SAʼ XNUMIKEBʼ li chihabʼ, ebʼ li ralal laj Noe keʼwank naabʼal ralal xkʼajol ut ebʼ li ri laj Noe, keʼwank ajwiʼ xkokʼal. Joʼkan naq keʼtamk li qas qiitzʼin saʼ Ruuchichʼochʼ.

Jun rehebʼ li ri xmam laj Noe, aʼan laj Nemrod. Laj Nemrod maaʼus xnaʼlebʼ, xbʼaan naq nawulak chiru xkamsinkilebʼ li qas qiitzʼin ut ebʼ li xul. Kixkʼe ribʼ choʼq awabʼej saʼ xbʼeenebʼ li qas qiitzʼin. Li Yos inkʼaʼ kiwulak chiru li xnaʼlebʼ laj Nemrod.

Sa' xkutankil laj Nemrod, jun ajwi' li aatinob'aal kiwank. Laj Nemrod kiraj naq chixjunileb' te'wanq sa' jun chi na'ajej re naq truuq chi taqlank sa' xb'eeneb'. Jo'kan naq, ma nakaanaw k'aru kixb'aanu? Kixye reheb' li poyanam naq te'xyiib' jun li tenamit ut jun li nimla ochoch. Sa' li eetalil nak'utunk naq yookeb' xyiib'ankil li xan.

Li Jehob'a ink'a' kiwulak chiru naq yookeb' xyiib'ankil li ochoch. Li Yos kiraj naq eb' li poyanam te'wanq sa' xb'een chixjunil li Ruuchich'och'. Ab'an eb' li qas qiitz'in ke'xye: ‹Qayiib'aq junaq li tenamit ut jun nimla ochoch toj twulaq sa' choxa li xteram. Re naq te'xnaw qu›. Chi jo'kan ke'xk'utb'esi naq ke'raj naq te'k'ehe'q xloq'al ut ink'a' ke'xk'oxla naq li loq'al tento xk'eeb'al re li Yos.

Jo'kan naq li Yos kixb'aanu naq te'xkanab' xyiib'ankil li ochoch. Ma nakaanaw k'aru kixb'aanu li Yos? Maak'a' sa' xch'ooleb' laj Babel naq li Yos kixb'aanu naq te'oq chi aatinak sa' jalan jalanq chi aatinob'aal. Ut maa'ani chik kixtaw ru li neke'xye chirib'ileb' rib'. Jo'kan naq li tenamit a'in kixk'ab'a'i Babel malaj Babilonia.

Chirix chik a'an, ke'ok xkanab'ankil li tenamit Babel. Li neke'xtaw ru raatinob'aleb' ke'xch'utub' rib' ut koheb' sa' jalan chik na'aj, chi jo'kan ke'xjek'i rib' sa' Ruuchich'och'.

Génesis 10:1, 8; 11:1-9.

Yookebʼ xyiibʼankil jun li nimla ochoch


Ebʼ li patzʼom

 • Ani laj Nemrod? K’aru naxk’oxla li Yos chirix laj Nemrod?
 • K’a’ut naq yookeb’ chi k’anjelak eb’ li winq? (Chaawil li eetalil.)
 • K’a’ut ink’a’ kiraj li Jehob’a naq te’xyiib’ li nimla ochoch li kixye laj Nemrod?
 • K’aru kixb’aanu li Yos re naq te’xkanab’ xyiib’ankil li ochoch?
 • Chanru ke’xk’ab’a’i li tenamit? K’aru naraj xyeeb’al li k’ab’a’ej a’in?
 • K’aru ke’xb’aanu eb’ laj Babel naq ink’a’ chik ke’xtaw ru li neke’xye chirib’ileb’ rib’?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 10:1, 8.

  Chanru xna’leb’ laj Nemrod? K’aru naxye li Santil Hu chirix li yiib’ru aj na’leb’? (Pro. 3:31.)

 • Chaawil li naxye Génesis 11:1-9.

  K’a’ut naq ke’ok xyiib’ankil li nimla ochoch? K’a’ut naq ink’a’ ke’xchoy xyiib’ankil? (Gén. 11:4; Pro. 16:18; Juan 5:44.)