Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 41: Li K'anti' re Ch'iich'

Tzolom 41: Li K'anti' re Ch'iich'
Laj Moises ut li kʼantiʼ re chʼiichʼ

MA TZ'AQAL k'anti' wank chiru li che'? Ink'a', li k'anti' a'in re ch'iich'. Li Jehob'a kixye re laj Moises naq tixk'e li k'anti' chiru che' re naq eb' li qas qiitz'in te'ril ut ink'a' te'kamq. Ab'an, eb' li k'anti' li wankeb' chiru ch'och' yo'yookeb'. Ma nakaanaw k'a'ut naq eb' li k'anti' a'in ke'tiwok ut ke'k'ehok yajel?

Xb'aan naq eb' laj Israel ke'xweech'i li Yos ut ke'xweech'i laj Moises. Ke'ok xyeeb'al: ‹K'a'ut naq xoo'aawisi Egipto. Tookamq sa' li chaqich'och' a'in? Maak'a' qatzakahemq chi moko wank ta qaha'. Ut ink'a' chik naqaj xwab'al li mana›.

Li mana chaab'il tzakahemq. Rik'in li mana li Jehob'a kixk'utb'esi chiru li xtenamit jun chik li sachb'ach'oolej. Jo'kan ajwi' naq kixk'eheb' xha'. Ab'an eb' laj Israel moko ke'roxloq'i ta li kixk'e li Jehob'a reheb'. Jo'kan naq li Jehob'a kixtaqla eb' li k'anti' a'in, re naq te'tiwe'q ut te'kamq.

Ebʼ laj Israel yookebʼ chi tiweʼk xbʼaanebʼ li kʼantiʼ

Toja' naq eb' laj Israel ke'xye re laj Moises: ‹Xoomaakob'k chiru li Jehob'a ut chaawu. Tijon chiqix re naq li Jehob'a trisiheb' li k'anti' sa' qayanq›.

Jo'kan naq laj Moises kitijok chirixeb'. Li Jehob'a kixye re laj Moises naq tixyiib' jun li k'anti' re ch'iich' ut tixk'e chiru che'. Re naq li te'tiwe'q te'ril li k'anti' chiru li che' ut te'k'iraaq. Laj Moises kixb'aanu li kixye li Yos, jo'kan naq li ke'tiwe'k, ke'k'iraak.

K'aru naqatzol chirix a'in? Naqatzol naq chiqajunilo tiwb'ilo ajwi' jo'eb' laj Israel. Xb'aan naq laj Adan ut li x'Eva ke'xtz'eqtaana li Jehob'a. Jo'kan naq nokoocheekob'k, nokooyajerk ut nokookamk. Ab'an li Jehob'a naraj naq twanq qayu'am chi junelik.

Li Jehob'a kixtaqla li Ralal sa' Ruuchich'och'. Naab'aleb' ink'a' ke'wulak chiru xk'anjel li Jesus, jo'kan naq ke'xye naq maa'us xna'leb' ut ke'xk'e chiru che'. Ab'an li Jehob'a kixtaqla li Jesus re qakolb'al. Wi tqab'aanu li naxye qe li Jesus naru twanq qayu'am chi junelik. Toj tqatzol chik xkomon li na'leb' a'in.

Números 21:4-9; Juan 3:14, 15.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru wank chiru li che’? K’a’ut naq li Jehob’a kixye re laj Moises naq tixk’e a’in chiru li che’?
 • Chanru ke’xk’ut eb’ laj Israel naq ink’a’ ke’roxloq’i li kixb’aanu li Jehob’a chirixeb’?
 • K’aru ke’xye laj Israel re laj Moises naq li Jehob’a kixtaqla eb’ li k’anti’ sa’ xyanqeb’?
 • K’a’ut naq li Jehob’a kixye re laj Moises naq tixyiib’ jun li k’anti’ re ch’iich’?
 • K’aru naqatz’ol chirix li tzolom a’in?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Números 21:4-9.

  K’aru naxk’ut chiqu naq eb’ laj Israel ke’xweech’i rix li k’eeb’il reheb’ xb’aan li Jehob’a? (Núm. 21:5, 6; Rom. 2:4.)

  Naq ke’nume’k li chihab’, chanru ke’roksi li k’anti’ a’in eb’ laj Israel? K’aru kixb’aanu laj Ezequias naq kiril li yookeb’ xb’aanunkil rik’in li eetalil a’in? (Núm. 21:9; 2 Rey. 18:1-4.)

 • Chaawil li naxye Juan 3:14, 15.

  Naq li k’anti’ kik’ehe’k chiru li che’, chanru kixk’utb’esi a’in naq jo’kan ajwi’ tixk’ul li Jesus? (Gál. 3:13; 1 Ped. 2:24.)