K'AJO' xrahil sa' xch'ool laj Jose! Eb' li ras ke'xk'ayi rik'ineb' li winq li yookeb' chi xik Egipto. Aran ke'xk'e cho'q moos. K'a'ut naq ke'xk'ayi laj Jose? Xb'aan naq eb' li ras ke'xkaqali.

Kikʼayiik laj Jose xbʼaanebʼ li ras

Laj Jacob k'ajo' naq kixra laj Jose, jo'kan naq kixk'e jun xch'ina'usil aq'. Naq laj Jacob kixb'aanu a'in, eb' li ralal ke'ok xkaqalinkil laj Jose ut xik' rilb'al. Ab'an wank jun chik xyaalal k'a'ut xik' ki'ile'k laj Jose.

Laj Jose kiwank wiib' xmatk'. Sa'eb' li matk' a'in, laj Jose kiril naq eb' li ras ke'xwiq'ib' rib' chiru. Naq laj Jose kixseeraq'i li xmatk' reheb' li ras, ke'numtaak xjosq'il sa' xb'een.

Sa' jun kutan eb' li ras laj Jose, yookeb' chaq chi rilb'al xkarneer li xyuwa'. Jo'kan naq laj Jacob kixtaqla laj Jose chi rilb'aleb'. Naq eb' li ras laj Jose ke'ril naq yook chaq chi chalk, ke'ok xyeeb'al: ‹Qakamsihaq!› Ab'an laj Ruben kixye: ‹Ink'a', meeb'aanu a'an!› Jo'kan naq ke'xch'ik sa' jun li jul ut ke'ok xk'uub'ankil k'aru te'xb'aanu rik'in.

Chirix chik a'an, yookeb' chaq chi chalk jun ch'uut aj Ismael. Toja' naq laj Juda kixye: ‹Qak'ayihaq rik'ineb' laj Ismael›. Jo'kan naq ke'xk'ayi laj Jose rik'in junmay li tumin re plaat. Yiib'ru ke'xb'aanu re laj Jose!

Ab'an, k'aru ke'xye chaq re li xyuwa'? Ke'xkamsi jun li chib'aat ut sa' li xkik'el ke'xtz'a naab'al sut li raq' laj Jose. Toja' naq ke'xk'am re li xyuwa' ut ke'xye re: ‹Xqataw a'in; il mare a'an li raq' laj Jose›.

Laj Jacob sa' junpaat kixk'e reetal naq a'an li raq' laj Jose, jo'kan naq kixye: ‹Jun josq' aj xul tana kinuq'uk re li walal!› A'in ke'raj li ras laj Jose naq tixk'oxla li xyuwa'eb'. K'ajo' naq kiraho'k sa' xch'ool laj Jacob! Naab'al kutan kixyaab'a li ralal. Ab'an laj Jose moko kamenaq ta, qilaq k'aru kixk'ul.

Génesis 37:1-35.Ebʼ li patzʼom

 • K’a’ut naq eb’ li ras laj Jose ke’xkaqali ut k’aru ke’xb’aanu re?
 • K’aru ke’raj xb’aanunkil rik’in laj Jose? Ab’an, k’aru kixye laj Ruben?
 • K’aru ke’xb’aanu eb’ li ras laj Jose naq ke’nume’k laj Ismael?
 • Re naq laj Jacob tixk’oxla naq kikamk laj Jose, k’aru ke’xb’aanu eb’ li ralal?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 37:1-35.

  Chanru tqak’am qe rik’in laj Jose naq eb’ li hermaan ink’a’ yookeb’ xb’aanunkil li us? (Gén. 37:2; Lev. 5:1; 1 Cor. 1:11.)

  K’a’ut naq eb’ li ras laj Jose ke’xb’aanu li maa’usilal re? (Gén. 37:11, 18; Pro. 27:4; Sant. 3:14-16.)

  K’aru kixb’aanu laj Jacob naq kixk’oxla naq kikamk laj Jose ut ma xutaanal li kixb’aanu? (Gén. 37:35.)