MA NAKAANAW ani li ixq ut li winq wankeb' sa' li eetalil? A'an li xRebeca ut laj Isaac. Li xRebeca kikanaak cho'q rixaqil laj Isaac. Qatzolaq chanru kik'ulmank a'in.

Laj Abrahan kiraj jun chaab'il ixq cho'q re laj Isaac. Ink'a' kiraj naq tsumlaaq rik'ineb' laj Canaan, xb'aan naq aran neke'xloq'oni li pech'b'il yos. Jo'kan naq laj Abrahan kixye re li xmoos: ‹Nawaj naq tatxik rik'ineb' linkomon, sa' li tenamit Haran ut sa' xyanqeb' taasik' rixaqil li walal›.

Jo'kan naq li moos kixchap xb'e ut kixk'am lajeeb' chi kameey. Naq wulak re li moos sa' li tenamit Haran, kihilank chire jun li b'ekb'il ha'. Ak x'ewuuk naq eb' li ixq koheb' risinkil xha'. Jo'kan naq li moos, kitz'aamank chiru li Jehob'a ut kixye re: ‹Li ixq li tinxk'e chi uk'ak ut tixk'e ajwi' ruk'a'eb' linkameey a'an taxaq tkanaaq cho'q rixaqil laj Isaac›.

Li xRebeca yook xnawbʼal ru laj Isaac

Chirix chik a'an, kiwulak xRebeca chi risinkil xha'. Li moos kixpatz' xha' re xRebeca. A'an kixk'e chi uk'ak li moos ut kixk'e ajwi' chi uk'ak eb' li kameey xb'aan naq te'chaqik re. Eb' li kameey naab'al ha' neke'ruk', jo'kan naq li xRebeca kixk'e xch'ool chi risinkil naab'al li ha'.

Naq li xRebeca kiraqe'k xk'eeb'aleb' xha' li kameey, li moos kixpatz' re ani li xyuwa' ut ma naru tkanaaq chi wark sa'eb' li rochoch. Li xRebeca kixye: ‹Laa'in xrab'in laj Betuel ut naru tatkanaaq sa' qochoch›. Li moos naxnaw naq laj Betuel ralal laj Nacor. Laj Nacor ut laj Abrahan riitz'ineb' rib'. Jo'kan naq li moos kixwiq'ib' rib' ut kixb'anyoxi re li Jehob'a, xb'aan naq a'an kik'amok re rik'ineb' li xkomon laj Abrahan.

Sa' li q'oqyink ajwi' a'an li xmoos laj Abrahan kixye re laj Betuel ut re laj Laban, ras li xRebeca, k'aru aj e naq kiwulak rik'ineb'. Laj Betuel ut laj Laban ke'xye naq naru tixk'am xRebeca cho'q rixaqil laj Isaac. K'aru kixye xRebeca naq kipatz'e'k re a'in? Li xRebeca kixye naq traj xik chirix li moos. Ut naq kisaqewk ke'sutq'iik Canaan.

Ak yook chi ok li q'oqyink naq ke'wulak Canaan. Li xRebeca kiril naq laj Isaac yook chaq chi chalk. K'ajo' naq kisaho'k sa' xch'ool laj Isaac naq kiril xRebeca. Toj ra sa' xch'ool laj Isaac, xb'aan naq oxib' chihab' xkamik li xna'. Ab'an, naq kisumlaak rik'in xRebeca kisaho'k wi' chik sa' xch'ool.

Génesis 24:1-67.Ebʼ li patzʼom

 • Ani li winq ut li ixq li wankeb’ sa’ li eetalil?
 • K’aru kixb’aanu laj Abrahan re xsik’b’al rixaqil li ralal? K’a’ut naq kixb’aanu a’in?
 • K’aru kixb’aanu li Yos re xsumenkil xtij li xmoos laj Abrahan?
 • K’aru kixye xRebeca naq kipatz’e’k re ma traj sumlaak rik’in laj Isaac?
 • K’a’ut kisaho’k wi’ chik sa’ xch’ool laj Isaac?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 24:1-67.

  Chanru kixk’utb’esi xchaab’ilal xRebeca naq kixtaw li xmoos laj Abrahan? (Gén. 24:17-20; Pro. 31:17, 31.)

  Naq laj Abrahan kixsik’ rixaqil laj Isaac, k’a’ut a’in jun chaab’il eetalil cho’q reheb’ li neke’loq’onink re li Jehob’a? (Gén. 24:37, 38; 1 Cor. 7:39; 2 Cor. 6:14.)

  K’a’ut tento naq tqak’e qach’ool chi k’oxlak chirix li xb’aanuhom li Yos jo’ kixb’aanu laj Isaac? (Gén. 24:63; Sal. 77:13; Fili. 4:8.)