Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Tzolom 53: Li Xyeechihom laj Jefte

Tzolom 53: Li Xyeechihom laj Jefte
Li xrabʼin laj Jefte

MAARE xaayeechi'i xb'aanunkil junaq li na'leb' malaj k'anjel. Ut naq kiwulak xkutankil xk'eeb'al li xaayeechi'i xch'a'ajko'k tana chaawu xb'aanunkil. A'an kixk'ul laj Jefte, li winq li wank sa' li eetalil, jo'kan naq ra sa' xch'ool. Laj Jefte kaw chaq rib' chi yalok ut kiwank cho'q aj raqol aatin.

Laj Jefte kiwank sa' xkutankil naq eb' laj Israel ink'a' chik neke'xloq'oni li Jehob'a ut yookeb' xb'aanunkil li maa'usilal. Jo'kan naq li Jehob'a kixkanab' naq te'rahob'tesiiq xb'aaneb' laj Amon. Eb' laj Israel ke'xye re li Jehob'a: ‹Xoomaakob'k chaawu. Choo'aakol, b'aanu usilal!›

Laj Jefte ut ebʼ laj puubʼ

Eb' laj Israel ink'a' sa neke'reek'a rib', xb'aan naq yookeb' xb'aanunkil li maa'usilal. Jo'kan naq ke'ok wi' chik xloq'oninkil li Jehob'a jo'kan naq li Jehob'a kixtenq'aheb'.

Eb' laj Israel ke'xsik' laj Jefte re naq tjolominq sa' xyanqeb' sa' li yalok. Eb' laj Israel te'yaloq rik'ineb' laj Amon. Laj Jefte kiraj naq li Jehob'a ttenq'ank re. Jo'kan naq kixye re li Jehob'a: ‹Wi taak'e sa' wuq' eb' laj Amon, tinq'axtesi aawe li t-elk chaq xb'eenwa chink'ulb'al naq tinsutq'iiq sa' wochoch›.

Li Jehob'a kirab'i li kixye laj Jefte ut kixtenq'a. Naq laj Jefte kiwulak sa' rochoch, ma nakaanaw ani ki'elk chi xk'ulb'al? Li xrab'in ki'elk chaq chi xk'ulb'al. Jun ajwi' xrab'in laj Jefte. Jo'kan naq ki'ok chi yaab'ak ut kixye: ‹At inrab'in, k'ajo' naraho'k inch'ool aab'aan! Xink'e li waatin re li Jehob'a, jo'kan naq tento tink'e li xinyeechi'i re›.

Naq li xrab'in laj Jefte kixnaaw li xyeechihom li xyuwa', kiraho'k ajwi' sa' xch'ool. Xb'aan naq tixkanab' li xyuwa' ut eb' li ramiiw. Ut tkanaaq chi junajwa sa' Rochoch li Jehob'a. Chirix chik a'an kixye re li xyuwa': ‹Wi xaak'e laawaatin re li Jehob'a tento naq taab'aanu li xaayeechi'i re›.

Jo'kan naq li xrab'in laj Jefte xko Silo ut ki'ok chi k'anjelak sa' Rochoch li Jehob'a. Rajlal chihab' eb' li ixqa'al re Israel neke'kanaak kaahib' kutan rik'in xrab'in laj Jefte sa' Rochoch li Yos. Eb' laj Israel, k'ajo' naq neke'xra li xrab'in laj Jefte xb'aan naq yook chi k'anjelak chi anchal xch'ool chiru Jehob'a.

Jueces 10:6-18; 11:1-40.Ebʼ li patzʼom

 • Ani laj Jefte? Sa’ k’aru kutankil kiwank laj Jefte?
 • K’aru kixyeechi’I laj Jefte re li Jehob’a?
 • K’a’ut naq kiraho’k sa’ xch’ool laj Jefte naq kiwulak sa’ rochoch?
 • K’aru kixye li xrab’in laj Jefte naq kixnaw k’aru li xyeechihom li xyuwa’?
 • K’a’ut naq eb’ laj Israel ke’xra li xrab’in laj Jefte?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Jueces 10:6-18.

  Eb’ laj Israel ke’xkanab’ xloq’oninkil li Jehob’a, k’a’ut us naq ink’a’ tsachq sa’ qach’ool a’in? (Jue. 10:6, 15, 16; Rom. 15:4; Apoc. 2:10.)

 • Chaawil li naxye Jueces 11:1-11, 29-40.

  Chanru naqanaw naq laj Jefte moko kixyeechi’i ta li xrab’in cho’q k’atb’il mayej? (Jue. 11:31; Lev. 16:24; Deu. 18:10, 12.)

  K’aru naraj xyeeb’al naq laj Jefte kixyeechi’i li xrab’in chiru li Jehob’a?

  K’aru naqatzol naq laj Jefte kixyeechi’i li xrab’in re li Jehob’a? (Jue. 11:35, 39; Ecl. 5:4, 5; Mat. 16:24.)

  Chanru neke’xk’am reheb’ li saaj rik’in li xrab’in laj Jefte naq neke’xk’e naab’al li xhoonal re k’anjelak chiru li Jehob’a? (Jue. 11:36; Mat. 6:33; Fili. 3:8.)