Laj Acan yook xmuqbʼal li kirelqʼa

MA NAKAANAW k'aru yook xmuqb'al li winq a'in sa' li rochoch? Yook xk'eeb'al rub'el ch'och' jun li chaab'il t'ikr, li oor ut li plaat. Li winq a'in kirisi chaq li k'a'aq re ru sa' li tenamit Jerico. Ma jultik aawe k'aru kixye laj Josue naq te'xb'aanu rik'in chixjunil a'in?

Laj Josue kixye naq te'xk'at chixjunil, ab'an li oor ut li plaat te'xk'am sa' Rochoch li Jehob'a. Eb' li poyanam a'in ke'xq'et Raatin li Yos, xb'aan naq ke'elq'ak. Li winq a'in, a'an laj Acan ut wank rochb'een li xjunkab'al. Qilaq k'aru chik kik'ulmank.

Ak ki'elq'ak chaq laj Acan naq laj Josue kixtaqla jun ch'uut aj Israel chi yalok rik'ineb' laj Hai. Ab'an eb' laj Israel ink'a' ke'elk chi'us, naab'aleb' ke'kamk ut wankeb' ke'elelik. K'ajo' naq kiraho'k sa' xch'ool laj Josue jo'kan naq kixhupub' rib' ut kixye re li Jehob'a: ‹K'a'ut xaakanab' naq tqak'ul li rahilal a'in!›

Toja' naq li Jehob'a kixye re laj Josue: ‹Waklin! Eb' laj Israel xe'maakob'k chiwu. Ke'yehe'k re naq te'xk'at malaj te'xk'am sa' li wochoch li k'a'aq re ru. Ke'relq'a jun chaab'il t'ikr ut ink'a' ke'xye. Ink'a' texwosob'tesi, wi ink'a' teek'at li t'ikr ut teekamsi laj elq'›. Li Jehob'a kixye naq tixk'ut chiru laj Josue ani ki'elq'ak.

Naq laj Josue kixch'utub'eb' laj Israel, li Jehob'a kixk'ut chiruheb' naq laj elq' a'an laj Acan. Toja' naq laj Acan kixye: ‹Xinmaakob'k. Xwil naq ch'ina'us li t'ikr, wank li oor ut li plaat. K'ajo' naq xwulak chiwu jo'kan xink'am! Chixjunil a'in taataw sa' xyi li wochoch aran xinmuq›.

Naq eb' laj Israel ke'xk'am chaq re laj Josue li k'a'aq re ru a'in, laj Josue kixye re laj Acan: ‹K'a'ut naq xoo'aak'e sa' rahilal? Anaqwan taatoj sa' ruq' li Jehob'a!› Jo'kan naq eb' laj Israel ke'xk'e chi pek laj Acan ut li xjunkab'al toj reetal naq ke'kamsiik. A'in naxk'ut chiqu naq moko us ta xchapb'al li maawa' qe.

Chirix chik a'an, eb' laj Israel koheb' wi' chik chi yalok rik'ineb' laj Hai. Anaqwan ke'elk chi'us xb'aan naq li Jehob'a kitenq'ank reheb'.

Josué 7:1-26; 8:1-29.Ebʼ li patzʼom

 • Ani li winq yook xmuqb’al li k’a’aq re ru sa’ ch’och’? Aniheb’ yookeb’ chi tenq’ank re?
 • K’a’ut naq nimla maak kixb’aanu laj Acan ut li xjunkab’al?
 • K’aru kixye li Jehob’a naq laj Josue kixpatz’ re, k’a’ut ink’a’ ke’elk chi’us naq ke’yalok sa’ xb’eeneb’ laj Hai?
 • K’aru kixk’ul laj Acan ut li xjunkab’al naq ke’k’ame’k chiru laj Josue?
 • K’aru naqatzol chirix li kixk’ul laj Acan?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Josué 7:1-26.

  Naq laj Josue kitijok chiru li Jehob’a, chanru kixk’utb’esi naq wank sa’ amiiwil rik’in? (Jos. 7:7-9; Sal. 119:145; 1 Juan 5:14.)

  K’aru naxk’utb’esi li kixb’aanu laj Acan? Chanru nokooxtenq’a xnawb’al a’in? (Jos. 7:11, 14, 15; Pro. 15:3; 1 Tim. 5:24; Heb. 4:13.)

 • Chaawil li naxye Josué 8:1-29.

  K’aru tento tqab’aanu qajunqal naq wank ani namaakob’k sa’ li ch’uut? (Jos. 7:13; Lev. 5:1; Pro. 28:13.)