Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 35: Eb' li Xchaq'rab' li Jehob'a

Tzolom 35: Eb' li Xchaq'rab' li Jehob'a

AK WIIB' po relikeb' laj Israel sa' li tenamit Egipto naq ke'wulak sa' li tzuul Sinai malaj Horeb. Sa' li tzuul a'in li Jehob'a kiraatina chaq laj Moises. Arin ke'kanaak eb' laj Israel chiru naab'al kutan.

Naq laj Moises kitaqe'k sa' li tzuul, eb' laj Israel ke'kanaak taq'a chi royb'eeninkil. Ut li Jehob'a kixye re laj Moises naq traj naq eb' laj Israel te'ab'inq chiru ut te'wanq cho'q xtenamit. Naq laj Moises kikub'eek, kixch'olob' chiruheb' laj Israel li kixye chaq li Jehob'a. Chixjunileb' ke'xye naq te'ab'inq chiru li Jehob'a xb'aan naq neke'raj wank cho'q xtenamit.

Anaqwan, ma nakaanaw k'aru kixb'aanu li Jehob'a? Kirisi chaq li sib' sa' xb'een li tzuul ut kireek'asi chaq li kaaq. Chirix chik a'an ki'aatinak rik'in li tenamit ut kixye reheb': ‹Laa'in li Jehob'a li ki'isink chaq aawe Egipto›. Toja' naq kixk'e li chaq'rab' a'in reheb': ‹Maaloq'oni jalaneb' chik yos chiwu laa'in›.

Li wiib' chi perpookil pek

Li Yos kixk'e b'eleeb' chik li chaq'rab' reheb' laj Israel. Li tenamit yook xxiw, jo'kan naq ke'xye re laj Moises: ‹Aatinan laa'at qik'in, xb'aan naq naru tookamq wi li Yos t-aatinaq qik'in›.

Chirix chik a'an li Jehob'a kixye re laj Moises: ‹Taaqenk chaq sa' li tzuul. Tink'e aawe li wiib' chi perpookil pek, b'arwi' xintz'iib'a linchaq'rab' re naq te'xyu'ami li tenamit›. Jo'kan naq laj Moises kitaqe'k wi' chik sa' li tzuul ut kiwank chaq aran 40 kutan ut q'oqyink.

Naab'al li chaq'rab' kixk'e li Yos re li xtenamit ut laj Moises kitz'iib'ank re chixjunil a' in. Li wiib' chi perpookil pek li kixk'e li Yos re laj Moises. A'an li lajeeb' chi chaq'rab' kixtz'iib'a li Yos.

Laj Moises wank sa' li tzuul Sinai

Li lajeeb' chi chaq'rab' wank xwankil. Jo'kan ajwi' chixjunil li xchaqrab' li Yos. Jun reheb' li chaq'rab' naxye: ‹Taara li Jehob'a chi anchal laach'ool, chi anchal laak'a'uxl, chi anchal laawanm ut chi anchal laametz'ew›. Jun chik li chaq'rab' naxye: ‹Chaara laawas aawiitz'in jo' naq nakaara aawib' laa'at›. Li Jesus kixye naq a'in li wiib' xnimal ru li chaq'rab' kixk'e li Yos re li xtenamit. Moqon chik tootzoloq chirix li Jesus ut chanru kik'utuk chaq.

Éxodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Deuteronomio 6:4-6; Levítico 19:18; Mateo 22:36-40.Ebʼ li patzʼom

 • Naq ak wiib’ po relikeb’ laj Israel sa’ li tenamit Egipto, b’ar ke’kanaak?
 • K’aru kiraj li Jehob’a naq te’xb’aanu laj Israel? Ut k’aru kixye li tenamit?
 • K’a’ut naq li Jehob’a kixk’e re laj Moises li wiib’ chi perpookil pek?
 • Chanru naqanaw naq moko ka’aj tawi’ li lajeeb’ chi chaq’rab’ kixk’e li Yos re li xtenamit?
 • B’ar wank li wiib’ xnimal ru chaq’rab’ kixye li Jesus?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Éxodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18 ut 31:18.

  Chanru nokooxtenq’a Éxodo 19:8 chi xtawb’al k’aru naraj xyeeb’al xq’axtesinkil qayu’am chiru li Yos? (Mat. 16:24; 1 Ped. 4:1-3.)

 • Chaawil li naxye Deuteronomio 6:4-6; Levítico 19:18 ut Mateo 22:36-40.

  Chanru neke’xk’ut eb’ li tz’aqal aj paab’anel naq neke’xra li Yos ut eb’ li ras riitz’in? (Mar. 6:34; Hech. 4:20; Rom. 15:2.)