Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Tzolom 65: Wiib' li Awab'ej sa' Israel

Tzolom 65: Wiib' li Awab'ej sa' Israel

MA NAKAANAW k'a'ut naq li winq a'in yook xpejb'al li raq'? Li Jehob'a kitaqlank re li winq chi xb'aanunkil a'in. Li winq a'in aj Ahiya ut nak'anjelak chiru li Yos. Ma nakaanaw k'aru xk'anjel laj Ahiya chiru li Jehob'a? Li Jehob'a kixye re laj Ahiya k'aru tk'ulmanq sa' li kutan chaalel.

Laj Ahiya ut laj Jeroboan

Laj Ahiya yook chi aatinak rik'in laj Jeroboan. Laj Jeroboan kik'ehe'k xwankil naq kik'anjelak rik'in laj Salomon. Naq laj Ahiya kixtaw laj Jeroboan sa' b'e kirisi li raq' chirix ut kixpeji sa' 12 jachal. Toja' naq laj Ahiya kixye: ‹K'am 10 jachal ru li t'ikr›. K'a'ut naq kixsi re laj Jeroboan 10 jachal ru li t'ikr a'in?

Laj Ahiya kixye re laj Jeroboan naq li Jehob'a tixmaq' li awab'ejilal chiru laj Salomon ut tixk'e re a'an 10 chi teep re naq tixjolomi. Jo'kan naq ka'ajwi' wiib' chi teep tixjolomi laj Rehoboam, ralal laj Salomon.

K'ajo' naq kichalk xjosq'il laj Salomon naq kirab'i li kixye laj Ahiya re laj Jeroboan. Jo'kan naq kiraj xkamsinkil laj Jeroboan, ab'an laj Jeroboan xko Egipto. Laj Salomon ki'awab'ejink chiru 40 chihab'. Naq kikamk laj Salomon, li ralal kikanaak cho'q awab'ej ut laj Jeroboan ki'elk chaq Egipto ut kisutq'iik sa' li tenamit Israel.

Laj Rehoboam moko us ta ki'awab'ejink, xb'aan naq maa'us xna'leb' rik'in li tenamit. Kixq'ax ru xmaa'usilal chiru li kixb'aanu laj Salomon. Jo'kan naq laj Jeroboan ut eb' li winq li wankeb' xwankil sa' Israel, koheb' xyeeb'al re naq tixjal xna'leb' rik'in li tenamit. Laj Rehoboam ink'a' kirab'iheb' ut kinumtaak li xmaa'usilal. Jo'kan naq eb' laj Israel ke'xk'e laj Jeroboan chi xjolominkil li 10 chi teep. Ab'an laj Rehoboam kikanaak rik'in xteep laj Benjamin ut laj Juda.

Laj Jeroboan ink'a' kiraj naq eb' 10 chi teep te'xik Jerusalen chi xloq'oninkil li Jehob'a. Jo'kan naq kixyiib' wiib' li pech'b'il yos re oor, re naq a'an chik te'xloq'oni ru. Chirix chik a'an kinumtaak li maa'usilal ut li rahilal sa' li tenamit.

Wank ajwi' ch'a'ajkilal sa' li xteep laj Benjamin ut sa' li xteep laj Juda. Toj maaji' naxb'aanu oob' chihab' laj Rehoboam sa' li x'awab'ejilal, naq li awab'ej re Egipto kichalk chi yalok sa' xb'een li tenamit Jerusalen. Li awab'ej re Egipto kirelq'a naab'al li k'a'aq re ru sa' Rochoch li Jehob'a. Jo'kan naq li Rochoch li Jehob'a moko najt ta kiwank jo' naq ke'xyiib' chaq sa' xtiklajik.

1 Reyes 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.Ebʼ li patzʼom

 • Aniheb’ xk’ab’a’ li wiib’ chi winq li wankeb’ sa’ li eetalil? K’aru xk’anjeleb’ li winq a’in?
 • K’aru kixb’aanu laj Ahiya rik’in li raq’? K’aru xyaalal naq laj Ahiya kixb’aanu a’in?
 • K’aru kiraj xb’aanunkil laj Salomon re laj Jeroboan?
 • K’a’ut naq eb’ laj Israel ke’xk’e laj Jeroboan chi xjolominkil li 10 chi teep?
 • K’a’ut naq laj Jeroboan kixyiib’ wiib’ li pech’b’il yos re oor? K’aru kik’ulmank chirix chik a’an?
 • Chanru wank li xteep laj Benjamin ut li xteep laj Juda? Ut k’aru kik’ulmank rik’in li Rochoch li Jehob’a li wank chaq Jerusalen?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 1 Reyes 11:26-43.

  Chanru xna’leb’ laj Jeroboan? K’aru kixye li Jehob’a re laj Jeroboan wi tixb’aanu li naxye li xchaq’rab’? (1 Rey. 11:28, 38.)

 • Chaawil li naxye 1 Reyes 12:1-33.

  K’aru naru te’xtzol li na’b’ej yuwa’b’ej ut eb’ li cheekel winq li neke’k’amok b’e sa’eb’ li ch’uut, naq laj Rehoboam kinumtaak xwankil sa’ xb’een li tenamit? (1 Rey. 12:13; Ecl. 7:7; 1 Ped. 5:2, 3.)

  Rik’in ani tento te’xpatz’ xna’leb’ eb’ li saajil poyanam? (1 Rey. 12:6, 7; Pro. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 13:7.)

  K’a’ut naq laj Jeroboan kixyiib’ wiib’ li na’aj re xloq’oninkileb’ li pech’b’il yos? K’a’ut naq a’in kixk’utb’esi naq laj Jeroboan moko kaw ta chik xpaab’al chirix li Jehob’a? (1 Rey. 11:37; 12:26-28.)

  Ani kik’amok b’e sa’ li lajeeb’ chi teep re Israel re xtz’eqtaanankil li Jehob’a? (1 Rey. 12:32, 33.)