MA NAKAANAW k'aru yook xyeeb'al li ch'ina ixqa'al re li rixaqil jun li awab'ej? Yook chi aatinak chirix laj Eliseo, laj k'anjel chiru li Jehob'a. Yook ajwi' xyeeb'al naq li Jehob'a natenq'ank re laj Eliseo. Li qana'chin ink'a' naxnaw ani li Jehob'a, xb'aan naq moko aj Israel ta. Ab'an, k'a'ut naq li ch'ina ixqa'al wank sa' rochoch li qana'chin?

Li qana'chin kiyo'laak sa' li tenamit Siria ut aj Naaman xk'ab'a' li xb'eelom. Laj Naaman najolomink reheb' laj puub' sa' li tenamit Siria. Eb' laj Siria ke'xk'am li ch'ina ixqa'al sa' xtenamiteb', jo'kan naq kikanaak cho'q xmoos li rixaqil laj Naaman.

Li rixaqil laj Naaman ut li xmoos

Laj Naaman wank saqlep chirix. Li ani wank xsaqlep naru nat'oye'k xtib'el. Jo'kan naq li ch'ina ixqa'al yook xyeeb'al: ‹Wi laab'eelom txik raj chi rilb'al laj k'anjel chiru li Jehob'a, li winq a'in naru t-isinq re xyajel›. Chirix chik a'an ke'xye re laj Naaman li kixye li ch'ina ixqa'al.

Laj Naaman naraj k'iraak, jo'kan naq xko chi rilb'al laj Eliseo sa' li tenamit Israel. Naq laj Naaman kiwulak, laj Eliseo kixye re li xmoos naq tixye re laj Naaman naq tixch'aj rib' wuqub' sut sa' li nima' Jordan. Naq laj Naaman kirab'i a'in k'ajo' naq kichalk xjosq'il ut kixye: ‹Jwal chaab'ileb' li nima' sa' lintenamit chiruheb' li wank arin Israel›. Naq kiraqe'k xyeeb'al a'in, kisutq'iik.

Toja' naq eb' li xmoos laj Naaman ke'xye re: ‹Wi laj Eliseo tatxtaqla xb'aanunkil junaq li na'leb', taab'aanu raj usta ch'a'aj xb'aanunkil. K'a'ut naq ink'a' nakaawaj xsub'al aawib' sa' ha' jo' kixye aawe?› Chirix chik a'an, laj Naaman kixsub' rib' wuqub' sut sa' li nima'. Toja' naq ki'ok chi k'iraak.

Sa sa' xch'ool laj Naaman, jo'kan naq kisutq'iik rik'in laj Eliseo ut kixye chaq re: ‹Anaqwan ch'olch'o chiwu naq li xYos eb' laj Israel, a'an xYosil chixjunil li Ruuchich'och'. Jo'kan naq xinchalk xkanab'ankil aawe li maatan a'in›. Laj Eliseo kixye re laj Naaman: ‹Ink'a' tink'ul li maatan›. Laj Eliseo ink'a' kixk'ul li maatan xb'aan naq li Jehob'a kik'irtasink re laj Naaman ut maawa' a'an. Ab'an laj Guehazi, li xmoos laj Eliseo, kiraj cho'q re li maatan.

Jo'kan naq laj Guehazi xko xtawb'al chaq laj Naaman ut kixye re: ‹Xinxtaqla chaq laj Eliseo re naq taak'e wiib' oxib' reheb' laamaatan xb'aan naq ke'wulak rula'›. Moko yaal ta li kixye laj Guehazi. Ab'an laj Naaman ink'a' naxnaw naq laj Guehazi yook chi tik'ti'ik chiru jo'kan naq kixk'e jo'nimal li kipatz'e'k re.

Li Jehob'a kixye re laj Eliseo li kixb'aanu laj Guehazi. Jo'kan naq laj Eliseo kixye re: ‹K'a'ut xatmaakob'k? Anaqwan li xsaqlep laj Naaman txik sa' aab'een›. Toja' naq kinujak chi saqlep laj Guehazi.

K'aru naqatzol chirix a'in? Naqatzol naq tento too'aatinaq chirix li Jehob'a jo' kixb'aanu li ch'ina ixqa'al. Xb'aan naq a'in naru naxtenq'aheb' li qas qiitz'in. Xkab', naq ink'a' tqaq'etq'eeti qib' jo' kixb'aanu laj Naaman. Tento naq too'ab'inq chiruheb' laj k'anjel chiru li Yos. Ut li rox, ink'a' tootik'ti'iq jo' kixb'aanu laj Guehazi. Naab'al li na'leb' naxk'e qe li Santil Hu, pe'yaal?

2 Reyes 5:1-27.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru yook xyeeb’al li ch’ina ixqa’al re jun li ixq?
 • Ani li ixq wank sa’ li eetalil? K’a’ut naq li ch’ina ixqa’al wank sa’ rochoch li ixq a’in?
 • K’aru kixye laj Eliseo re li xmoos naq tixye re laj Naaman? K’a’ut naq kichalk xjosq’il laj Naaman?
 • K’aru kixb’aanu laj Naaman naq kiraqe’k chi rab’inkileb’ li xmoos?
 • K’a’ut naq laj Eliseo ink’a’ kiraj li maatan li kixk’am chaq laj Naaman? K’aru kixb’aanu laj Guehazi naq kirab’i naq ke’xk’am chaq li maatan?
 • K’aru kixk’ul laj Guehazi ut k’aru naqatzol chirix a’in?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 2 Reyes 5:1-27.

  Chanru naxkawresiheb’ xch’ool eb’ li toj saaj xnawb’al li kixb’aanu li ch’ina ixqa’al aj Israel? (2 Rey. 5:3; Sal. 8:3; 148:12, 13.)

  Naq te’xk’e qana’leb’ rik’in li Santil Hu, k’a’ut us naq tqajultika laj Naaman? (2 Rey. 5:15; Heb. 12:5, 6; Sant. 4:6.)

  K’aru naqatzol chirix li xna’leb’ laj Eliseo ut chirix laj Guehazi? (2 Rey. 5:9, 10, 14-16, 20; Mat. 10:8; Hech. 5:1-5; 2 Cor. 2:17.)