Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 19: Eb' li Ralal Xk'ajol laj Jacob

Tzolom 19: Eb' li Ralal Xk'ajol laj Jacob
Laj Jacob ut ebʼ li ralal xkʼajol

K'E REETAL naab'aleb' sa' li junkab'al a'in. Kab'laju ralal laj Jacob ut moko ka'aj tawi' jun xrab'in kiwank. Ma nakaanaw aniheb' xk'ab'a' li ralal? Qatzolaq aniheb'.

Eb' li xkok'al li xLea a'aneb': laj Ruben, laj Simeon, laj Levi ut laj Juda. Naq li xRaquel kixk'e reetal naq ink'a' naru nawank xkok'al kiraho'k sa' xch'ool. Jo'kan naq kixk'e li xmoos, xBilha xk'ab'a', re laj Jacob. Li xBilha kiwank wiib' xkok'al ut a'an laj Dan ut laj Neftali. Jo'kan ajwi' li xLea kixk'e li xmoos, xZilpa, re laj Jacob. Li xZilpa kiwank wiib' xkok'al ut a'aneb': laj Gad ut laj Aser. Chirix chik a'an, li xLea kiwank wiib' chik xkok'al rik'in laj Jacob ut a'aneb': laj Isacar ut laj Zabulon.

Toja' naq li xRaquel kiwank jun xk'uula'al. Aj Jose kixk'e cho'q xk'ab'a'. Moqon chik tqatzol chanru kik'ehe'k xwankil laj Jose. Chi jo'kan kiwank junlaju ralal laj Jacob naq wank chaq sa' rochoch laj Laban, xyuwa' li xRaquel.

Sa' li Santil Hu wank ajwi' xk'ab'a' li xDina. A'an jun reheb' li xrab'in laj Jacob.

Sa' jun kutan laj Jacob kixkanab' laj Laban ut kisutq'iik Canaan. Kixk'am chirix li xjunkab'al ut chixjunil li xketomq.

Kach'in chik ma neke'wulak Efrat, xteepal Canaan, naq kiyo'laak li jun chik xk'uula'al li xRaquel. Ab'an naq kiyo'laak li k'uula'al, li xRaquel kikamk. Jo'kan naq laj Jacob kixk'e cho'q aj Benjamin xk'ab'a' li ralal.

Us naq tqajultika xk'ab'a'eb' li ralal laj Jacob, xb'aan naq sa' xk'ab'a'eb' kichalk li 12 xteepal li tenamit Israel. Lajeeb' kichalk chirixeb' li ralal laj Jacob ut wiib' chirixeb' li ralal laj Jose. Toj yo'yo laj Isaac naq ke'yo'laak chixjunileb' li ri ut kisaho'k tana sa' xch'ool chi rilb'aleb'. Ab'an, ma nakaanaw k'aru kixk'ul xDina, li ri laj Isaac?

Génesis 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.Ebʼ li patzʼom

 • Aniheb’ li waqib’ chi ralal laj Jacob kiwank rik’in xLea?
 • Aniheb’ li wiib’ chi ralal laj Jacob kiwank rik’in xZilpa?
 • Aniheb’ li wiib’ chi ralal laj Jacob kiwank rik’in xBilha?
 • Aniheb’ li wiib’ chi ralal laj Jacob kiwank rik’in li xRaquel? K’aru kixk’ul li xRaquel naq kiyo’laak laj Benjamin?
 • Jarub’eb’ li ralal laj Jacob neke’k’utunk sa’ li eetalil? K’aru xk’ab’a’ li tenamit kichalk sa’ xk’ab’a’eb’ li ralal laj Jacob?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 29:32-35; 30:1-26 ut 35:16-19.

  Chanru ke’xsik’ chaq junxil xk’ab’a’eb’ li ralal xk’ajol eb’ laj Hebreo?

 • Chaawil li naxye Génesis 37:35.

  Usta ka’ajwi’ xk’ab’a’ li xDina wank sa’ li Santil Hu, chanru naqanaw naq laj Jacob moko kiwank ta jun ajwi’ xrab’in? (Gén. 37:34, 35.)