Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Tzolom 64: Laj Salomon ut li Rochoch li Yos

Tzolom 64: Laj Salomon ut li Rochoch li Yos

AK KAMK re laj David naq kixye re laj Salomon chanru te'xyiib' li Rochoch li Jehob'a. Kaahib' chihab' rokik chi awab'ejink laj Salomon naq ki'ok xyiib'ankil li Rochoch li Yos ut kixchoy chiru 7 chihab' ut 6 po. Numenaq 180.000 eb' li winq ke'k'anjelak ut naab'al li oor ut li plaat ke'roksi naq ke'xyiib' li ochoch.

Sa' li ochoch a'in wank wiib' li na'aj, jo' li na'aj li kixyiib' chaq laj Moises naq kixyiib' li Rochoch li Yos. Ab'an eb' li na'aj a'in, jwal nim chiru li kixyiib' laj Moises. Laj Salomon kixb'aanu naq te'xk'e chaq xkaaxil li sumwank sa' jun reheb' li na'aj a'in.

Naq ke'raqe'k xyiib'ankil li ochoch ke'xnima ru. Laj Salomon kixwiq'ib' rib' chiru li Rochoch li Yos ut kitijok. Toja' naq kixye re li Jehob'a: ‹Li choxa q'axal nim ut ink'a' tz'aqal cho'q aana'aj, ma toja' ta chik li ochoch li xinyiib' cho'q aawe! B'aanu usilal, chaawab'i li tenamit naq ttijoq chaawu sa' li na'aj a'in!›

Laj Salomon yook chi tijok

Naq laj Salomon kiraqe'k chi tijok kikub'eek chaq li xaml sa' choxa ut kixk'at li mayej xul. Ut li xloq'al li Jehob'a kikutanob'resink re li ochoch. Chi jo'kan kik'utunk naq li Jehob'a kirab'i li xtij laj Salomon ut sa sa' xch'ool rik'in li ochoch a'in. Anaqwan eb' laj Israel ke'ok xloq'oninkil li Jehob'a sa' li ochoch li kixyiib' laj Salomon ut maawa' chik sa' li ochoch li kixyiib' chaq laj Moises.

Chiru naab'al chihab' laj Salomon kiwank xna'leb' naq yook chi awab'ejink ut li tenamit sa sa' xch'ool rik'in. Laj Salomon kisumlaak rik'in naab'al chi ixq. Eb' li ixq a'in ink'a' neke'xloq'oni li Jehob'a. Sa' li eetalil nak'utunk naq jun reheb' li ixq yook xloq'oninkil li pech'b'il yos. Eb' li ixq a'in ke'xb'aanu naq laj Salomon tixloq'oniheb' li pech'b'il yos. Ma nakaanaw k'aru kik'ulmank naq laj Salomon ki'ok xloq'oninkil eb' li pech'b'il yos? Laj Salomon ki'ok chi rahob'tesink, jo'kan naq li tenamit moko sa ta chik sa' xch'ool.

Laj Salomon yook xloq'oninkil jun li pech'b'il yos

Jo'kan naq li Jehob'a kichalk xjosq'il rik'in laj Salomon ut kixye re: ‹Twisi laawankil ut tink'e re jalan chik. A'in ink'a' tinb'aanu naq yo'yooqat, tinb'aanu naq ak yooq chi awab'ejink laawalal. Ab'an ink'a' tinmaq' chiru chixjunil li tenamit›. Qatzolaq chanru kik'ulmank a'in.

1 Crónicas 28:9-21; 29:1-9; 1 Reyes 5:1-18; 2 Crónicas 6:12-42; 7:1-5; 1 Reyes 11:9-13.Ebʼ li patzʼom

 • Chiru jarub’ chihab’ kixchoy laj Salomon xyiib’ankil li Rochoch li Jehob’a? Ut k’a’ut terto ki’elk li Rochoch li Yos?
 • Jarub’ jachal li na’aj ke’xk’e sa’ li Rochoch li Yos? K’aru ke’xk’e sa’ jun reheb’ li na’aj a’in?
 • K’aru kixye laj Salomon sa’ li xtij naq kiraqe’k xyiib’ankil li Rochoch li Yos?
 • Chanru kixkutb’esi li Jehob’a naq kiwulak chiru li xtij laj Salomon?
 • K’aru ke’xb’aanu eb’ li rixaqil laj Salomon re naq tmaakob’q? Ut K’aru kixk’ul laj Salomon naq kixb’aanu a’in?
 • K’a’ut kichalk xjosq’il li Jehob’a rik’in laj Salomon? K’aru kixye li Jehob’a re laj Salomon?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 1 Crónicas 28:9, 10.

  Rik’in li kixye laj David sa’ 1 Crónicas 28:9, 10, k’aru tento tqab’aanu sa’ li qayu’am? (Sal. 19:15; Fili. 4:8, 9.)

 • Chaawil li naxye 2 Crónicas 6:12-21, 32-42.

  K’aru kixye laj Salomon re xk’utb’esinkil naq maajun reheb’ li ochoch li yiib’anb’il xb’aan li winq naru nakanaak li Jehob’a chisa’? (2 Cró. 6:18; Hech. 17:24, 25.)

  K’aru naqatzol chirix li Jehob’a rik’in li kixye laj Salomon sa’ 2 Crónicas 6:32, 33? (Hech. 10:34, 35; Gál. 2:6.)

 • Chaawil li naxye 2 Crónicas 7:1-5.

  Eb’ laj Israel ke’xloq’oni ru li Jehob’a naq ke’ril li xloq’al, k’aru tento tqab’aanu naq naqil chanru li Jehob’a yook rosob’tesinkil li xtenamit (2 Cró. 7:3; Sal. 22:23; 34:2; 96:2.)

 • Chaawil li naxye 1 Reyes 11:9-13.

  Chanru naxk’ut li xyu’am laj Salomon naq aajel ru naq junelik tiikaq qach’ool chiru li Jehob’a? (1 Rey. 11:4, 9; Mat. 10:22; Apoc. 2:10.)