Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Tzolom 20: K'a'ut Wank sa' Ch'a'ajkilal xDina?

Tzolom 20: K'a'ut Wank sa' Ch'a'ajkilal xDina?

MA NAKAANAW rik'in aniheb' wank xDina? Wank rik'ineb' li ixqa'al re Canaan. Ma sa sa' xch'ool laj Jacob naq xDina nawulak Canaan? Re xnawb'al a'in, us naq tqajultika k'aru kixk'oxla laj Abrahan ut laj Isaac chirixeb' laj Canaan.

Li xDina narulaʼanihebʼ li xqaʼal aj Canaan

Ma kiraj laj Abrahan naq li ralal tsumlaaq rik'in junaq ixq aj Canaan? Ma kiraj laj Isaac ut li xRebeca naq laj Jacob tsumlaaq rik'in junaq ixq aj Canaan? Ink'a' ke'raj. Ma nakaanaw k'a'ut?

Xb'aan naq eb' laj Canaan neke'xloq'oni li pech'b'il yos ut maa'useb' xna'leb'. Moko us ta naq eb' laj Israel te'sumlaaq rik'ineb' ut te'wanq cho'q ramiiweb'. Jo'kan naq ch'olch'o chiqu naq laj Jacob moko sa ta sa' xch'ool naq li xrab'in wank cho'q ramiiweb' laj Canaan.

Li xDina kixk'e rib' sa' ch'a'ajkilal. Ma nakaanaw ani li winq yook chi ilok re xDina? A'an laj Siquem. Naq li xDina kiwulak rilb'al eb' li ixqa'al sa' li tenamit Canaan, laj Siquem kixchap ut kiyoklaak rik'in. Moko us ta kixb'aanu laj Siquem. Xb'aan naq, jun li winq naru nayokla rik'in jun li ixq, wi sumsu rik'in. Naq laj Siquem kixchap li xDina, naab'al li ch'a'ajkilal kichalk sa' xb'eeneb'.

Naq eb' li ras li xDina ke'xnaw a'in, k'ajo' naq ke'chalk xjosq'il. Maak'a' sa' xch'ooleb' laj Canaan naq kiwulak laj Simeon, laj Levi ut eb' li riitz'in chi xkamsinkil laj Siquem ut chixjunileb' li winq. Laj Jacob kichalk xjosq'il naq kirab'i li ke'xb'aanu eb' li ralal.

Ma jultik aawe chanru kitikla li ch'a'ajkilal a'in? Kitikla naq li xDina ki'ok rochb'eeninkileb' li ink'a' neke'xpaab' li xchaq'rab' li Yos. Jo'kan naq laa'o ink'a' tqasik' wank rik'ineb' li ink'a' neke'xpaab' li Jehob'a.

Génesis 34:1-31.Ebʼ li patzʼom

 • K’a’ut naq laj Abrahan ut laj Isaac ink’a’ ke’raj naq eb’ li ralal xk’ajol te’sumlaaq rik’ineb’ laj Canaan?
 • Ma kiwulak chiru laj Jacob naq li xrab’in yook rochb’eeninkil eb’ li ixqa’al aj Canaan?
 • Ani li winq yook chi ilok re xDina? (Chaawil li eetalil.) Ut k’aru li yiib’ru aj na’leb’ kixb’aanu re xDina?
 • K’aru kixb’aanu laj Simeon ut laj Levi naq ke’rab’i li kixk’ul xDina?
 • K’aru kixye laj Jacob naq kirab’i li ke’xb’aanu chaq laj Simeon ut laj Levi?
 • Chanru kitikla chaq li ch’a’ajkilal sa’ li xjunkab’al laj Jacob?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 34:1-31. Gén. 34:1 naxye naq ‹xDina, xrab’in laj Jacob, rajlal sut kiwulak chi rilb’aleb’ li rech-ixqilal sa’ li tenamit Canaan›. (Li Santil Hu sa’ kaxlan aatin Traducción del Nuevo Mundo.)

  Jarub’ sut kiwulak xDina sa’ li tenamit Canaan?

  K’a’ut naru naqaye naq xDina wank ajwi’ re naq kixsach li xtuq’ixqilal? (Gál. 6:7.)

  Chanru te’xk’ut eb’ li saaj naq ink’a’ neke’xk’am re rik’in xDina? (Pro. 13:20; 1 Cor. 15:33; 1 Juan 5:19.)