K'AJO' xch'ina'usal li ch'ina'al li wank sa' li eetalil. Aj Samuel xk'ab'a'. Li winq li yook xch'eeb'al xjolom laj Samuel a'an laj Eli, aj tij re Israel. Ut li ke'k'amok re laj Samuel rik'in laj Eli, a'aneb' li xna' xyuwa', x'Ana ut laj Elqana.

Laj chʼina Samuel nawulak rikʼin laj Eli

Laj Samuel wank kaahib' malaj oob' chihab' re, naq kikanaak sa' Rochoch li Jehob'a rik'in laj Eli ut eb' laj tij. Ab'an, k'a'ut naq li x'Ana ut laj Elqana ke'chalk xkanab'ankil laj Samuel re naq tk'anjelaq sa' Rochoch li Jehob'a?

Naq toj maaji' nayo'laak laj Samuel li x'Ana ra sa' xch'ool, xb'aan naq moko naru ta nawank xk'uula'al. Sa' jun kutan kiwulak sa' Rochoch li Jehob'a chi tijok ut kixye: ‹At Jehob'a, minsachk sa' aach'ool! Wi taak'e junaq ink'uula'al tinq'axtesi aawe re naq tk'anjelaq chaawu chi junelik›.

Li Jehob'a kixsume li xtij li x'Ana, jo'kan naq kiyo'laak laj Samuel. Li x'Ana naxra li xch'ina yum ut toj kach'in naq kixk'ut chiru chirix li Jehob'a. Li x'Ana kixye re li xb'eelom: ‹Naq wanq kaahib' malaj oob' chihab' re laj Samuel tinq'axtesi chaq re li Jehob'a re naq tk'anjelaq chiru›.

Sa' li eetalil nak'utunk naq li x'Ana ut laj Elqana ke'xkanab' laj Samuel sa' Rochoch li Jehob'a. Laj Samuel sa xch'ool xb'aan naq tk'anjelaq sa' Rochoch li Jehob'a. Naq toj kach'in laj Samuel li xna' xyuwa' ke'xk'ut chiru chirix li Jehob'a. Li x'Ana ut laj Elqana rajlal chihab' neke'wulak sa' Rochoch li Jehob'a chi loq'onink ut neke'ril chaq laj Samuel. Jo'kan ajwi' li x'Ana rajlal chihab' naxk'am re laj Samuel jun li ak'il aq'.

Ak naab'al chihab' xnume'k ut laj Samuel toj yook chi k'anjelak sa' Rochoch li Jehob'a. Laj Samuel naxsahob'resi xch'ool li Jehob'a ut li tenamit. Eb' li ralal laj Eli a'aneb' laj Hofni ut laj Finehas. Maa'useb' xna'leb' ut ke'xb'aanu ajwi' naq jalaneb' chik te'xq'et Raatin li Yos. Jo'kan naq tento raj naq laj Eli trisiheb' li ralal cho'q aj tij, ab'an ink'a' kixb'aanu.

Laj Samuel ink'a' kixkanab' k'anjelak chiru li Yos usta yookeb' xb'aanunkil li maa'usilal sa' Rochoch li Jehob'a. Ut chiru naab'al chihab' li Jehob'a ink'a' chik ki'aatinak rik'in junaq winq. Xb'aan naq moko naab'aleb' ta neke'xra li Yos. Ma nakaanaw k'aru kixk'ul laj Samuel naq kinimank?

Laj Samuel yook chi wark sa' Rochoch li Jehob'a naq kirab'i naq yook chi b'oqe'k. Jo'kan naq laj Samuel kiwakli ut kixye chaq re laj Eli: ‹Arin wankin! Xb'aan naq xinaab'oq›.

Laj Eli kixye re: ‹Laa'in ink'a' xatinb'oq, ayu warin chaq›. Jo'kan naq laj Samuel kisutq'i chi wark.

Laj Samuel kirab'i sa' xkab' sut naq kiyehe'k re: ‹Samuel!› Laj Samuel xko wi' chik rik'in laj Eli ut kixye re: ‹Arin wankin! Xwab'i naq xinaab'oq›. Toja' naq laj Eli kixye wi' chik re: ‹At walal! Ink'a' xatinb'oq, warin chaq›. Ut laj Samuel kisutq'i sa' xwarib'.

