Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 13: Laj Abrahan Ramiiw li Yos

Tzolom 13: Laj Abrahan Ramiiw li Yos

NAQ kinume'k li b'ut'iha', wankeb' li qas qiitz'in koheb' sa' li tenamit Ur. A'an jun nimla tenamit ut ch'ina'useb' li ochoch aran. Sa' li tenamit a'in, yookeb' chaq ajwi' xloq'oninkil li pech'b'il yos jo' ke'xb'aanu chaq Babel. Eb' li ke'wank sa' li tenamit Ur ut Babel moko ke'xloq'oni ta li Jehob'a jo' ke'xb'aanu laj Noe ut laj Sem.

Ak 350 chihab' xnumik li b'ut'iha' naq kikamk laj Noe. Wiib' chihab' xkamik laj Noe naq kiyo'laak li winq li wank sa' li eetalil. Aj Abrahan xk'ab'a' li winq a'in ut oxloq' chiru li Yos. Laj Abrahan kiwank rik'in li xjunkab'al sa' li tenamit Ur.

Laj Abrahan yook chi rilbʼal ebʼ li chahim

Sa' jun kutan li Jehob'a kixye re laj Abrahan: ‹Kanab' laatenamit ut aayu sa' li tenamit li tink'ut chaawu›. Ma ki'ab'ink laj Abrahan chiru li Yos? Ma kixkanab' li rochoch? Laj Abrahan kixb'aanu li kiyehe'k re xb'aan li Yos ut junelik kixpaab'. Jo'kan naq kixk'ab'a'i ramiiw li Yos.

Naq laj Abrahan ki'elk sa' li tenamit Ur kixk'am chirix li xSara, laj Tare ut laj Lot, ralal li ras laj Abrahan. Ut ke'wulak sa' li tenamit Haran. Sa' li tenamit a'in kikamk laj Tare, xyuwa' laj Abrahan. Laj Abrahan ut li xjunkab'al najt wankeb' chiru li tenamit Ur.

Naq laj Abrahan ut li xjunkab'al ke'elk sa' li tenamit Haran ke'wulak Canaan. Naq wankeb' Canaan, li Jehob'a kixye re laj Abrahan: ‹A'in li na'aj li tink'e reheb' laawalal laak'ajol›. Jo'kan naq laj Abrahan kikanaak sa' li tenamit Canaan.

Li Yos kirosob'tesi laj Abrahan; kixk'e naab'al xkarneer, xketomq ut xmoos. Ab'an laj Abrahan ut xSara maak'a'eb' xkok'al.

Chirix chi a'an, li Jehob'a kixye re laj Abrahan: ‹Laa'ataq xyuwa'il li k'iila tenamit›. Naq kiyehe'k re a'in, laj Abrahan wank 99 chihab' re. Ab'an, chanru te'wanq xkok'al wi cheekeb' chik?

Génesis 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.Ebʼ li patzʼom

 • Chanru xyu’ameb’ li wankeb’ sa’ li tenamit Ur?
 • Ani li winq wank sa’ li eetalil? Joq’e kiyo’laak li winq a’in ut b’ar li xtenamit?
 • K’aru kixye li Yos naq tixb’aanu laj Abrahan?
 • K’a’ut naq kik’ab’a’iik laj Abrahan cho’q ramiiw li Yos?
 • Ani koheb’ chirix laj Abrahan naq ki’elk chaq sa’ li tenamit Ur?
 • K’aru kixye li Yos re laj Abrahan naq kiwulak Canaan?
 • K’aru kixyeechi’i li Yos re laj Abrahan naq wank 99 chihab’ re?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 11:27-32.

  Chanru naqanaw naq laj Lot ut laj Abrahan xkomoneb’ rib’? (Gén. 11:27.)

  Chanru naqanaw naq laj Abrahan kik’amok re li xjunkab’al sa’ li tenamit Canaan ut maawa’ laj Tare? Ut k’a’ut naq laj Abrahan kixb’aanu a’in? (Gén. 11:31; Hech. 7:2-4.)

 • Chaawil li naxye Génesis 12:1-7.

  Naq laj Abrahan kiwulak Canaan, k’aru chik kiyeechi’iik re xb’aan li Jehob’a? (Gén. 12:7.)

 • Chaawil li naxye Génesis 17:1-8, 15-17.

  K’aru li k’ab’a’ej kik’ehe’k re laj Abran naq wank 99 chihab’ re ut k’a’ut naq kijalmank xk’ab’a’? (Gén. 17:5.)

  K’aru li osob’tesink kixyeechi’i li Jehob’a re li xSara? (Gén. 17:15, 16.)

 • Chaawil li naxye Génesis 18:9-19.

  K’aru kixye li Yos sa’ Génesis 18:19 chirixeb’ li na’b’ej yuwa’b’ej? (Deu. 6:6, 7; Efe. 6:4.)

  Chanru naqanaw naq maak’a’ naru tqamuq chiru li Jehob’a? (Gén. 18:12, 15; Sal. 44:22.)