Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Tzolom 50: Li xDebora ut xJael

Tzolom 50: Li xDebora ut xJael

EB' LAJ Israel ke'tijok chiru li Jehob'a naq ke'xch'ik rib' sa' ch'a'ajkilal. Jo'kan naq li Yos kixtaqlaheb' laj k'amol b'e re naq te'tenq'aaq. Li Santil Hu naxye naq eb' laj k'amol b'e wankeb' cho'q aj raqol aatin. Laj Josue kiwank cho'q aj k'amol b'e ut cho'q aj raqol aatin. Naq laj Josue kikamk, li Jehob'a kixk'e laj Otniel, laj Ehud ut laj Samgar cho'q eb' aj raqol aatin. Jo'kan ajwi', wiib' li ixq ke'tenq'ank reheb' laj Israel. A'an xDebora ut li xJael.

Li xDebora yook chi aatinak rikʼin laj Barac

Li xDebora naxnaw k'aru tk'ulmanq sa' li kutan chaalel. Jo'kan naq li Jehob'a kixye re li xDebora naq tixnumsi li esil chiru li tenamit. Li xDebora aj raqol aatin ajwi'. Naq li xDebora wank rub'el jun li che', eb' laj Israel neke'wulak rik'in re naq te'tenq'aaq chi xtuqub'ankil ruheb' li xch'a'ajkilal.

Sa'eb' li kutan a'in laj Jabin wank cho'q awab'ej re Canaan ut wank 900 xb'eleb'aal ch'iich'. Chixjunileb' laj puub' li neke'k'anjelak rik'in laj Jabin kaweb' rib', jo'kan naq naab'aleb' laj Israel ke'kanaak cho'q xmoos. Laj Jabin kixk'e laj Sisara chi jolomink sa' xb'eeneb' laj puub'.

Sa' jun kutan li xDebora kixb'oq laj Barac, laj raqol aatin, ut kixye re: ‹Li Jehob'a kixye: K'ameb' sa' li tzuul Tabor 10.000 chi winq ut aran tinq'axtesi aawe laj Sisara ut eb' laj puub' re naq taaq'axeb' ru›.

Toja' naq laj Barac kixye re li xDebora: ‹Laa'in tinxik wi tatxik chiwix›. Li xDebora kixsume xik chirix laj Barac. Ab'an li xDebora kixye re laj Barac: ‹Moko laa'at ta tk'ehe'q aaloq'al, xb'aan naq li Jehob'a tixq'axtesi laj Sisara sa' ruq' jun li ixq›. Qilaq chanru kik'ulmank a'in.

Laj Barac kikub'eek chaq sa' li tzuul Tabor chi xtawb'al laj Sisara ut eb' laj puub'. Li Jehob'a kixb'aanu naq tb'ut'unq li na'aj ut naab'aleb' laj puub' ke'kamk. Jo'kan naq laj Sisara ki'elk sa' li xb'eleb'aal ch'iich' ut ki'elelik.

Laj Barac, li xJael ut laj Sisara

Chirix chik a'an laj Sisara kiwulak sa' rochoch li xJael. Li ixq kiroksi laj Sisara ut kixk'e leech chi ruk'. Naq laj Sisara kiruk' li leech kikub'eek xwara. Toja' naq li xJael kixchap jun li che' ut kixch'ik sa' xjolom laj Sisara. Naq laj Barac kiwulak rik'in li xJael, li xJael kixk'ut chiru naq kamenaq chik laj Sisara. Chi jo'kan kitz'aqlok ru li kixye xDebora.

Chirix chik a'an ke'xkamsi laj Jabin ut sa chik ke'wank eb' laj Israel.

Jueces 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.Ebʼ li patzʼom

 • Aniheb’ laj raqol aatin ut chanru xk’ab’a’eb’?
 • K’aru li chaab’il k’anjel k’eeb’il re xDebora? Chanru kixb’aanu li k’anjel a’in?
 • Naq eb’ laj Israel wankeb’ sa’ ch’a’ajkilal chiru laj Jabin ut chiru laj Sisara, k’aru li esil kixk’e li Jehob’a re xDebora re naq tixye re laj Barac? Ani kixye xDebora naq tk’ehe’q xloq’al?
 • Chanru kixk’utb’esi li xJael naq ink’a’ naxxuwak?
 • K’aru kik’ulmank naq kikamk laj Jabin?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Jueces 2:14-22.

  K’a’ut naq kijosq’o’k li Jehob’a rik’ineb’ laj Israel ut k’aru naqatzol chirix a’in? (Jue. 2:20; Pro. 3:1, 2; Eze. 18:21-23.)

 • Chaawil li naxye Jueces 4:1-24.

  K’aru tento te’xtzol eb’ li ixq li neke’paab’ank re li Jehob’a rik’in li xDebora ut li xJael naq ink’a’ ke’xxuwak ut kaweb’ li xpaab’al? (Jue. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Pro. 31:30; 1 Cor. 16:13.)

 • Chaawil li naxye Jueces 5:1-31.

  Laj Barac ut xDebora ke’b’ichank xb’aan naq us ke’elk sa’ li yalok, chanru tqak’am qe rik’ineb’ naq nokootijok chirix li raqok aatin li tixk’am chaq li Jehob’a? (Jue. 5:3, 31; 1 Cró. 16:8-10; Apoc. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21.)