Laj Esau

MA JUNTAQ'EET neke'ilok eb' li ch'ina'al li wankeb' sa' li eetalil? Jalan neke'ilok. Aniheb' xk'ab'a'? Laj chapol xul a'an aj Esau ut laj k'aak'alenel karneer a'an aj Jacob.

Laj Esau ut laj Jacob luteb' ut a'aneb' xkok'al laj Isaac ut xRebeca. Laj Esau raaro xb'aan li xyuwa' xb'aan naq naxk'am li tzakahemq sa' rochoch. Ab'an, li xRebeca naxra laj Jacob xb'aan naq chaab'il ut tuulan xch'ool.

Laj Jacob kiwulak tana chiru rab'inkil laj Abrahan, li xyuwa'chin, naq na'aatinak chirix li Jehob'a! Laj Abrahan kikamk naq wank 175 chihab' re ut 15 chihab' wankeb' re li lut.

Laj Esau wank 40 chihab' re naq kisumlaak rik'ineb' wiib' li ixq aj Canaan. K'ajo' naq ke'raho'k sa' xch'ool laj Isaac ut xRebeca, xb'aan naq eb' li ixq a'in, ink'a' neke'xloq'oni li Jehob'a.

Sa' jun kutan, laj Esau kijosq'o'k rik'in laj Jacob. Ma nakaanaw k'a'ut? Kiwulak xq'ehil naq laj Isaac trosob'tesi li xb'een ralal. Laj Esau asb'ej chiru laj Jacob jo'kan naq laj Esau kixk'oxla naq a'an t-osob'tesiiq. Ab'an laj Esau ak xk'ayi li rosob'tesihom re laj Jacob. Naq ke'yo'laak eb' li lut a'in, li Yos ak kixye naq laj Jacob tixk'ul li osob'tesiik a'in. Jo'kan naq laj Isaac kirosob'tesi laj Jacob.

Laj Jacob

Naq laj Esau kixnaw a'in, k'ajo' naq kichalk xjosq'il rik'in laj Jacob, jo'kan naq kixye naq tixkamsi. Naq li xRebeca kirab'i li tixb'aanu laj Esau, k'ajo' naq kixuwak. Jo'kan naq kixye re laj Isaac, li xb'eelom: ‹Moko tinkuy ta rilb'al naq laj Jacob tsumlaaq rik'in junaq li ixq aj Canaan›.

Chirix chik a'an, laj Isaac kixb'oq laj Jacob ut kixye re: ‹Matsumla rik'in junaq ixq aj Canaan. Ayu sa' li tenamit Haran sa' rochoch laayuwa'chin, Betuel. Ut sumlan rik'in junaq reheb' li xrab'in laj Laban›.

Laj Jacob kixpaab' li xyuwa' ut xko sa' li tenamit Haran.

Génesis 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Hebreos 12:16, 17.Ebʼ li patzʼom

 • Ani laj Esau ut laj Jacob? Chanru xna’leb’ laj Esau ut laj Jacob?
 • Jarub’ chihab’ wank re laj Esau ut laj Jacob naq kikamk laj Abrahan?
 • K’a’ut naq ke’raho’k sa’ xch’ool li xna’ xyuwa’ laj Esau?
 • K’a’ut naq kijosq’o’k laj Esau rik’in laj Jacob?
 • K’aru na’leb’ kixk’e laj Isaac re laj Jacob?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 25:5-11, 20-34.

  K’aru kixye li Jehob’a naq tixk’ul laj Jacob ut laj Esau? (Gén. 25:23.)

  Najter eb’ li xb’een alalb’ej osob’tesinb’ileb’ xb’aaneb’ li yuwa’b’ej. K’aru kixk’oxla laj Esau ut laj Jacob chirix li osob’tesink a’in? (Gén. 25:31-34.)

 • Chaawil li naxye Génesis 26:34, 35; 27:1-46 ut 28:1-5.

  Chanru kixk’utb’esi laj Esau naq ink’a’ kiroxloq’i eb’ li maatan kixk’e li Yos? (Gén. 26:34, 35; 27:46.)

  K’aru kixye laj Isaac naq tento tixb’aanu laj Jacob re naq t-osob’tesiiq xb’aan li Yos? (Gén. 28:1-4.)

 • Chaawil li naxye Hebreos 12:16, 17.

  K’aru te’xk’ul li neke’tz’eqtaanank re chixjunil li nachalk rik’in li Yos jo’ li ch’utam, li tijok…?