LAJ Jose kiraj xnawb'al ma ak ke'xjal xna'leb' li 10 chi ras. Jo'kan naq kixye reheb': ‹Laa'ex aj ch'uuk, xexchalk chi rilb'al qatenamit›.

Ke'chaq'ok li ras: ‹Ink'a', moko yaal ta, laa'o tiik qach'ool. Qiitz'in qib' ut kab'lajuho naq xoowank chaq. Jun reheb' li qiitz'in maa'ani chik ut li jun chik wank rik'in li qayuwa'›.

Laj Jose kixb'aanu rib' naq ink'a' kixpaab' reheb'. Jo'kan naq kixkanab' laj Simeon sa' tz'alam. Kixtaqlaheb' li b'eleeb' sa' rochoch li xyuwa' ut kixye reheb' naq te'xk'am li tzakahemq. Kixye ajwi' reheb': ‹Naq texsutq'iiq teek'am chaq we leeriitz'in, li toj saaj sa' leeyanq›.

Naq ke'wulak Canaan, ke'xye re li xyuwa' li ke'xk'ul chaq. Jo'kan naq laj Jacob kiraho'k sa' xch'ool. Chirix chik a'an laj Jacob kixye: ‹Maa'ani chik laj Jose ut maa'ani wi' chik laj Simeon. Moko tinkanab' ta naq te'xk'am laj Benjamin li xkach'inal ru li walal›. Ab'an yook chi raqe'k li tzakahemq jo'kan naq laj Jacob kixkanab' naq te'xk'am laj Benjamin re naq te'xk'am chaq xkomon li tzakahemq.

Naq laj Jose kiril naq yookeb' chaq chi chalk li ras, k'ajo' naq kisaho'k sa' xch'ool xb'aan naq kiril ru laj Benjamin. Ab'an maajun reheb' kixnaw naq li winq a'in, a'an laj Jose. Ma nakaanaw k'aru kixb'aanu laj Jose re xyalb'aleb' rix li ras?

Laj Jose kixye reheb' li xmoos naq te'xnujob'resi chi tzakahemq li xna'ajeb' li riiq. Laj Jose kixye ajwi' naq te'xk'e sa' li riiq laj Benjamin, jun li sek' re plaat. Ak najt chik te'wulaq li ras, naq laj Jose kixtaqlaheb' li xmoos chirixeb'. Naq koxe'tawe'k ke'yehe'k re: ‹K'a'ut naq xeerelq'a chaq li xsek' li awab'ej?›

Ke'chaq'ok ut ke'xye: ‹Maa'ani qe ki'elq'ank re li sek'. Wi teetaw li sek' sa' junaq reheb' li qiiq, a'an tkamq›.

Jo'kan naq, eb' li moos ke'ok xsik'b'al li sek' sa'eb' li junjunq chi iiq. Ke'xtaw li sek' sa' li riiq laj Benjamin, jo' nakaawil sa' li eetalil. Toja' naq eb' li moos ke'xye: ‹Naru texxik, ab'an laj Benjamin txik chiqix›. Ma nakaanaw k'aru ke'xb'aanu eb' li ras laj Jose?

Chixjunileb' ke'sutq'iik sa' rochoch laj Jose. Laj Jose kixye reheb': ‹Ayuqex sa' leerochoch, ab'an laj Benjamin tkanaaq cho'q inmoos›.

Toja' naq kixye laj Juda: ‹Wi tinwulaq sa' ochoch ut ink'a' tink'am li wiitz'in tkamq linyuwa', xb'aan naq k'ajo' naxra. B'aanu usilal, kanaqin cho'q aamoos ab'an kanab' chi xik li wiitz'in›.

Chi jo'kan kixk'e reetal laj Jose naq eb' li ras, ke'xjal xna'leb'. Anaqwan, qilaq k'aru kixb'aanu laj Jose.

Génesis 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Keʼqʼabʼaak ebʼ li ras laj Jose


Ebʼ li patzʼom

 • K’a’ut kixye laj Jose reheb’ li ras naq eb’ aj ch’uuk?
 • K’a’ut naq laj Jacob kixkanab’ chi xik laj Benjamin sa’ li tenamit Egipto?
 • K’a’ut naq wank li sek’ re plaat sa’ li riiq laj Benjamin?
 • K’aru kixye laj Juda re naq laj Jose tixkanab’ chi xik laj Benjamin?
 • Chanru ke’xjal xna’leb’ eb’ li ras laj Jose?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 42:9-38.

  Chanru nak’anjelak Genesis 42:18 cho’q reheb’ li neke’k’amok b’e sa’ li ch’uut? (Neh. 5:15; 2 Cor. 7:1, 2.)

 • Chaawil li naxye Génesis 43:1-34.

  Chanru naqanaw naq laj Juda ki’aatinak sa’ xk’ab’a’eb’ li ras ut eb’ li riitz’in, usta maawa’ a’an li asb’ej sa’ xyanqeb’ li ralal laj Jacob? (Gén. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Cró. 5:2.)

  Chanru kixyaleb’ rix eb’ li ras laj Jose? Ut k’a’ut naq kixb’aanu laj Jose a’in? (Gén. 43:33, 34.)

 • Chaawil li naxye Génesis 44:1-34.

  Re naq ink’a’ tnawe’q ru laj Jose xb’aaneb’ li ras, k’aru kixye reheb’? (Gén. 44:5, 15; Lev. 19:26.)

  Chanru ke’xk’utb’esi eb’ li ras laj Jose naq ke’xjal xna’leb’? (Gén. 44:13, 33, 34.)