Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 15: Jun Ixq Kikanaak Cho'q Atz'am

Tzolom 15: Jun Ixq Kikanaak Cho'q Atz'am

LAJ Abrahan ut li xjunkab'al laj Lot wankeb' Canaan. Sa' jun kutan laj Abrahan kixye re laj Lot: ‹Arin moko wank ta naab'al li na'aj cho'q reheb' li qaketomq. Us raj naq tqajach qib', wi tatxik sa' laatz'e, laa'in tinxik sa' linnim; ut wi tatxik sa' laanim, laa'in tinxik sa' lintz'e›.

Naq laj Lot kiril xteepal li Jordan kixk'e reetal naq chaab'il li ch'och', xb'aan naq wank ha' ut ichaj cho'q re li xketomq. Jo'kan naq laj Lot ut li xjunkab'al ke'kanaak sa' li tenamit Sodoma.

Eb' laj Sodoma moko chaab'ileb' ta xna'leb'. Laj Lot chaab'il xna'leb', jo'kan naq moko sa ta sa' xch'ool sa' xyanqeb' li poyanam a'in. Li Yos yook ajwi' xjosq'il, jo'kan naq kixtaqla wiib' li anjel re xyeeb'al re laj Lot naq tixsach li tenamit Sodoma ut Gomorra.

Eb' li anjel ke'xye re laj Lot: ‹Seeb'a aawib'; k'am laawixaqil, eb' laarab'in ut elenqex arin›. Ab'an, k'ajo' naq ke'b'ayk chi elk. Jo'kan naq ke'chape'k chi ruq' xb'aaneb' li anjel ut ke'isiik sa' li tenamit. Jun li anjel kixye reheb': ‹Ayuqex sa' li tzuul, kolomaq eerib' ut mex'ilok cheerix re naq ink'a' texkamq!›

Laj Lot ut eb' li xrab'in ke'elelik ut ke'xkanab' li tenamit Sodoma. Ink'a' ke'xaqli chi moko ke'ilok ta chirix. Yookeb' chi elelik, naq li rixaqil laj Lot kixaqli ut ki'ilok chirix. Ink'a' ki'ab'ink chiru li Yos. Jo'kan naq kikanaak cho'q atz'am jo' nak'utunk sa' li eetalil.

K'aru naqatzol chirix a'in? Naq li Yos naxkoleb' li neke'ab'ink chiru. Ut eb' li neke'xq'et Raatin neke'xsach xyu'am.

Génesis 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Lucas 17:28-32; 2 Pedro 2:6-8.

Laj Lot yook chi elelik ut xkanab'ankil li tenamit Sodoma


Ebʼ li patzʼom

 • K’a’ut naq laj Abrahan kixye re laj Lot naq ink’a’ chik te’wanq sa’ jun chi tenamit?
 • K’a’ut naq laj Lot kiraj wank sa’ li tenamit Sodoma?
 • Chanruheb’ li xna’leb’ laj Sodoma?
 • K’aru li esil ke’xk’e eb’ li anjel re laj Lot?
 • K’a’ut naq kikanaak cho’q atz’am li rixaqil laj Lot?
 • K’aru naqatzol chirix li kixk’ul li rixaqil laj Lot?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 13:5-13.

  Naq wanq qach’a’ajkilal rik’in junaq li hermaan malaj rik’in junaq li qakomon, chanru tqak’am qe rik’in laj Abrahan? (Gén. 13:8, 9; Rom. 12:10; Fili. 2:3, 4.)

 • Chaawil li naxye Génesis 18:20-33.

  Chanru naqanaw naq li Jehob’a ut li Jesus te’raqoq aatin chi’us? (Gén. 18:25, 26; Mat. 25:31-33.)

 • Chaawil li naxye Génesis 19:1-29.

  K’aru naxk’oxla li Yos naq eb’ li winq neke’xmux rib’ rik’in rechwinqilal ut eb’ li ixq rik’in rech-ixqilal? (Gén. 19:5, 13; Lev. 20:13.)

  Chanru ki’ab’ink laj Lot chiru li Jehob’a? Chanru ki’ab’ink laj Abrahan? Ut k’aru naqatzol chirix li ke’xb’aanu chaq? (Gén. 19:15, 16, 19, 20; 22:3.)

 • Chaawil li naxye Lucas 17:28-32.

  K’aru kixk’oxla li rixaqil laj Lot chirix li b’ihomal? Ut k’aru naqatzol chirix a’in? (Luc. 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25.)

 • Chaawil li naxye 2 Pedro 2:6-8.

  Wi naqaj xk’amb’al qe rik’in laj Lot, chanru tqil li maa’usilal li wank sa’ li Ruuchich’och’? (Eze. 9:4; 1 Juan 2:15-17.)