LAJ Saul toj traj xkamsinkil laj David, jo'kan naq kixk'am 3.000 aj puub' chi xsik'b'al. Naq laj David kixnaw a'in, kixtaqlaheb' li winq chi rilb'al b'ar yook chi hilank laj Saul. Toja' naq laj David kixye reheb' wiib' li winq: ‹Ani eere txik chiwix b'arwi' yook chi hilank laj Saul?›

Laj David yook xbʼokbʼal laj Saul

Laj Abisai, xyum xZeruya; ranab' laj David, kixye: ‹Laa'in tinxik chaawix›. Laj David ut laj Abisai ke'ok b'arwi' yookeb' chi wark laj Saul ut eb' laj puub'. Maa'ani ki'ilok reheb' chi moko ke'rab'i ta naq ke'ok. Toja' naq laj David kixchap chi xk'atq xjolom laj Saul, li xjutz' ch'iich' ut xna'aj li xha' laj Saul.

Naq laj David ut laj Abisai ke'elk chaq chi xk'atq laj Saul koheb' sa' xb'een jun li tzuul. Toja' naq laj David kixye re li nak'aak'alenk re laj Saul: ‹Abner, k'a'ut naq ink'a' yookat xk'aak'alenkil laj eechal aawe? Ma nakaanaw b'ar wank li xjutz' ch'iich' ut xna'aj li xha' laj Saul?›

Naq ki'ajk ru laj Saul, kirab'i xyaab' xkux laj David. Laj Saul kixye: ‹David, ma laa'at yookat chi aatinak?› Laj Saul ut laj Abner wankeb' taq'a ut yookeb' rab'inkil laj David.

Laj David kixye re laj Saul: ‹Laa'in at awab'ej, k'a'ut naq taawaj inkamsinkil? K'aru xinb'aanu aawe? Arin wank laajutz' ch'iich', chalqeb' xk'amb'al›.

Laj Saul ut laj Abner

Laj Saul kixye re laj David: ‹Maa'us inna'leb', moko us ta xinb'aanu›. Chirix chik a'an, xko laj David ut laj Saul kisutq'iik sa' rochoch. Toja' naq laj David ki'ok xk'oxlankil: ‹Twulaq xq'ehil naq laj Saul tinxkamsi. Tinxik sa' xtenamiteb' laj Filisteo›. Naq laj David kiwulak sa' xyanqeb' laj Filisteo kixb'alaq'iheb', xb'aan naq kixb'aanu rib' naq tixtenq'aheb'.

Chirix chik a'an eb' laj Filisteo xkoheb' chi yalok rik'ineb' laj Israel. Sa' li yalok a'in, laj Saul ut laj Jonatan ke'kamk ut laj David kiraho'k sa' xch'ool. Jo'kan naq kixtz'iib'a jun li b'ich ut kixye: ‹At Jonatan, ra inch'ool aab'an. K'ajo' naq xatinra!›

Toja' naq laj David kisutq'iik Israel sa' li tenamit Hebron. Sa' li tenamit Hebron wiib' ch'uut chi winq yookeb' chi yalok, xb'aan naq ke'xsik' ru ani t-awab'ejinq reheb'. Jun ch'uut kixsik' cho'q awab'ej laj Is-boset, ralal laj Saul. Ut li jun chik ch'uut kixsik' cho'q awab'ej laj David. Ab'an eb' li ke'sik'ok re laj David ke'elk chi'us sa' li yalok. Laj David ki'ok chi awab'ejink naq wank 30 chihab' re ut chiru 7 chihab' rik'in 6 po ki'awab'ejink sa' li tenamit Hebron. Aran kiyo'laak laj Amnon, laj Absalon ut laj Adonias, eb' li ralal laj David.

Moqon chik, laj David ut eb' laj k'anjel chiru, koheb' reechaninkil li tenamit Jerusalen. Ut laj Joab jun chik reheb' li xyum xZeruya kik'amok b'e sa' li yalok a'in. Jo'kan naq laj David kixxaqab' laj Joab cho'q aj jolominel sa' xyanqeb' laj puub' ut laj David ki'ok chi awab'ejink sa' li tenamit Jerusalen.

1 Samuel 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samuel 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Crónicas 11:1-9.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru kixb’aanu laj David ut laj Abisai naq yook chi wark laj Saul?
 • K’aru kixye laj David re laj Saul naq ak wank sa’ xb’een li tzuul?
 • B’ar xko laj David naq kiraqe’k chi aatinak rik’in laj Saul?
 • K’a’ut naq kiraho’k sa’ xch’ool laj David ut kixtz’iib’a jun li b’ich?
 • Jarub’ chihab’ wank re laj David naq kikanaak cho’q awab’ej sa’ li tenamit Hebron? Aniheb’ xk’ab’a’ wiib’ oxib’ reheb’ li ralal laj David?
 • Sa’ k’aru chik tenamit ki’ok chi awab’ejink laj David?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 1 Samuel 26:1-25.

  Rik’in li kixye laj David sa’ 1 Samuel 26:11, chanru tento tqil naq li Jehob’a naxk’e junaq li hermaan chi k’amok b’e? (Sal. 37:7; Rom. 13:2.)

  Wi yooko xk’eeb’al qach’ool chi xb’aanunkil li chaab’ilal ut maa’ani naxk’e sa’ xch’ool li naqab’aanu chirixeb’, chanru tooxtenq’a li kixye laj David sa’ 1 Samuel 26:23 re naq ink’a’ tch’inaaq qach’ool? (1 Rey. 8:32; Sal. 18:21.)

 • Chaawil li naxye 2 Samuel 1:26.

  Chanru te’xra rib’ chiribileb’ rib’ eb’ laj paab’anel jo’ ke’xra rib’ chi anchal xch’ool laj David ut laj Jonatan? (1 Ped. 4:8; Col. 3:14; 1 Juan 4:12.)

 • Chaawil li naxye 2 Samuel 5:1-10.

  Chiru jarub’ chihab’ ki’awab’ejink laj David? Ut b’ar ki’awab’ejink chiruheb’ li chihab’ a’in? (2 Sam. 5:4, 5.)

  Chiru li tenamit, laj David wank xwankil ab’an ani kitenq’ank re naq tnimanq xwankil? Ut chanru nokooxtenq’a anaqwan xnawb’al a’in? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Cor. 1:31; Fili. 4:13.)