SA' LI junjunq chi eetalil nak'utunk li lajeeb' chi rahilal kixtaqla li Jehob'a sa' xb'eeneb' laj Egipto. Sa' li xb'een rahilal, laj Aaron kixch'e' li nima' Nilo rik'in li xche' ut li ha' kisutq'iik cho'q kik'. Eb' li kar ke'kamk chisa' li nima' ut ki'ok chi chuho'k.

Ebʼ laj Egipto yookebʼ xkʼulbʼal naabʼal li rahilal

Sa'  li  xkab'  rahilal,  li  Jehob'a kixb'aanu naq te'elq chaq li amoch sa' li nima' Nilo. Eb' li amoch ke'xch'ik rib' sa'eb li sek', sa'eb li ch'aat ut yalaq b'ar ke'xk'e rib'. Naq ke'kamk eb' li amoch, kichuho'k chixjunil li tenamit Egipto.

Sa' li rox rahilal, laj Aaron kixtoch' li ch'och' rik'in li xche' ut li poqs kisutq'iik cho'q suq. Eb' li kok' suq a'in ra neke'xtiw.

Chirix chik a'in, ka'aj chik eb' laj Egipto ke'xk'ul li rahilal. Sa' li xka rahilal ke'wakliik chaq eb' li nimla raxyaat ut ke'ok sa'eb' li rochoch laj Egipto. Sa' li ro' rahilal, ke'kamk xketomq eb' laj Egipto. Ke'kamk naab'al li wakax, eb' li karneer ut eb' li chib'aat.

Sa' xwaq li rahilal, laj Moises ut laj Aaron ke'xchap li cha ut ke'xkut chiru iq'. Toja' naq, ke'nujak sa' xox eb' laj Egipto ut eb' li xul.

Sa' xwuq li rahilal, naq laj Moises kixtaqsi li ruq' sa' choxa, li Jehob'a kixtaqla chaq sa' xb'eeneb' laj Egipto li kaaq ut li saqb'ach. A'in xnimal ru li saqb'ach ke'ril eb' laj Egipto.

Sa' xwaqxaq li rahilal, ke'elk chaq li saak' malaj eb' li chili'. Maajunwa rilomeb' a'in eb' laj Egipto, chi moko ki'ilmank ta chik. Eb' li saak' ke'xwa' chixjunil li awimq li kixkanab' li saqb'ach.

Sa' xb'ele li rahilal, kiq'oqyino'k li tenamit Egipto chiru oxib' kutan. Ab'an li xna'ajeb' laj Israel moko kiq'oqyino'k ta.

Sa' xlaje li rahilal, li Yos kixye reheb' laj Israel naq te'xk'e xkik'el chib'aat malaj karneer chiru roqechal li rokeb'aal li rochocheb'. Toja' naq li x'anjel li Yos, kixsuti li tenamit Egipto ut b'ar kiril naq wank kik' maa'ani kixch'e' sa' li ochoch a'an. Ab'an b'arwi' maak'a' kik', ke'kamk chixjunileb' li xb'een alalb'ej. Ut ke'kamk ajwi' eb' li xb'een ral li xul.

Toj sa' li rahilal a'in laj Faraon kixkanab'eb' chi xik laj Israel. Ab'an li xtenamit li Yos yal oyb'eenink aj chik yookeb'. Sa' li q'oqyink ajwi' a'an ke'elk chaq Egipto.

Éxodo 7-12.Ebʼ li patzʼom

 • Yaab’asi li xb’een, li xkab’ ut li rox rahilal li kixtaqla chaq li Jehob’a sa’ xb’eeneb’ laj Egipto. (Chaawil li eetalil.)
 • K’a’ut naq moko juntaq’eeta li oxib’ chi rahilal rik’in li wuqub’ chik?
 • Yaab’asi li xka, li ro’ ut li xwaq rahilal.
 • Yaab’asi li xwuq, li xwaqxaq ut li xb’ele rahilal.
 • Naq ak tiklaak re li xlaje rahilal, k’aru kixye li Jehob’a naq tento te’xb’aanu eb’ laj Israel?
 • K’aru kik’ulmank sa’ li xlaje li rahilal? K’aru kik’ulmank chirix chik a’an?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Éxodo 7:19- 8:23.

  Usta eb’ laj q’e ke’ru ajwi’ xb’aanunkil li xb’een ut li xkab’ rahilal, k’aru ke’xye naq kiraqe’k li rox rahilal? (Éxo. 8:18, 19; Mat. 12:24-28.)

  Chanru kixk’utb’esi li Yos rik’in li xka rahilal naq naru xkolb’al li xtenamit? Chanru nokooxtenq’a a’in naq tchalq li nimla rahilal sa’ qab’een? (Éxo. 8:22, 23; Apoc. 7:13, 14; 2 Cró. 16:9.)

 • Chaawil li naxye Éxodo 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25 ut 10:13-15, 21-23.

  Aniheb’ li wiib’ chi ch’uut ke’ilok re li lajeeb’ chi rahilal? Chanru nokooxtenq’a xnawb’al li ke’xk’ul chaq eb’ li wiib’ chi ch’uut a’in? (Éxo. 8:10, 18, 19; 9:14.)

  Chanru nokooxtenq’a Éxodo 9:16 chi xtawb’al ru chi’us k’a’ut naq li Jehob’a toj maaji’ naxsach laj Tza? (Rom. 9:21, 22.)

 • Chaawil li naxye Éxodo 12:21-32.

  K’a’ut naab’al ke’kole’k xb’aan li Paswa? K’aru kixk’utb’esi li Paswa? (Éxo. 12:21-23; Juan 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Cor. 5:7.)