Ruuchich'och'. Ink'a' xinb'aanu li xinxtaqla chi xb'aanunkil›. Jo'kan naq eb' li yookeb' xch'eeb'al li jukub' ke'xye re laj Jonas: ‹K'aru tento tqab'aanu aawe re naq ttuqlaaq ru li palaw?›

Laj Jonas kixye reheb': ‹Kutumaqin sa' li palaw›. Eb' li yookeb' xch'eeb'al li jukub' ink'a' ke'raj xb'aanunkil, ab'an naq kinimank xkawil roq li kaqsut-iq', ke'xkut laj Jonas sa' ha'. Chirix chik a'an kituqlaak li palaw.

Naq laj Jonas xko rub'el ha', jun li nimla kar kinuq'uk re. Ab'an ink'a' kikamk ut kiwank sa' xsa' li kar chiru oxib' kutan ut oxib' q'oqyink. Laj Jonas kiyot'e'k xch'ool naq ink'a' ki'ab'ink chiru li Jehob'a ut naq ink'a' xko sa' li tenamit Ninive. Jo'kan naq, ma nakaanaw k'aru kixb'aanu?

Laj Jonas kitijok chiru li Jehob'a re naq ttenq'aaq. Jo'kan naq li Jehob'a kixb'aanu naq li kar tixxawa laj Jonas chiru ch'och'. Chirix chik a'an laj Jonas xko sa' li tenamit Ninive. Chixjunil a'in naxk'ut chiqu naq tento too'ab'inq chiru li Jehob'a.

Li tasal hu Jonás.Ebʼ li patzʼom

 • Ani laj Jonas ut k’aru kitaqlaak xb’aanunkil xb’aan li Jehob’a?
 • K’aru kixb’aanu laj Jonas naq li Jehob’a kixtaqla Ninive?
 • K’aru kixye laj Jonas reheb’ li yookeb’ xb’eeresinkil li jukub’?
 • K’aru kixk’ul laj Jonas naq xko rub’el ha’?
 • Jarub’ kutan ut q’oqyink kiwank laj Jonas sa’ li xsa’ li kar? K’aru kixb’aanu laj Jonas naq wank sa’ li xsa’ li kar?
 • B’ar xko laj Jonas naq ki’elk chaq sa’ li xsa’ li kar ut k’aru naqatzol chirix a’in?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Jonás 1:1-17.

  K’aru kixk’oxla laj Jonas naq kitaqlaak chi xpuktesinkil li chaab’il esilal sa’ xyanqeb’ laj Ninive? (Jon. 1:2, 3; Pro. 3:7; Ecl. 8:12, 13.)

 • Chaawil li naxye Jonás 2:1, 2, 10.

  Rik’in li kixk’ul laj Jonas, chanru naxk’ut chiqu a’in naq li Jehob’a tooxsume naq tootijoq chiru? (Sal. 22:25; 34:7; 1 Juan 5:14.)

 • Chaawil li naxye Jonás 3:1-10.

  Chanru naxkawresi qach’ool xnawb’al naq li Jehob’a kixk’e wi’ chik xk’anjel laj Jonas usta sa’ xtiklajik li xk’anjel ink’a’ ki’ab’ink chiru? (Sal. 103:14; 1 Ped. 5:10.)

  K’aru naqatzol chirix laj Jonas ut eb’ laj Ninive naq yooqo xpuktesinkil li chaab’il esilal? (Jon. 3:6-9; Ecl. 11:6; Hech. 13:48.)