Laj Moises kirisiheb' laj Israel sa' li tenamit Egipto ut kixk'ameb' sa' li tzuul Sinai, aran li Yos kixk'e li xchaq'rab' re li xtenamit. Chirix chik a'an laj Moises kixtaqla 12 chi winq chi rilb'al li tenamit Canaan. Ab'an 10 reheb' li winq ke'xye naq li wankeb' Canaan jwal nimeb' ut kaweb' rib', jo'kan naq eb' laj Israel ke'raj sutq'iik Egipto. Li Yos kichalk xjosq'il xb'aan naq eb' laj Israel moko kaweb' ta xpaab'al. Ut kixk'eheb' chi xb'eeninkil rib' sa' li chaqich'och' chiru 40 chihab'.

Toja' naq li Yos kixsik' ru laj Josue re naq a'an tk'amoq reheb' laj Israel sa' li tenamit Canaan. Li Jehob'a kixb'aanu eb' li sachb'ach'oolej re naq te'ruuq reechaninkil li tenamit. Kixb'aanu naq li nima' Jordan tchaqik, kixb'aanu naq li xnub'aal li tenamit Jerico tt'ane'q ut kixb'aanu ajwi' naq li Saq'e tkanaaq sa' xyi li choxa chiru jun kutan. Naq kinume'k waqib' chihab' eb' laj Israel ke'reechani li tenamit Canaan.

Chiru 356 chihab' junes eb' aj raqol aatin ke'awab'ejink re li tenamit Israel. Laj Josue kiwank cho'q xb'een aj raqol aatin. Qatzolaq chirix laj Barac, laj Gedeon, laj Jefte, laj Sanson ut laj Samuel. Jo'kan ajwi' chirixeb' li ixq jo' li xRahab, li xDebora, li xJael, li xRut, li xNoemi ut xDalila. Chiru 396 chihab' kik'ulmank chixjunil li wank sa' li ROX Tasal a'in.

Li rochoch li Jehobʼa