ANI li k'uula'al yook chi yaab'ak? A'an laj Moises. Ma nakaanaw ani li ixqa'al li wank chiru laj Moises? A'an xrab'in laj Faraon.

Li xrabʼin laj Faraon naxtaw laj Moises

Naq kiyo'laak laj Moises kimuqe'k xb'aan li xna' re naq ink'a' tkamsiiq. Li xna' laj Moises naxnaw naq eb' laj Egipto te'xtaw li xk'uula'al. Jo'kan naq, ma nakaanaw k'aru kixk'ul laj Moises naq wank oxib' po re?

Li xna' laj Moises kixyiib' chi'us jun li chakach re naq ink'a' t-oq ha' chisa'. Kixk'e laj Moises sa' li chakach ut kixkanab' chaq sa' xb'een li pim, chire li nima' Nilo. Li xMiriam, ranab' laj Moises, kikanaak sa' pim re rilb'al k'aru tixk'ul li riitz'in.

Chirix chik a'an, li xrab'in laj Faraon kiwulak chi atink sa' li nima' ut kiril li chakach. Toja' naq kixye re jun reheb' li xmoos: ‹K'am chaq we li chakach a'an›. Naq li xrab'in laj Faraon kixte re li chakach, kiril jun li k'uula'al k'ajo' xch'ina'usal! Laj Moises yook chi yaab'ak. Jo'kan naq li xrab'in laj Faraon kiyot'e'k xch'ool chi rilb'al ut ink'a' kiraj naq tkamsiiq.

Li xMiriam xko chixk'atq li xrab'in laj Faraon ut kixye re: ‹Ma taawaj naq tinb'oq chaq junaq ixq aj Israel re naq tixk'irisi li k'uula'al?›

Li xrab'in laj Faraon kixye re xMiriam: ‹Ayu, b'aanu usilal!›

Li xMiriam kixye chaq re li xna'. Naq li xna' kiwulak rik'in xrab'in laj Faraon, kiyehe'k re: ‹K'am li k'uula'al a'in ut tatintoj chi rilb'al›.

Chi jo'kan laj Moises kik'irisiik xb'aan li xna'. Naq kinimank laj Moises, kik'ame'k xb'aan li xna' sa' rochoch laj Faraon. Chirix chik a'an, li xrab'in laj Faraon kikanaak cho'q xna' laj Moises. Jo'kan naq laj Moises kik'iik sa' rochoch laj Faraon.

Éxodo 2:1-10.Ebʼ li patzʼom

  • Ani li k’uula’al wank sa’ li eetalil? Ani aj ru’uj uq’ yook xchapb’al li k’uula’al?
  • Re naq ink’a’ tkamsiik laj Moises, k’aru kixb’aanu li xna’?
  • Ani li ch’ina ixqa’al wank sa’ li eetalil ut k’aru kixb’aanu?
  • K’aru kixye li xMiriam naq li xrab’in laj Faraon kixtaw li k’uula’al?
  • K’aru kixye xrab’in laj Faraon re li xna’ laj Moises?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

  • Chaawil li naxye Éxodo 2:1-10.

    Chanru kiru li xna’ laj Moises xk’irisinkil ut xk’eeb’al xna’leb’ li xk’uula’al? K’a’ut naq li xna’ laj Moises kixkanab’ jun chaab’il eetalil cho’q reheb’ li na’b’ej yuwa’b’ej? (Éxo. 2:9, 10; Deu. 6:6-9; Pro. 22:6; Efe. 6:4; 2 Tim. 3:15.)