SA' LI eetalil wank jun li xuq' ki'atz'umak ru. A'an li xxuq' laj Aaron. Chiru jun q'oqyink ajwi' ki'atz'umak ru! Qilaq chanru kik'ulmank a'in.

Laj Moises yook xkʼeebʼal re laj Aaron li xuqʼ li kiʼatzʼumak ru

Naab'al chihab' ke'wank laj Israel sa' li chaqich'och'. Ab'an laj Core, laj Datan, laj Abiram ut 250 eb' aj jolominel ink'a' ke'raj naq laj Moises tjolominq reheb', chi moko ke'raj ta naq laj Aaron twanq cho'q aj tij. Jo'kan naq ke'xye re laj Moises: ‹K'a'ut nakaak'e aawankil sa' qab'een?›

Laj Moises kixye reheb': ‹Chalqex wulaj eq'la sa' Rochoch li Jehob'a ut teek'am chaq xna'aj leepom ut teek'e li pom chisa'. Ut tqil ani laj jolominel tixsik' ru li Jehob'a›.

Naq kisaqewk laj Core ut eb' li 250 chi winq ke'wulak sa' Rochoch li Jehob'a ut naab'aleb' chik ke'okenk chirixeb'. K'ajo' naq kichalk xjosq'il li Jehob'a. Jo'kan naq laj Moises kixye re li tenamit: ‹Elenqex chiru li rochoch laj Core, laj Datan ut laj Abiram ut maak'a' k'aru reheb' teech'e'›. Li tenamit ki'ab'ink chiru laj Moises.

Chirix chik a'an kixye laj Moises: ‹Rik'in a'in teenaw ani tixsik' ru li Jehob'a. Tixte rib' li ch'och' ut aran te'kamq li winq a'in›.

Naq laj Moises kiraqe'k chi aatinak kixte rib' li ch'och'. Laj Datan, laj Abiram, eb' li xjunkab'al ut chixjunil li wank sa'eb' li rochoch ki'ok sa' li jul. Naq kik'ulmank a'in laj Core ink'a' kikamk ka'ajwi' li xjunkab'al ut eb' li k'a ru re xkoheb' sa' li jul. Chirix chik a'an, kixtz'ap rib' li ch'och'. Naq ke'xjap reheb' li ke't'ane'k sa' li jul, eb' li ke'ab'ink reheb' ke'xye: ‹Elenqo arin, xb'aan naq naru ajwi' tookamq sa' li jul!›

Laj Core ut li 250 chi winq toj wankeb' chiru li Rochoch li Jehob'a. Jo'kan naq li Jehob'a kixtaqla chaq xaml sa' xb'eeneb' ut chixjunileb' ke'kamk. Chirix chik a'an li Jehob'a kixye re laj Eleazar, ralal laj Aaron, naq tixxok xna'ajeb' li xpom eb' li ke'kamk ut rik'in a'an tixyiib' li perpookil ch'iich' re xtz'apb'al xb'een li na'aj b'arwi' neke'xk'at li pom. Li perpookil ch'iich' a'an reetalil naq ka'ajwi' laj Aaron ut eb' li ralal te'k'anjelaq cho'q aj tij chiru li Jehob'a.

Li Jehob'a naraj naq li tenamit tixnaw naq ka'ajwi' laj Aaron ut eb' ralal ke'sik'e'k ru cho'q aj tij. Jo'kan naq kixye re laj Moises: ‹Li neke'jolomink re li junjunq chi teep te'xk'am chaq xxuq'eb'. Laj Aaron tixk'am chaq ajwi' li xxuq' cho'q xteepal laj Levi. Ut taak'e eb' li xuq' chiru xkaaxil li sumwank. Li xxuq' li winq li tinsik' ru cho'q aj tij a'an t-atz'umak ru›.

Naq kisaqewk laj Moises kiril naq li xxuq' laj Aaron ki'atz'umak ru. Ma nakaanaw anaqwan k'a'ut naq li Jehob'a kixk'e chi atz'umak li xxuq' laj Aaron?

Números 16:1-49; 17:1-11; 26:10.Ebʼ li patzʼom

 • Ani ink’a’ ke’raj naq laj Moises ut laj Aaron te’jolominq? K’aru ke’xye re laj Moises?
 • K’aru kixye laj Moises re laj Core ut eb’ li 250 chi winq?
 • K’aru kixye laj Moises re li tenamit ut k’aru kik’ulmank naq kiraqe’k chi aatinak?
 • K’aru kixk’ul laj Core ut eb’ li 250 chi winq?
 • K’aru kixb’aanu laj Eleazar rik’in xna’ajeb’ xpom li kamenaq? K’a’ut naq kixb’aanu a’in laj Eleazar?
 • K’a’ut naq li Jehob’a kixk’e chi atz’umak li xxuq’ laj Aaron? (Chaawil li eetalil.)

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Números 16:1-49.

  K’aru kixb’aanu laj Core ut eb’ li ke’tz’aqonk chirix? Ut k’a’ut naqaye naq rik’in li ke’xb’aanu ke’xk’utb’esi naq ke’xq’et rib’ chiru li Jehob’a? (Núm. 16:9, 10, 18; Lev. 10:1, 2; Pro. 11:2.)

  K’aru kixk’oxla laj Core ut eb’ li 250 chi winq chirix li jolomink? (Núm. 16:1-3; Pro. 15:33; Isa. 49:7.)

 • Chaawil li naxye Números 17:1-11 ut 26:10.

  K’aru kixk’utb’esi li xxuq’ laj Aaron naq ki’atz’umak ru? K’a’ut naq li Jehob’a kixye naq txokmanq li xxuq’ laj Aaron sa’ xkaaxil li sumwank? (Núm. 17:5, 8, 10.)

  K’aru naqatzol naq li xxuq’ laj Aaron ki’atz’umak ru? (Núm. 17:10; Hech. 20:28; Fili. 2:14; Heb. 13:17.)