ANIHEB' li winq wankeb' sa' li eetalil? A'aneb' laj puub' re Israel. Ut li winq li yook rilb'al chanru neke'uk'ak eb' laj Israel, a'an laj Gedeon. Laj Gedeon aj raqol aatin re Israel.

Ma nakaak'e reetal naq jalan jalanq neke'uk'ak eb' laj Israel? Wankeb' neke'xkub'si rib' sa' ha'. Ab'an, ma nakaanaw k'a'ut naq jun reheb' li winq ink'a' naxkub'si xjolom naq yook chi uk'ak? Xb'aan naq chi jo'kan tixk'e reetal k'aru yook chi k'ulmank sa' li xsutam. Li xna'leb' li winq a'in us, xb'aan naq li Jehob'a kixye re laj Gedeon naq tixsik'eb' ru ka'ajwi' li ink'a' neke'xkub'si xjolom naq neke'uk'ak. Ut li neke'xkub'si xjolom te'sutq'iiq sa'eb' li rochoch. Qilaq k'a'ut naq li Yos kixye a'in.

Eb' laj Israel wankeb' wi' chik sa' ch'a'ajkilal, xb'aan naq ink'a' ke'ab'ink chiru li Jehob'a. Eb' laj Madian kaweb' rib' ut neke'xrahob'tesi laj Israel. Jo'kan naq eb' laj Israel ke'tijok chiru li Jehob'a re naq tixtenq'aheb'. Li Jehob'a kirab'i li ke'xtz'aama chiru.

Li Jehob'a kixye re laj Gedeon naq tixsik' jun ch'uut chi winq. Jo'kan naq laj Gedeon kixch'utub' 32.000 eb' laj puub'. Ab'an 135.000 te'yaloq sa' xb'eeneb' laj Israel. Li Jehob'a kixye re laj Gedeon: ‹Naab'aleb' laj puub' xaach'utub'›. K'a'ut naq li Jehob'a kixye a'in?

Li Jehob'a ink'a' kiraj naq te'xk'oxla naq moko aajel ta naq a'an ttenq'ank reheb' naq te'yaloq sa' xb'eeneb' laj Madian. Jo'kan naq kixye re laj Gedeon: ‹Ye reheb' li yookeb' xxiw naq te'sutq'iiq sa'eb' li rochoch›. Jo'kan naq 22.000 ke'sutq'iik. Ka'aj chik 10.000 eb' aj Israel ke'kanaak rik'in laj Gedeon. Ab'an 135.000 xk'ihaleb' laj Madian li te'yaloq sa' xb'eeneb' laj Israel!

Laj Gedeon yook xyalbʼal rixebʼ laj puubʼ

Li Jehob'a kixye wi' chik re laj Gedeon: ‹Toj naab'al laj puub' chaawu!› Jo'kan naq li Jehob'a kixye re laj Gedeon naq tixk'eheb' chi uk'ak eb' laj Israel chire li ha'. Chixjunileb' li te'xkub'si rib' chi uk'ak, te'sutq'iiq sa'eb' li rochoch. Chirix chik a'an li Jehob'a kixye re laj Gedeon: ‹Tinq'axtesiheb' laj Madian sa' laawuq' ut sa' ruq'eb' li 300 chi winq li ink'a' ke'xkub'si xjolom naq ke'uk'ak›.

Naq xwulak xkutankil li yalok, laj Gedeon kixjek'iheb' li 300 chi winq sa' oxib' ch'uut. Kixk'e reheb' li junjunq xxukub' ut xkukeb' rik'in xaml. Ak wulak re xtuqtuukil li q'oqyink naq laj Gedeon ut eb' li 300 chi winq ke'xsut chixjunil xna'ajeb' laj Madian. Ke'xyaab'asi li xxukub' ut ke'xjor li xkukeb'. Toja' naq ke'xye: ‹Xoochalk sa' xk'ab'a' li Jehob'a ut laj Gedeon!› Naq ke'ajk ru eb' laj Madian ke'sach xna'leb', ke'xuwak ut ke'elelik. Jo'kan naq eb' laj Israel ke'elk chi'us sa' li yalok.

Jueces 6-8.Ebʼ li patzʼom

 • Sa’ k’aru ch’a’ajkilal wankeb’ laj Israel? K’a’ut naq wankeb’ sa’ ch’a’ajkilal?
 • K’a’ut li Jehob’a kixye re laj Gedeon naq naab’aleb’ laj puub’ kixch’utub’?
 • Naq laj Gedeon kixtaqlaheb’ sa’ rochoch li yookeb’ xxiw, jarub’eb’ li winq ke’kanaak rik’in?
 • K’aru kixb’aanu li Jehob’a re naq te’kanaaq ka’ajwi’ 300 chi winq chiru laj Gedeon? (Chaawil li eetalil.)
 • Chanru kixjek’i laj Gedeon li 300 chi winq? Chanru ke’elk chi ub’ej eb’ laj Israel sa’ li yalok?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Jueces 6:36-40.

  Chanru kixnaw laj Gedeon k’aru li rajom li Jehob’a?

  Chanru tooruuq ajwi’ laa’o xnawb’al k’aru li rajom li Jehob’a? (Pro. 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17.)

 • Chaawil li naxye Jueces 7:1-25.

  K’aru naqatzol chirixeb’ li 300 chi winq li ink’a’ ke’xkub’si xjolom naq ke’uk’ak? (Jue. 7:3, 6; Rom. 13:11, 12; Efe. 5:15-17.)

  Eb’ li 300 chi winq ke’xk’am reheb’ rik’in rilb’al laj Gedeon, chanru naqatzol ajwi’ qe rik’in li Jesus? (Jue. 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Ped. 2:21.)

  Chanru nokooxtenq’a li naxye Jueces 7:21 naq li xmolam li Jehob’a tooxtaqla sa’ junaq na’ajej chi xb’aanunkil junaq li k’anjel? (1 Cor. 4:2; 12:14-18; Sant. 4:10.)

 • Chaawil li naxye Jueces 8:1-3.

  Naq wanq qach’a’ajkilal rik’in junaq qahermaan, k’aru naqatzol chirix chanru kixtuqub’ li ch’a’ajkilal laj Gedeon rik’ineb’ laj Efraim? (Pro. 15:1; Mat. 5:23, 24; Luc. 9:48.)