AK WIIB' chihab' relik sa' tz'alam laj k'ehol uk'a' ut laj Jose toj wank sa' tz'alam. Laj k'ehol uk'a' kisach sa' xch'ool aatinak chirix laj Jose. Laj Faraon wank wiib' li xmatk', ab'an ink'a' naxnaw xyaalal. Sa' li eetalil nak'utunk naq yook chi matk'ek. Naq kisaqewk laj Faraon kixtaqla xb'oqb'aleb' laj q'e ut kixye reheb' li xmatk'. Ab'an ink'a' ke'xtaw xyaalal.

Toja' naq laj k'ehol uk'a' kixye re laj Faraon: ‹Sa' tz'alam wank jun li winq naxnaw xyaalal eb' li matk'›. Jo'kan naq laj Faraon kirisi laj Jose sa' tz'alam.

Laj Faraon kixseeraq'i li xmatk' re laj Jose: ‹Kiwil wuqub' chi wakax ch'ina'useb' ut ninqeb' xtib'el. Ut kiwil wuqub' chi wakax yiib'eb' ru ut b'aqeb' xtib'el. Ut eb' li wakax, li b'aqeb' xtib'el, ke'xnuq' li wakax li ninqeb' xtib'el›.

Laj Faraon yook chi matkʼek

‹Sa' xkab' ru linmatk', kiwil sa' jun xtoonal li triiw wank wuqub' chiij ru li triiw ut chaq'aleb' li ru. Ut kiwil sa' jun xtoonal li triiw wank wuqub' chiij li triiw ut chaqiheb' li ru. Eb' li chaqi triiw ke'ok xnuq'b'al eb' li chaab'il triiw›.

Laj Jose kixye re laj Faraon: ‹Juntaq'eeteb' xyaalal laamatk'. Li wuqub' chi chaab'il wakax ut li wuqub' chi chaab'il triiw, naraj xyeeb'al wuqub' chihab'. Li wuqub' chi chaqi wakax ut li wuqub' chi chaqi triiw, naraj xyeeb'al wuqub' chihab' chik. Jo'kan naq, chiru wuqub' chihab' twanq naab'al li tzakahemq. Ut chiru li wuqub' chihab' chik tmaak'a'oq li tzakahemq›.

Jo'kan naq, laj Jose kixye re laj Faraon: ‹Sik' junaq winq wank xna'leb', re naq tixch'utub' li tzakahemq chiru li wuqub' chihab' naq twanq li tzakahemq. Chi jo'kan maa'ani tkamq chiruheb' li chihab' naq tmaak'a'oq li tzakahemq›.

Laj Faraon kiwulak chiru li kixye laj Jose. Jo'kan naq laj Faraon kixxaqab' laj Jose re naq a'an tch'utub'anq re li tzakahemq ut tixxok. Laj Faraon kixk'e xwankil laj Jose sa' li tenamit Egipto.

Jun chihab' rokik li we'ej, naq laj Jose kiril naq yookeb' chaq chi chalk jun ch'uut chi winq. Ma nakaanaw aniheb'? A'aneb' li 10 chi ras laj Jose. Laj Jacob kixtaqlaheb' li ralal sa' li tenamit Egipto xb'aan naq sa' li tenamit Canaan maak'a' chik li tzakahemq. Laj Jose kixnaweb' ru li ras, ab'an a'aneb' ink'a' chik ke'xnaw ru laj Jose. K'a'ut naq ink'a' chik ke'xnaw ru? Xb'aan naq laj Jose moko saaj ta chik ut jalan chik naxtiqib' rib'.

Laj Jose kijultiko'k re naq kixmatk'e naq eb' li ras ke'xwiq'ib' rib' chiru. Ma jultik aawe naq ak xaatzol a'in? Laj Jose kixk'e reetal naq wank xyaalal naq li Yos kixk'am chaq Egipto. Ma nakaanaw k'aru kixb'aanu laj Jose rik'ineb' li ras? Sa' li jun chik tzolom tqatzol a'in.

Génesis 41:1-57; 42:1-8; 50:20.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru kixk’ul laj Faraon sa’ jun q’oqyink?
 • K’a’ut kijultiko’k re laj k’ehol uk’a’ naq laj Jose wank sa’ tz’alam?
 • K’aru kixmatk’e laj Faraon? (Chaawil li eetalil.)
 • K’aru xyaalal li kixmatk’e laj Faraon?
 • Chanru kiwank xwankil laj Jose sa’ li tenamit Egipto?
 • K’a’ut naq ke’wulak Egipto eb’ li ras laj Jose? K’a’ut naq ink’a’ chik ke’xnaw ru laj Jose?
 • K’aru kixmatk’e laj Jose naq kach’inaq chaq ut k’aru kixk’e reetal chirix li matk’ a’in?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 41:1-57.

  Chanru kixk’e laj Jose xloq’al li Yos? Ut chanru tqak’am qe rik’in? (Gén. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Ped. 2:12.)

  Chanru tqajuntaq’eeta li rosob’tesihom li xtenamit li Jehob’a rik’in xk’ihal li tzakahemq li kiwank Egipto? Ut chanru tqajuntaq’eeta li we’ej li kiwank Egipto rik’in li b’alaq’il paab’al? (Gén. 41:29, 30; Amós 8:11, 12.)

 • Chaawil li naxye Génesis 42:1-8 ut 50:20.

  Wi sa’ jun li tenamit k’aynaqeb’ xwiq’ib’ankil rib’ chiru junaq winq re xk’utb’esinkil naq oxloq’ chiruheb’, ma us naq te’xb’aanu ajwi’ a’an li neke’xloq’oni li Jehob’a? (Gén. 42:6.)