EB' LAJ Filisteo ke'chalk wi' chik chi yalok sa' xb'eeneb' laj Israel. Li oxib' chi ras laj David wankeb' cho'q aj puub' rik'in laj Saul. Jo'kan naq sa' jun kutan laj Jese kixye re laj David: ‹Ileb' chaq chanru wankeb' laawas. Ut k'ameb' xtzakahemq›.

Laj Goliat

Naq laj David kiwulak sa' xyanqeb' laj puub' ki'ok xsik'b'aleb' li ras. Laj Goliat ki'elk chaq chi xhob'aleb' laj Israel. Kixhob'eb' chiru 40 kutan. Toja' naq kixye: ‹Sik'omaq junaq winq re naq tyaloq wik'in. Wi tinxkamsi, tookanaaq cho'q eemoos. Ab'an wi tinkamsi texkanaaq cho'q qamoos. Jo'kan naq sik'omaq junaq sa' eeyanq re naq tyaloq wik'in›.

Laj David kixye reheb' laj puub': ‹K'aru tk'ehe'q re li ani tkamsinq re laj Filisteo re naq ink'a' tkanaaq sa' xutaan li tenamit Israel?›

Jun laj puub' kixye re laj David: ‹Laj Saul tixb'aanu naq li winq a'in tb'ihomo'q ut tixk'e li xrab'in cho'q rixaqil›.

Chixjunileb' laj Israel neke'xuwak chiru laj Goliat, xb'aan naq oxib' meetr xnajtil roq. Jun laj puub' naxk'am li xsursuukil ch'iich' laj Goliat.

Wiib' oxib' reheb' laj puub' ke'xye chaq re laj Saul naq laj David traj yalok rik'in laj Goliat. Toja' naq laj Saul kixye re laj David: ‹Ink'a' tatruuq chi yalok rik'in laj Goliat, Xb'aan naq toj kach'inat. Li winq a'in aj puub' ut k'aynaq chi yalok›. Laj David kixye re laj Saul: ‹Laa'in xinkamsi jun li oso ut jun li kaqkoj, li xe'k'amok re xkarneer linyuwa'. Jo'kan ajwi' tixk'ul sa' wuq' laj Filisteo. Li Jehob'a ttenq'anq we›. Jo'kan naq laj Saul kixye re laj David: ‹Ayu, li Jehob'a taxaq ttenq'anq aawe›.

Laj David kixxok oob' chi pek sa' li nima' ut kixk'e sa' xchampa. Chirix chik a'an kixk'am chirix li xrant'in ut xko xtawb'al chaq laj Goliat. Naq laj Goliat kiril ru laj David, kixk'oxla naq moko ch'a'aj ta chiru xkamsinkil.

Laj David yook xkutbʼal jun li pek

Chirix chik a'an laj Goliat kixye re laj David: ‹Jilonk chaq arin re naq tink'e laatib'el reheb' li xul›. Ab'an laj David kixye re: ‹Laa'at nakatchalk sa' inb'een rik'in laajutz' ch'iich', ab'an laa'in tinxik sa' aab'en sa' xk'ab'a' li Jehob'a. Li Jehob'a tatxk'e sa' wuq' re naq tatinkamsi›.

Laj David ki'aanilak chi xtawb'al laj Goliat. Toja' naq kixk'e jun li pek chiru li xrant'in ut kixkut chi anchal xch'ool sa' xb'een laj Goliat. Li pek ki'ok sa' xjolom laj Goliat ut kikamk. Naq eb' laj Filisteo ke'ril a'in, ke'elelik. Toja' naq eb' laj Israel xkoheb' chirix ut ke'elk chi'us sa' li yalok.

1 Samuel 17:1-54.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru kixye laj Goliat reheb’ laj Israel?
 • Chanru xnajtil roq laj Goliat? K’aru tixk’e laj Saul re li winq li tkamsinq re laj Goliat?
 • K’aru kixye laj David naq laj Saul kixye re naq toj kach’in jo’kan naq ink’a’ truuq chi yalok rik’in laj Goliat?
 • Chanru kixk’ut laj David naq k’ojk’o xch’ool rik’in li Jehob’a naq ki’aatinak rik’in laj Goliat?
 • K’aru kiroksi laj David re xkamsinkil laj Goliat? K’aru ke’xb’aanu eb’ laj Filisteo naq kikamk laj Goliat?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 1 Samuel 17:1-54.

  K’a’ut naq laj David ink’a’ kixuwak ut chanru tqak’am qe rik’in? (1 Sam. 17:37, 45; Efe. 6:10, 11.)

  K’a’ut naq eb’ li neke’xloq’oni li Jehob’a tento naq ink’a’ te’yaloq u re rilb’al ani t-elq chi’us sa’ li b’atz’unk? (1 Sam. 17:8; Gál. 5:26; 1 Tim. 4:8.)

  Chanru kixk’utb’esi laj David naq ch’olch’o chiru naq li Jehob’a ttenq’anq re? (1 Sam. 17:45-47; 2 Cró. 20:15.)

  Chanru naxk’ut li Santil Hu naq li Jehob’a ut eb’ li pech’b’il yos ke’yalok ut maawa’eb’ laj Filisteo ut eb’ laj Israel? (1 Sam. 17:43, 46, 47.)

  Chanru neke’xk’am reheb’ rik’in laj David eb’ li yulb’ileb’ ru rik’in santil musiq’ej? (1 Sam. 17:37; Jer. 1:17-19; Apoc. 12:17.)