Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Tzolom 66: Ani li xJezabel?

Tzolom 66: Ani li xJezabel?

NAQ kikamk li awab'ej Jeroboan, chixjunileb' li awab'ej li ke'jolomink reheb' li 10 chi teep maa'useb' xna'leb'. Ab'an li awab'ej Acab, jwal yiib'ru xna'leb'. Ma nakaanaw k'a'ut? Xb'aan naq li xJezabel, li rixaqil, wank cho'q awab'ej ut maa'us xna'leb'.

Li xJezabel moko aj Israel ta, a'an xrab'in li awab'ej re li tenamit Sidon. Li xJezabel naxloq'oni li pech'b'il yos B'aal, kixb'aanu naq li xb'eelom ut naab'aleb' laj Israel te'xloq'oni ajwi' li yos a'in. Li xJezabel xik' naril li Jehob'a ut kixkamsi naab'aleb' laj k'anjel chiru li Jehob'a. Wankeb' ke'xmuq rib' sa'eb' li ochoch pek re naq ink'a' te'kamsiiq. Li xJezabel nakamsink, re xtawb'al li naraj.

Sa' jun kutan li xJezabel kiril naq laj Acab ra sa' xch'ool. Toja' naq kixpatz' re: ‹K'a'ut ra sa' aach'ool?›

Laj Acab kixye re li rixaqil: ‹Xwaj raj xloq'b'al li xch'och' laj Nabot, ab'an ink'a' kiru xk'eeb'al we›.

Li xJezabel kixye re li xb'eelom: ‹Matk'oxlak, laa'in tink'e aawe li xch'och' laj Nabot›.

Li xJezabel kixtaqlaheb' xhu eb' li neke'jolomink sa' li tenamit b'arwi' wank laj Nabot. Ut kixye reheb': ‹Taqlahomaq winq li maak'a' neke'ok wi' re naq te'xye re li tenamit naq laj Nabot kixmaajewa li Yos ut li awab'ej. Chirix chik a'an: Teerisi laj Nabot sa' li tenamit ut teek'e chi pek toj reetal teekamsi›.

Naq li xJezabel kirab'i naq kikamk laj Nabot kixye re laj Acab: ‹Anaqwan aawe chik li xch'och' laj Nabot›. Tento raj naq li xJezabel tixtoj li xmaak, xb'aan naq k'ajo' xyiib'al ru kixb'aanu!

Li xJezabel

Jo'kan naq, li Jehob'a kixtaqla laj Jehu re naq tixtoj xmaak li xJezabel. Naq li xJezabel kirab'i naq yook chaq chi chalk laj Jehu, kixb'on chi'us li xnaq'ru re naq t-ile'q naq ch'ina'us na'ilok. Ab'an, naq laj Jehu kiril ru li xJezabel kixye reheb' li neke'k'anjelak sa' li rochoch li awab'ej: ‹Kutumaq li ixq sa' li b'entaan›. Eb' li winq ke'xb'aanu li yeeb'ileb' re, jo' nak'utunk sa' li eetalil. Chi jo'kan kikamk li xJezabel.

1 Reyes 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Reyes 9:30-37.Ebʼ li patzʼom

 • Ani li xJezabel?
 • K’a’ut naq sa’ jun kutan kiraho’k sa’ xch’ool laj Acab?
 • K’aru kixb’aanu li xJezabel re naq laj Acab tireechani li xch’och’ laj Nabot?
 • Ani kixtaqla li Jehob’a re naq li xJezabel tixtoj rix li xmaak?
 • K’aru kixb’aanu laj Jehu naq kiwulak sa’ rochoch li awab’ej?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 1 Reyes 16:29-33 ut 18:3, 4.

  Chanru li maa’usilal naq yook chi awab’ejink laj Acab? (1 Rey. 16:33.)

 • Chaawil li naxye 1 Reyes 21:1-16.

  Chanru kixk’utb’esi laj Nabot naq tiik xch’ool chiru li Jehob’a? (1 Rey. 21:1-3; Lev. 25:23-28.)

  K’aru naqatzol rik’in laj Acab naq ink’a’ nokooru xtawb’al li naqaj? (1 Rey. 21:4; Rom. 5:3-5.)

 • Chaawil li naxye 2 Reyes 9:30-37.

  K’aru naqatzol naq laj Jehu kixb’aanu chi anchal xch’ool li kixye li Jehob’a? (2 Rey. 9:4-10; 2 Cor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2.)