Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 51: Li xRut ut xNoemi

Tzolom 51: Li xRut ut xNoemi

SA' LI Santil Hu wank jun li tasal hu, Rut xk'ab'a'. Chisa' wank resil jun li junkab'al. Li junkab'al a'in, ke'wank naq eb' laj raqol aatin yookeb' chi jolomink sa' li tenamit Israel. Li xRut a'an jun li ixqa'al kichalk sa' li tenamit Moab. Li xRut kixra li Jehob'a xb'aan naq kixtzol naq a'an li tz'aqal Yos. Li xNoemi a'an jun li cheekel ixq li kitenq'ank re li xRut chi xnawb'al ru li Jehob'a.

Li xNoemi kiyo'laak sa' li tenamit Israel. Naq ki'ok chi raqe'k li tzakahemq sa' li tenamit Israel, li xNoemi ut li xb'eelom koheb' sa' li tenamit Moab ut ke'xk'am chirixeb' li wiib' xkok'al. Chirix chik a'an, kikamk li xb'eelom li xNoemi ut eb' li xyum ke'sumlaak rik'in wiib' li ixqa'al aj Moab. Lajeeb' chihab' tana xsumlajikeb' xyum li xNoemi rik'in xRut ut x'Orpa naq ke'kamk. Ra sa' xch'ool xNoemi! K'aru tixb'aanu anaqwan?

Sa' jun kutan li xNoemi kisutq'iik sa' li xtenamit. Li xRut ut x'Orpa ke'raj wank rik'in li xNoemi, jo'kan naq xkoheb' chirix. Ak naab'al kutan xikikeb' naq li xNoemi kixye reheb' li ixqa'al: ‹Sutq'inqex sa' leetenamit ut ayuqex rik'in leena'›.

Li xNoemi kixchaq'rab'iheb' ut kixtz'ub'eb' ru. Eb' li ixqa'al ke'ok chi yaab'ak xb'aan naq neke'xra li xNoemi. Jo'kan naq ke'xye: ‹Laa'o tooxik chaawix sa' laatenamit›. Li xNoemi kixye reheb': ‹Tento naq texsutq'iiq rik'in leekomon, us wanqex aran›. Jo'kan naq li x'Orpa kisutq'iik sa' li xtenamit. Ab'an li xRut kikanaak rik'in li xNoemi.

Toja' naq li xNoemi kixye re li xRut: ‹K'e reetal li x'Orpa kisutq'iik, ayu ajwi' laa'at chirix›. Li xRut kixye: ‹Maaye chik we naq tatinkanab'! Kanab'in chi xik chaawix, b'aanu usilal! B'ar tatxik aran tinxik; b'ar wanqat aran wanqin. Laatenamit a'anaq ajwi' lintenamit; laaYos a'anaq ajwi' linYos. B'ar tatkamq aran ajwi' tinkamq›. Naq li xRut kixye chixjunil a'in, li xNoemi kixkanab' xyeeb'al re xRut naq tsutq'iiq.

Jo'kan naq li xRut ut li xNoemi ke'wulak Israel ut aran ke'kanaak. Li xRut ki'ok chi k'anjelak sa' junpaat xb'aan naq ak xq'ehil xsik'b'al li seb'aad. Jun li winq aj Boaz xk'ab'a' kixkanab' naq li xRut tsik'oq seb'aad sa' li xch'och'. Ma nakaanaw ani xk'ab'a' xna' laj Boaz? A'an li xRahab li kiwank chaq sa' li tenamit Jerico.

Sa' jun kutan laj Boaz kixye re li xRut: ‹Ninnaw naq chaab'ilat rik'in li xNoemi. Ninnaw ajwi' naq xaakanab' laana' laayuwa' ut laatenamit. Xatchalk sa' li tenamit a'in li maajunwa aanawom ru. Li Jehob'a t-osob'tesinq aawe!›

Li xRut kixye re laj Boaz: ‹K'ajo' aachaab'ilal wik'in. Rik'in laawaatin xaak'ojob' linch'ool!› Laj Boaz kiril naq li xRut ch'ina'us ut kisumlaak rik'in. K'ajo' kisaho'k sa' xch'ool li xNoemi naq ke'sumlaak! Ab'an kinumtaak xsahil xch'ool li xNoemi naq kiyo'laak laj Obed, li ralal laj Boaz rik'in xRut. Li xyuwa'chin laj David a'an laj Obed. Moqon chik tqatzol ani laj David.

Li xRut ut li xNoemi

Li tasal hu Rut.Ebʼ li patzʼom

 • K’a’ut naq xko xNoemi sa’ li tenamit Moab?
 • Ani li xRut ut li x’Orpa?
 • K’aru kixye li xRut ut li x’Orpa naq li xNoemi kixye reheb’ naq te’sutq’iiq sa’ li xtenamiteb’?
 • Ani laj Boaz ut chanru kixtenq’aheb’ li xRut ut li xNoemi?
 • Ani xk’ab’a’ li ralal laj Boaz ut k’a’ut us naq tqajultika?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Rut 1:1-17.

  K’aru li ch’ina’usil aatin chirix li rahok kixye li xRut? (Rut 1:16, 17.)

  Chanru neke’xk’ut eb’ li junch’ol chi karneer naq neke’raj xtenq’ankileb’ li yulb’ileb’ ru rik’in li santil musiq’ej, jo’ kixb’aanu li xRut? (Juan 10:16; Zac. 8:23.)

 • Chaawil li naxye Rut 2:1-23.

  Chanru kixkanab’ li xRut jun chaab’il eetalil cho’q reheb’ li ixqa’al? (Rut 2:17, 18; Pro. 23:22; 31:15.)

 • Chaawil li naxye Rut 3:5-13.

  K’aru kixk’oxla laj Boaz naq li xRut kixsume sumlaak rik’in ut ink’a’ rik’in jun saajil winq?

  K’aru naxk’ut chiqu li xna’leb’ li xRut chirix li tz’aqal rahok? (Rut 3:10; 1 Cor. 13:4, 5.)

 • Chaawil li naxye Rut 4:7-17.

  Chanru te’xk’am reheb’ li saajil al aj paab’anel rik’in laj Boaz? (Rut 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8.)