ANI li ixqa'al yook chaq chi chalk chiru laj David? A'an li x'Abigail. Li x'Abigail wank xna'leb', jo'kan naq ink'a' kixkanab' naq laj David tmaakob'q. Xb'eenwa qilaq k'aru yook xk'ulb'al laj David.

Laj David kixmuq rib' sa' jun ochoch pek naq ki'elelik chiru laj Saul. Eb' li xkomon laj David ke'wulak rik'in. Naq ke'xch'utub' rib' 400 tana chi winq, laj David kikanaak chi jolomink sa' xb'eeneb'. Toja' naq laj David kiwulak rik'in li awab'ej re Moab ut kixye re: ‹Xinchalk xpatz'b'al usilal chaawu re naq tkanaaq linna' linyuwa' aawik'in toj naq tinsutq'iiq chaq›. Chirix chik a'an, laj David ut eb' li winq ke'xmuq rib' sa' pim.

Moqon chik laj David kixnaw ru li x'Abigail. Aj Nabal xk'ab'a' li xb'eelom li x'Abigail. Laj Nabal wank naab'al xch'och', wank 3.000 xkarneer ut 1.000 xchib'aat. Laj Nabal maa'us xna'leb'. Ab'an li x'Abigail ch'ina'us na'ilok ut wank xna'leb'. Sa' jun kutan li x'Abigail kixkol li xjunkab'al. Qilaq chanru kixb'aanu a'in.

Laj David ut eb' laj k'anjel chiru chaab'ileb' rik'in laj Nabal. Jo'kan naq ke'xtenq'a chi xk'aak'alenkil eb' li xkarneer. Sa' jun kutan laj David kixtaqlaheb' li winq chi xpatz'b'al jun li usilal chiru laj Nabal. Laj Nabal ut li eb' li xmoos yookeb' chi b'esok rix karneer. Sa' rochoch laj Nabal yook li ninq'e ut wank naab'al li chaab'il xtzakahemq. Naq eb' li winq ke'wulak rik'in laj Nabal ke'xye re: ‹Xoochalk xtz'aamankil jun usilal chaawu, xb'aan naq chaab'ilo aawik'in. Xatqatenq'a chi rilb'aleb' laakarneer ut maajunwa xqak'am junaq reheb' laakarneer. Jo'kan naq, b'aanu usilal k'e qatzakahemq!›

Laj Nabal ki'ok xyeeb'al li yiib'ru aj aatin chirix laj David. Toja' naq kixye reheb' li winq: ‹Ink'a' tink'e eetzakahemq›. Naq laj David kirab'i a'in, kichalk xjosq'il, jo'kan naq kixye reheb' li winq: ‹Chapomaq chaq leech'iich'›. Laj David ut eb' li winq koheb' chi xkamsinkil laj Nabal ut eb' li xmoos.

Jun reheb' li xmoos laj Nabal kixye chaq re li x'Abigail li kixb'aanu laj Nabal. Jo'kan naq li x'Abigail kixyiib' sa' junpaat li tzakahemq ut kixk'am sa' xb'eeneb' li b'uur. Naq li x'Abigail kixtaw sa' b'e laj David kikub'eek, kixwiq'ib' rib' chiru ut kixye re: ‹B'aanu usilal! Maak'e sa' aach'ool li kixb'aanu aawe linb'eelom. Maak'a' xna'leb', jo'kan naq ink'a' naxk'oxla chi'us k'aru naxb'aanu. Xink'am chaq li tzakahemq, k'ul b'aanu usilal! Ut chaakuy qamaak›.

Li x'Abigail kixk'am li tzakahemq re laj David

Laj David kixye re li x'Abigail: ‹Wank aana'leb', xaab'aanu naq ink'a' tinkamsi laj Nabal xb'aan naq kimaakob'k chiwu. Anaqwan tuqub' aach'ool ut ayu sa' laawochoch›. Naq kikamk laj Nabal li x'Abigail kiwank ajwi' cho'q rixaqil laj David.

1 Samuel 22:1-4; 25:1-43.Ebʼ li patzʼom

 • Ani xk’ab’a’ li ixqa’al li yook chi chalk chiru laj David? Chanru li ixqa’al a’in?
 • Ani laj Nabal?
 • K’a’ut naq laj David kixtaqlaheb’ li winq chi xpatz’b’al usilal chiru laj Nabal?
 • K’aru kixye laj Nabal reheb’ li winq li kixtaqlaheb’ laj David? K’aru kixb’aanu laj David naq kirab’i li kixb’aanu laj Nabal?
 • Chanru kixk’utb’esi li x’Abigail naq wank xna’leb’?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 1 Samuel 22:1-4.

  K’aru chaab’il eetalil ke’xkanab’ li xjunkab’al laj David re naq tqatenq’a qib’ sa’ li xtenamit li Jehob’a? (Pro. 17:17; 1 Tes. 5:14.)

 • Chaawil li naxye 1 Samuel 25:1-43.

  K’a’ut kiyeemank naq laj Nabal maak’a’ xna’leb’? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25.)

  K’aru tento te’xtzol eb’ li ixaqilb’ej chirix li x’Abigail? (1 Sam. 25:32, 33; Pro. 31:26; Efe. 5:24.)

  K’aru wiib’ chi maak kixb’aanu raj laj David wi li x’Abigail ink’a’ raj kixtenq’a? (1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Efe. 4:26.)

  Chanru te’xk’am reheb’ li winq rik’in li Jehob’a naq naroxloq’iheb’ li ixq jo’ kixb’aanu laj David rik’in li x’Abigail? (Hech. 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Ped. 3:7.)