TOJ saaj chi'us laj Salomon naq ki'ok chi awab'ejink. Naxra li Jehob'a ut junelik kixb'aanu li kiyehe'k re xb'aan laj David, li xyuwa'. Li Jehob'a naxra laj Salomon. Jo'kan naq li Jehob'a kixye re laj Salomon naq yook chi wark: ‹K'aru taawaj naq tink'e aawe?›

Laj Salomon kixye: ‹At Jehob'a k'e inna'leb', re naq tin-awab'ejinq chi'us. Toj saajin ut ink'a' ninnaw xjolominkil laatenamit›.

Li Jehob'a kiwulak chiru li kixpatz' laj Salomon, jo'kan naq kixye re: ‹Xaapatz' aana'leb', ab'an ink'a' xaapatz' xnajtil ru laayu'am, chi moko aab'ihomal. Jo'kan naq tink'e naab'al aana'leb' chiru yalaq ani. Jo'kan ajwi' tink'e aab'ihomal ut aaloq'al usta ink'a' xaatz'aama chiwu›.

Moqon chik, wiib' li ixq ke'chalk rik'in laj Salomon xb'aan naq wankeb' sa' ch'a'ajkilal. Jun reheb' li ixq kixye re laj Salomon: ‹Li ixq a'in ut laa'in wanko sa' jun chi ochoch. Laa'in kiwank jun linch'ina yum ut wiib' kutan xyo'lajik linyum naq kiyo'laak ajwi' jun xyum li ixq a'in. Ab'an sa' jun q'oqyink li xch'ina yum li ixq a'in, kikamk. Yookin chi wark naq kixk'e li xk'uula'al chink'atq ut kixk'am link'uula'al chixk'atq. Naq ki'ajk wu xink'e reetal naq li k'uula'al kamenaq ut maawa' li we›.

Naq li jun chik ixq kirab'i a'in kixye: ‹Ink'a'! We li yo'yo ut re li kamenaq!› Toja' naq li xb'een ixq kixye wi' chik: ‹Ink'a'! Laawe a'an li kamenaq ut li we a'an li yo'yo!› Eb' li ixq ink'a' neke'xk'e rib' sa' aatin. K'aru kixb'aanu laj Salomon rik'in li ch'a'ajkilal a'in?

Laj Salomon kixpatz' jun li ch'iich' ut naq ak wank rik'in kixye: ‹Yok'omaq sa' wiib' jachal li k'uula'al li yo'yo ut q'axtesihomaq jun jachal re li junjunq chi ixq›.

Naq li xna' li k'uula'al kirab'i a'in kixjap re xyeeb'al: ‹Ink'a'! Meekamsi li k'uula'al, b'aanumaq usilal! K'emaq li k'uula'al re li ixq a'in!› Ab'an li jun chik ixq kixye: ‹Ink'a'! Chi moko re, chi moko we ta teek'e, jachamaq sa' xyi li k'uula'al›.

Laj Salomon yook xtuqub'ankil ru li ch'a'ajkilal

Toja' naq laj Salomon kixye: ‹Meekamsi li k'uula'al! K'emaq li k'uula'al re li xb'een ixq xb'aan naq a'an li xna' li ch'ina'al›. Laj Salomon naxnaw naq li xb'een ixq a'an li na'b'ej, xb'aan naq naxra li k'uula'al ut ink'a' kiraj naq tkamsiiq. Naq li tenamit kirab'i a'in, ke'saho'k sa' xch'ool xb'aan naq laj Salomon wank xna'leb'.

Chiru chixjunil li chihab' naq ki'awab'ejink laj Salomon, li Yos kirosob'tesi li tenamit; kixb'aanu naq tmoq naab'al li triiw, li seb'aad, li uub', li iig ut naab'al chik li tzakahemq. Chaab'il xtiqib'ankileb' li qas qiitz'in ut chaab'il ajwi' eb' li rochoch. Jo'kan naq saheb' sa' xch'ool.

1 Reyes 3:3-28; 4:25-34.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru kixye li Jehob’a re laj Salomon naq yook chi wark? K’aru kixye laj Salomon naq li Jehob’a ki’aatinank re?
 • Li Jehob’a kiwulak chiru li kixpatz’ laj Salomon jo’kan naq, k’aru kixyeechi’i re?
 • K’aru li ch’a’ajkilal ke’xye chaq eb’ li ixq re laj Salomon?
 • Chanru kixtuqub’ ru li ch’a’ajkilal laj Salomon?
 • Chanru ki’awab’ejink laj Salomon? Ut k’a’ut ki’awab’ejink chi jo’kan?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 1 Reyes 3:3-28.

  K’aru li chaab’il na’leb’ kixkanab’ laj Salomon sa’ 1 Reyes 3:7 cho’q reheb’ li neke’k’amok b’e sa’ li xtenamit li Jehob’a? (Sal. 119:105; Pro. 3:5, 6.)

  K’a’ut naq chixjunil li kixye laj Salomon re li Jehob’a, a’an jun chaab’il eetalil naq tootijoq? (1 Rey. 3:9, 11; Pro. 30:8, 9; 1 Juan 5:14.)

  Laj Salomon kixnaw xtuqub’ankil li xch’a’ajkilaleb’ li ixq, chanru naxk’ojob’ qach’ool a’in naq li Jesus t-awab’ejinq? (1 Rey. 3:28; Isa. 9:6, 7; 11:2-4.)

 • Chaawil li naxye 1 Reyes 4:29-34.

  K’aru kixb’aanu li Jehob’a naq laj Salomon kixye naq traj ab’ink chiru? (1 Rey. 4:29.)

  Li tenamit kixk’e xch’ool chi rab’inkil li xnimal na’leb’ laj Salomon, chanruhaq qak’a’uxl chirix xtzolb’al li naxye li Santil Hu? (1 Rey. 4:29, 34; Juan 17:3; 2 Tim. 3:16.)