EB' LI winq li yookeb' chi taqlank chi kaw, a'aneb' laj Egipto. Jun laj Egipto yook xsak'b'al li moos. Li yookeb' chi k'anjelak sa' li tenamit a'in, a'aneb' laj Israel, ralal xk'ajol laj Jacob. Eb' laj Israel ke'kanaak cho'q xmooseb' laj Egipto. Chanru kik'ulmank a'in?

Ebʼ laj Egipto yookebʼ xrahobʼtesinkil ebʼ laj Israel

Chiru naab'al chihab' li xjunkab'al laj Jacob sa ke'wank Egipto. Sa' li tenamit a'in, laj Faraon kixk'e xwankil laj Jose. Jo'kan naq laj Jose ki'ilok re li xjunkab'al laj Jacob. Ab'an laj Jose kikamk. Chirix chik a'an, ki'ok chi jolomink jun chik laj Faraon ut a'an moko sa ta kirileb' laj Israel.

Laj Faraon a'in, kixk'eheb' laj Israel cho'q xmoos. Eb' laj Egipto maa'useb' xna'leb'. Jo'kan naq kaw ke'taqlank sa' xb'eeneb' laj Israel re naq te'xyiib' eb' li tenamit cho'q re laj Faraon. Moqon chik, eb' laj Israel ke'ok chi naab'alo'k. Jo'kan naq eb' laj Egipto ke'ok chi xuwak ut ke'xk'oxla naq naru te'numtaaq eb' laj Israel sa' xb'eeneb'.

Ebʼ laj Egipto yookebʼ xrahobʼtesinkil ebʼ laj Israel

Ma nakaanaw k'aru kixb'aanu laj Faraon? Kixye reheb' laj xokol k'uula'al: ‹Teekamsi li kok' ch'ina'al li yooqeb' chi yo'laak›. Ab'an eb' li ixq a'in chaab'ileb' xna'leb' ut ink'a' ke'xkamsi li kok' ch'ina'al.

Jo'kan naq laj Faraon kixk'e jun li chaq'rab' sa' li tenamit: ‹Teekamsi chixjunileb' li kok' ch'ina'al eb' aj Israel. Ab'an meekamsi li kok' ixqa'al›. Yiib'ru xna'leb' laj Faraon, pe'yaal? Qilaq chanru kikole'k jun li ch'ina'al.

Éxodo 1:6-22.Ebʼ li patzʼom

 • Ani li winq yook chi sak’ok ut ani yook xsak’b’al? (Chaawil li eetalil.)
 • K’aru ke’xk’ul eb’ laj Israel naq kikamk laj Jose?
 • K’a’ut naq eb’ laj Egipto ke’ok chi xuwak xb’aaneb’ laj Israel?
 • K’aru kixye laj Faraon reheb’ laj xokol k’uula’al?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Éxodo 1:6-22.

  Chanru ki’ok xb’aanunkil li Jehob’a li kixyeechi’i re laj Abrahan? (Éxo. 1:7; Gén. 12:2; Hech. 7:17.)

  Chanru ke’xk’utb’esi laj xokol k’uula’al naq oxloq’ li yu’am chiruheb’? (Éxo. 1:17; Gén. 9:6.)

  Chanru ke’osob’tesiik eb’ laj xokol k’uula’al xb’aan naq tiikeb’ xch’ool chiru li Jehob’a? (Éxo. 1:20, 21; Pro. 19:17.)

  K’aru kixb’aanu laj Tza re naq ink’a’ tyo’laaq li ralal laj Abrahan li t-osob’tesinq re chixjunil li Ruuchich’och’? (Éxo. 1:22; Mat. 2:16.)