Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 42: Jun li B'uur Ki'aatinak

Tzolom 42: Jun li B'uur Ki'aatinak

MA AAWAB'IHOM chi aatinak jun li b'uur? Ink'a', pe'yaal? Xb'aan naq eb' li xul ink'a' neke'aatinak. Ab'an, li Santil Hu naxye naq jun li b'uur ki'aatinak. Qilaq chanru kik'ulmank a'in.

Jun li anjel

Yook chi wulak xq'ehil naq eb' laj Israel te'oq sa' li tenamit Canaan. Ab'an laj Balac, li awab'ej re Moab, naxuwaheb' laj Israel. Jo'kan naq, kixtaqla xsik'b'al laj Balaam re naq tixmaajewa eb' laj Israel. Laj Balaam xko rilb'al laj Balac xb'aan naq kiyeechi'iik naab'al li tumin re.

Li Jehob'a ink'a' naraj naq laj Balaam tixmaajewa li xtenamit. Jo'kan naq kixtaqla jun li anjel re naq tixram xb'e laj Balaam. Laj Balaam ink'a' kiril li anjel, ab'an li b'uur kiril li anjel a'in. Li b'uur kiraj xjalb'al xb'e ut ink'a' kiru, jo'kan naq kixb'uchub' rib' chiru ch'och'. Naq li b'uur kixb'aanu a'in, k'ajo' naq kichalk xjosq'il laj Balaam jo'kan naq ki'ok xsak'b'al.

Li Jehob'a kixb'aanu naq laj Balaam trab'i naq li xb'uur kixye re: ‹K'a'ut naq yookat insak'b'al?›

 Laj Balaam wank saʼ xbʼeen li bʼuur

Laj Balaam kichaq'ok: ‹Xaab'aanu naq tinkanaaq sa' xutaan, wi wank raj junaq inch'iich' tatinkamsi raj!›

Toja' naq kixye li b'uur: ‹Ma ak xinb'aanu junsutaq aawe a'in?›

‹Ink'a'!› Chan laj Balaam.

Chirix chik a'an li Jehob'a kixb'aanu naq laj Balaam tril naq wank li anjel chiru. Li anjel kixye re laj Balaam: ‹K'a'ut naq xaasak' laab'uur? Xinchalk xramb'al laab'e re naq ink'a' taamaajewa li tenamit Israel. Wi laab'uur ink'a' raj xb'uchub' rib'; xatinkamsi raj. Ab'an, ink'a' raj xinch'e' laab'uur!›

Laj Balaam kixye re li anjel: ‹Xinmaakob'k, ink'a' ninnaw naq wankat arin!› Li anjel kixkanab' chi xik laj Balaam. Chirix chik a'an, laj Balaam xko rik'in laj Balac. Laj Balaam kixyal xmaajewankil li tenamit Israel, ab'an li Jehob'a kixb'aanu naq laj Balaam trosob'tesi oxib' sut li xtenamit.

Números 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Ebʼ li patzʼom

 • Ani laj Balac? K’a’ut naq laj Balac kixtaqla sik’b’al laj Balaam?
 • K’a’ut naq kixb’uchub’ rib’ li b’uur?
 • K’aru kixye li b’uur re laj Balaam?
 • K’aru kixye li anjel re laj Balaam?
 • K’aru kik’ulmank naq laj Balaam kixyal xmaajewankil li tenamit Israel?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Números 21:21-35.

  K’a’ut naq eb’ laj Israel ke’elk chi ub’ej chiru laj Sehon, li awab’ej reheb’ laj Amorreos ut chiru laj Og, li awab’ej reheb’ laj Basan? (Núm. 21:21, 23, 33, 34.)

 • Chaawil li naxye Números 22:1-40.

  K’a’ut naq laj Balaam kiraj xmaajewankileb’ laj Israel? K’aru naqatzol chirix a’in? (Núm. 22:16, 17; Pro. 6:16, 18; 2 Ped. 2:15; Jud. 11.)

 • Chaawil li naxye Números 23:1-30.

  Chanru kixk’utb’esi laj Balaam naq moko tz’aqal tiik ta xch’ool chiru li Jehob’a? (Núm. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22.)

 • Chaawil li naxye Números 24:1-25.

  Chanru naxkawresi qapaab’al li naxye li Santil Hu naq li Jehob’a tixb’aanu li naxyeechi’i qe? (Núm. 24:10; Isa. 54:17.)