NAAB'ALEB' li tenamit re Canaan yookeb' xkawresinkil rib' re xq'axb'al ruheb' laj Israel sa' li yalok. Ab'an eb' laj Gabaon ke'xk'oxla naq li Yos wank rik'ineb' laj Israel. Jo'kan naq ink'a' ke'raj yalok rik'ineb'. Xb'aan naq ke'xk'oxla naq wi te'xb'aanu, te'yaloq rik'in li Yos. Ma nakaanaw k'aru ke'xb'aanu laj Gabaon?

Eb' laj Gabaon ke'xyoob' naq najt ke'chalk chaq. Jo'kan naq, ke'xk'e chirixeb' pejel t'ikr ut pejel xaab'. Ke'xk'e q'eel iiq sa' xb'eeneb' li xb'uur ut kawil kaxlan wa ke'xk'am chirixeb'. Naq ke'wulak rik'in laj Josue ke'xye re: ‹Najt nokoochalk chaq. Wanko arin, xb'aan naq xqab'i resil naq nim xwankil leeYos, Jehob'a. Xqab'i li kixb'aanu cheerix naq kex'elk chaq Egipto. Jo'kan naq eb' li neke'jolomink sa' li qatenamit, ke'xye qe naq tqak'am chaq qawa ut toochalq xyeeb'al eere: Naqaj wank cho'q eemoos ut mexyalok qik'in. K'eemaq reetal naq najt nokoochalk xb'aan naq pejel chik li qat'ikr ut qaxaab' ut moko us ta chik li qawa!›

Laj Josue ut eb' laj jolominel ke'xpaab' reheb' laj Gabaon. Jo'kan naq ke'xye reheb' naq ink'a' te'yaloq rik'ineb'. Ab'an, naq kinume'k oxib' kutan eb' laj Israel ke'xnaw naq moko najt ta li xtenamiteb' laj Gabaon.

Toja' naq laj Josue kixye reheb': ‹K'a'ut naq xeeye qe naq najt nekexchalk?›

Eb' laj Gabaon ke'xye: ‹Xqab'i resil naq leeYos, Jehob'a, kixyeechi'i xk'eeb'al eere li tenamit Canaan. Jo'kan naq xooxuwak ut xqak'oxla naq naru too'eekamsi›. Eb' laj Israel ink'a' ke'xkamsi eb' laj Gabaon, ab'an ke'xkanab' cho'q xmooseb'.

Li awab'ej re Jerusalen kichalk xjosq'il xb'aan naq eb' laj Gabaon ke'xk'e rib' sa' aatin rik'ineb' laj Israel. Jo'kan naq li awab'ej a'in, kixye reheb' kaahib' chik chi awab'ej: ‹Chineetenq'a chi yalok rik'ineb' laj Gabaon›. Jo'kan naq eb' li oob' chi awab'ej ke'yalok rik'ineb' laj Gabaon. Ma us naq eb' laj Gabaon ke'xk'e rib' sa' aatin rik'ineb' laj Israel?

Josué 9:1-27; 10:1-5.

Laj Josue ut ebʼ laj Gabaon


Ebʼ li patzʼom

 • K’a’ut naq moko juntaq’eet ta xna’leb’eb’ laj Gabaon rik’ineb’ li tenamit Canaan?
 • K’aru yookeb’ xb’aanunkil eb’ laj Gabaon sa’ li eetalil? Ut k’a’ut naq ke’xb’aanu a’an?
 • K’aru kixye laj Josue ut eb’ laj jolominel re Israel naq ke’wulak laj Gabaon rik’ineb’? K’aru ke’xnaw eb’ laj Israel naq kinume’k oxib’ kutan?
 • K’aru kik’ulmank naq eb’ li oob’ chi awab’ej ke’rab’i naq eb’ laj Gabaon ke’xk’e rib’ sa’ aatin rik’ineb’ laj Israel?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Josué 9:1-27.

  Li Jehob’a kixye reheb’ laj Israel naq te’xkamsi li wankeb’ sa’ li tenamit Canaan, k’aru kixk’utb’esi li Jehob’a naq ink’a’ kixkamsiheb’ laj Gabaon? (Jos. 9:22, 24; Mat. 9:13; Hech. 10:34, 35; 2 Ped. 3:9.)

  Chanru kixkanab’ jun chaab’il eetalil cho’q qe laj Josue naq ink’a’ kixq’et rix li kixye reheb’ laj Gabaon? (Jos. 9:18, 19; Mat. 5:37; Efe. 4:25.)

 • Chaawil li naxye Josué 10:1-5.

  Sa’eb’ li qakutan, chanru neke’xk’am reheb’ li k’iila tenamit li neke’xloq’oni li Jehob’a rik’ineb’ laj Gabaon? K’aru naxk’ul li xtenamit li Jehob’a? (Jos. 10:4; Zac. 8:23; Mat. 25:35-40; Apoc. 12:17.)