Laj Samuel kirab'i naq kiyehe'k re sa' rox sut: ‹Samuel!› Kiwakli ut kixye re laj Eli: ‹Arin wankin! Anaqwan xwab'i naq xinaab'oq›. Toja' naq laj Eli kixk'e reetal naq li Jehob'a yook chaq xb'oqb'al laj Samuel. Jo'kan naq kixye re laj Samuel: ‹Yoklan chaq ut naq tatxb'oq wi' chik taaye: Aatinan at Jehob'a! Laj k'anjel chaawu yook chaawab'inkil›.

Jo'kan kixb'aanu laj Samuel naq kib'oqe'k wi' chik. Li Jehob'a kixye re laj Samuel naq traqoq aatin sa' xb'een laj Eli ut eb' li ralal. Chirix chik a'an, laj Hofni ut laj Finehas ke'kamk naq ke'yalok rik'ineb' laj Filisteo. Naq laj Eli kirab'i li ke'xk'ul eb' li ralal kit'ane'k, kixtoq li xkux ut kikamk. Chi jo'kan kitz'aqlok ru li kixye li Jehob'a.

Naq kiwinqilo'k laj Samuel ka'aj chik a'an kiwank cho'q aj raqol aatin sa' li tenamit Israel. Ut naq laj Samuel kicheekob'k eb' laj Israel ke'xye re: ‹Sik' junaq winq re naq t-aawab'ejinq sa' qab'een›. Laj Samuel ink'a' kiwulak chiru a'in, xb'aan naq li Jehob'a a'an li awab'ej sa' xb'eeneb'. Ab'an, li Jehob'a kixye re laj Samuel naq trab'i li tenamit.

1 Samuel 1:1-28; 2:11-36; 3:1-18; 4:16-18; 8:4-9.Ebʼ li patzʼom

 • Ani xk’ab’a’ li ch’ina’al li wank sa’ li eetalil ut ani wankeb’ rik’in?
 • K’aru kixye x’Ana sa’ li xtij naq kiwulak sa’ Rochoch li Yos? Chanru kixsume li Jehob’a li xtij li x’Ana?
 • Jarub’ chihab’ wank re laj Samuel naq kik’ame’k chi k’anjelak sa’ Rochoch li Jehob’a? K’aru naxk’am li x’Ana re laj Samuel rajlal chihab’?
 • Aniheb’ xk’ab’a’ eb’ li ralal laj Eli? Chanru xna’leb’eb’ li ralal laj Eli?
 • K’aru kixb’aanu li Jehob’a oxib’ sut re laj Samuel? K’aru li esil kixk’e li Jehob’a re laj Samuel?
 • K’aru xk’anjel laj Samuel naq kiwinqilo’k? K’aru ke’xye eb’ laj Israel re laj Samuel naq kicheekob’k?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 1 Samuel 1:1-28.

  Chanru kixkanab’ jun chaab’il eetalil laj Elqana cho’q reheb’ li yuwa’b’ej re xloq’oninkil li Jehob’a? (1 Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Fili. 1:10.)

  K’aru naqatzol chirix li kixb’aanu li x’Ana naq ra sa’ xch’ool? (1 Sam. 1:10, 11; Sal. 55:23; Rom. 12:12.)

 • Chaawil li naxye 1 Samuel 2:11-36.

  Chanru kixk’utb’esi laj Eli naq kixk’e xwankil eb’ li ralaj ut ink’a’ kixk’e xwankil li Jehob’a? Ut k’aru naxk’ut chiqu a’in? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Deu. 21:18-21; Mat. 10:36, 37.)

 • Chaawil li naxye 1 Samuel 4:16-18.

  K’aru kaahib’ rahilal kik’ulmank sa’ li yalok? K’aru kixk’ul laj Eli naq kirab’i li esil a’in?

 • Chaawil li naxye 1 Samuel 8:4-9.

  Chanru ke’xmaajewa li Yos eb’ laj Israel? Chanru naqak’ut naq naqak’e xwankilal li X’awab’ejilal li Yos chi anchal qach’ool? (1 Sam. 8:5, 7; Juan 17:16; Sant. 4:4.)