KINUME'K 10 chihab', 20 chihab', 30 chihab' ut 39 chihab' ut eb' laj Israel toj wankeb' sa' li chaqich'och'. Chiruheb' li chihab' a'in, li Jehob'a kixk'aak'ale li xtenamit ut kixk'e cho'q xtzakahemq li mana. Chiru li kutan kixb'eeresiheb' rik'in choql ut chiru li q'oqyink rik'in xaml. Ink'a' ki'oso'k li raq'eb' chi moko kiraho'k ta li roqeb'.

Anaqwan yookeb' xtikib'ankil 40 chihab' relikeb' Egipto. Eb' laj Israel ke'sutq'iik sa' li na'aj Qades. Arin wankeb' naq laj Moises kixtaqla 12 chi winq chi rilb'al li tenamit Canaan. Li xMiriam, ranab' laj Moises, kikamk sa' li na'aj Qades. Sa' li na'aj a'in wank ch'a'ajkilal jo' kiwank chaq najter.

Eb' laj Israel maak'a'eb' xha'. Jo'kan naq ke'ok xyeeb'al re laj Moises: ‹Us raj xookamk. K'a'ut naq xoo'aawisi Egipto ut xoo'aak'am chaq sa' li chaqich'och'? Ink'a' nayo'laak ru li awimq sa' li ch'och' a'in. Chi moko wank ta ha'›.

Laj Moises yook xsakʼbʼal li pek

Naq laj Moises ut laj Aaron koheb' sa' Rochoch li Jehob'a chi tijok, li Yos kixye re laj Moises: ‹Ch'utub' li tenamit ut taawaatina li pek chiruheb'. Sa' li pek a'an t-elq chaq naab'al li ha' cho'q reheb' laj Israel ut eb' li xketomq›.

Jo'kan naq laj Moises kixch'utub' li tenamit ut kixye reheb': ‹Ab'ihomaq, laa'ex li nekexweech'ink re li Yos. Laj Aaron ut laa'in tqisi eeha' sa' li pek a'in›. Jo'kan naq laj Moises wiib' sut kixtoch' li pek rik'in li xxuq'. Toja' naq nab'ulb'utq chaq chi elk li ha'. Anaqwan wank chik xha' li tenamit ut eb' li ketomq.

Ab'an li Jehob'a kichalk xjosq'il rik'in laj Moises ut laj Aaron. Ma nakaanaw k'a'ut? Xb'aan naq laj Moises ut laj Aaron ke'xye re li tenamit naq a'aneb' te'isinq chaq re li ha' ut ink'a' ke'xye naq li Jehob'a tb'aanunq re. Jo'kan naq li Jehob'a kixye reheb': ‹Moko laa'ex ta tex'oksinq re lintenamit sa' li na'aj Canaan›.

Chirix chik a'an eb' laj Israel ke'elk chaq Qades. Ut ke'wulak sa' li tzuul Hor. Sa' li tzuul a'in kikamk laj Aaron naq wank 123 chihab' re. K'ajo' naq ke'raho'k sa' xch'ool eb' laj Israel naq kikamk laj Aaron! Ke'xyaab'a chiru 30 kutan. Jo'kan naq laj Eleazar, ralal laj Aaron, kikanaak cho'q aj tij sa' xyanqeb' laj Israel.

Números 20:1-13, 22-29; Deuteronomio 29:5.Ebʼ li patzʼom

 • Chanru kixk’aak’ale li Jehob’a li xtenamit naq wankeb’ sa’ li chaqich’och’?
 • K’aru ke’ok xyeeb’al laj Israel naq wankeb’ chaq Qades?
 • Chanru kixb’aanu li Jehob’a re xk’eeb’al xha’ li tenamit ut eb’ li ketomq?
 • Ani li winq yook xtiikankil ruq’ chire xch’ool? K’a’ut yook xb’aanunkil chi jo’kan?
 • K’a’ut kichalk xjosq’il li Jehob’a rik’in laj Moises ut laj Aaron ut k’aru kixye reheb’?
 • K’aru kik’ulmank naq eb’ laj Israel ke’wulak sa’ li tzuul Hor? Ani chik kikanaak cho’q xyuwa’il aj tij sa’ xyanqeb’ laj Israel?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Números 20:1-13, 22-29 ut Deuteronomio 29:5.

  K’aru naqatzol naq li Jehob’a kirileb’ chi’us eb’ laj Israel sa’ li chaqich’och’? (Deu. 29:5; Mat. 6:31; Heb. 13:5; Sant. 1:17.)

  K’aru kixk’oxla li Jehob’a naq laj Moises ut laj Aaron ink’a’ ke’xk’e xloq’al chiruheb’ laj Israel? (Núm. 20:12; 1 Cor. 10:12; Apoc. 4:11.)

  K’aru naqatzol chirix laj Moises naq kiq’use’k xb’aan li Jehob’a? (Núm. 12:3; 20:12, 27, 28; Deu. 32:4; Heb. 12:7-11.)