LAJ David ak xkamsi laj Goliat naq laj Abner, laj jolominel reheb' laj puub' re Israel, kixk'am laj David rik'in laj Saul. Laj Saul kixk'e ajwi' laj David cho'q aj jolominel sa' xyanqeb' laj puub' ut kixk'ul sa' rochoch.

Naq eb' laj puub' ke'sutq'iik chi yalok rik'ineb' laj Filisteo, eb' li ixq ke'ok xyeeb'al: ‹Naab'al kixkamsiheb' laj Saul, ab'an laj David kixq'ax ru xk'ihal kixkamsi›. Laj Saul kichalk xjosq'il xb'aan naq ke'xnima ru laj David chiru a'an. Ab'an laj Jonatan, li ralal laj Saul, moko kixkaqali ta laj David. Laj Jonatan ut laj David neke'xra rib', jo'kan naq ke'xye naq junelik te'wanq sa' amiiwil.

Laj Saul kixkut li xjutz' ch'iich'

Laj David naxnaw xch'eeb'al li aarp ut laj Saul nawulak chiru rab'inkil. Laj Saul naxkaqali laj David. Sa' jun kutan naq laj David yook xch'eeb'al li aarp, laj Saul kiwakli ut kixkut li xjutz' ch'iich' sa' xb'een laj David. Toja' naq kixye laj Saul: ‹Ok we xt'ojb'al laj David chiru tz'ak›. Ab'an laj David kixkol rib' chiru. Laj Saul toj kixkut wi' chik li xjutz' ch'iich' sa' xb'een laj David. Naq laj Saul kixb'aanu a'in, laj David kixk'e reetal naq yalaq joq'e naru tkamsiiq.

Ma jultik aawe naq laj Saul kixyeechi'i li xrab'in re li winq li tkamsinq re laj Goliat. Jo'kan naq laj Saul kixye re laj David naq tixk'e li xrab'in re, wi tixkamsi 100 eb' aj Filisteo. Laj Saul kiraj naq eb' laj Filisteo te'xkamsi laj David, ab'an moko kik'ulmank ta chi jo'kan. Laj Saul, kixk'e li xrab'in cho'q rixaqil laj David.

Sa' jun kutan laj Saul kixye re laj Jonatan ut kixye reheb' li xmoos naq traj xkamsinkil laj David. Ab'an laj Jonatan kixye re laj Saul: ‹Maach'e' laj David. Maak'a' xmaak chaawu. Xatxtenq'a naq kixkamsi laj Goliat ut naq kisutq'iik chaq chi yalok kisaho'k sa' aach'ool naq xaawil ru›.

Laj David kixkol rib' chiru li jutz' ch'iich'

Laj Saul kixye re li ralal naq ink'a' tixch'e' laj David. Jo'kan naq laj David ki'ok chi k'anjelak rik'in laj Saul. Ut naq laj David yook xch'eeb'al li aarp, laj Saul kixkut wi' chik li xjutz' ch'iich' sa' xb'een. Ab'an laj David kixkol rib', jo'kan naq li ch'iich' ki'ok chiru li tz'ak. A'in li rox sut naq kikamsiik raj laj David. Laj David kixye sa' xch'ool naq t-eleliq.

Sa' li q'oqyink a'an, laj David xko sa' rochoch, ab'an ak xtaqlaak xkamsinkil xb'aan laj Saul. Naq li xMical kixnaw li tixb'aanu li xyuwa', kixye re laj David: ‹Wi ink'a' nakatxik sa' li q'oqyink a'in, tate'xkamsi›. Jo'kan naq li xMical kixtenq'a laj David chi elk sa' b'entaan. Kach'in chik ma wuqub' chihab' kixmuq rib' laj David chiru laj Saul. Ut kiwank sa' jalan jalanq chi na'aj.

1 Samuel 17:55-58; 18:1-30; 19:1-18.Ebʼ li patzʼom

 • K’a’ut laj Saul kixkaqali laj David? Ab’an, chanru xna’leb’ laj Jonatan?
 • K’aru kixb’aanu laj Saul naq laj David yook xch’eeb’al li aarp?
 • K’aru kixye laj Saul re laj David re naq truuq sumlaak rik’in li xMical? K’a’ut naq laj Saul kiraj naq laj David tixb’aanu a’an?
 • K’aru kixb’aanu laj Saul sa’ rox sut naq laj David yook xch’eeb’al li aarp? (Chaawil li eetalil.)
 • K’aru kixb’aanu li xMical re xkolb’al laj David? K’aru kixb’aanu laj David chiru wuqub’ chihab’?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 1 Samuel 18:1-30.

  Naq laj Jonatan kixra laj David chi anchal xch’ool, chanru kixk’utb’esi a’in naq chi jo’kan te’xra rib’ eb’ li ‹jun ch’ol chi karneer› ut eb’ li yulb’ileb’ ru rik’in santil musiq’ej? (1 Sam. 18:1; Juan 10:16; Luc. 12:32; Zac. 8:23.)

  K’aru naxch’olob’ 1 Samuel 18:4 chirix li xna’leb’ laj Jonatan naq kisik’e’k cho’q awab’ej laj David?

  Chanru nokooxtenq’a xnawb’al naq li kaqalink naru tooxk’e chi maakob’k jo’ kixb’aanu laj Saul? (1 Sam. 18:7-9, 25; Sant. 3:14-16.)

 • Chaawil li naxye 1 Samuel 19:1-17.

  Naq laj Jonatan ki’aatinak chi’us chirix laj David, chanru kixk’e rib’ sa’ ch’a’ajkilal chiru laj Saul? (1 Sam. 19:1, 4-6; Pro. 16:14)