MA NAKAANAW k'aru kixb'aanu laj Noe ut li xjunkab'al naq ke'elk sa' li jukub' kab'l? Laj Noe kimayejak chiru li Yos. Sa' li eetalil nak'utunk chanru kixb'aanu. Laj Noe kixmayeja eb' li xul re xb'anyoxinkil re li Yos naq kixkol li xjunkab'al chiru li b'ut'iha'.

Li jukubʼ kabʼl ut li kaqlaaqʼ

Ma kiwulak chiru li Yos naq laj Noe kimayejak? Li Yos kiwulak chiru. Jo'kan naq kixye re laj Noe naq maajunwa chik tixsach li Ruuchich'och' rik'in b'ut'iha'.

Naq kichaqik li Ruuchich'och', laj Noe ut li xjunkab'al ke'ok wi' chik chi kab'lak. Li Yos kirosob'tesiheb' ut kixye reheb': ‹Chiwanq eeralal eek'ajol chexk'ihanq ut cheenujob'resi li Ruuchich'och'›.

Naq eb' li qas qiitz'in te'rab'i resil li b'ut'iha', maare te'xk'oxla naq tb'ut'unq wi' chik li Ruuchich'och'. Jo'kan naq li Yos kixk'e jun li eetalil, re naq eb' li poyanam te'xjultika naq li Yos maajunwa chik tixsach li Ruuchich'och' rik'in ha'. Ma nakaanaw, k'aru li eetalil a'in? A'an li kaqlaaq'.

Laj Noe ut li xjunkabʼal

Li kaqlaaq' naxk'ut rib' sa' choxa naq naraqe'k li hab' ut naq na'elk chaq li Saq'e. Li kaqlaaq' jalan jalanq xb'onol. Ma aawilom ru junaq li kaqlaaq'? Chaawil li wank sa' li eetalil.

Li Yos kixye a'in: ‹Maajunwa chik tinsacheb' li xul ut eb' li poyanam rik'in b'ut'iha'. Tink'e jun li kaqlaaq' sa'eb' li choql ut naq t-elq chaq li kaqlaaq' tjultiko'q we li sumwank li xinb'aanu chaq eerik'in›.

Jo'kan naq, k'aru tento taajultika naq taawil li kaqlaaq'? Taajultika naq li Yos kixye naq maajunwa chik tixsach li Ruuchich'och' rik'in b'ut'iha'.

Génesis 8:18-22; 9:9-17.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru kixb’aanu laj Noe naq ki’elk chaq sa’ li jukub’ kab’l?
 • K’aru kixye li Yos reheb’ laj Noe ut li xjunkab’al naq kinume’k li b’ut’iha’?
 • K’aru kixye li Yos chirix li b’ut’iha’?
 • K’aru nachalk sa’ qach’ool naq naqil li kaqlaaq’?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 8:18-22.

  K’aru tento tqab’aanu re naq twulaq chiru li Yos chanru yooko xloq’oninkil? (Gén. 8:21; Heb. 13:15, 16.)

  K’aru kixk’e reetal li Jehob’a naq wank sa’ xch’ool li winq? Ut k’a’ut us naq tqak’e reetal k’aru wank sa’ qach’ool? (Gén. 8:21; Mat. 15:18, 19.)

 • Chaawil li naxye Génesis 9:9-17.

  K’aru li sumwank kixb’aanu li Yos rik’in li wankeb’ sa’ Ruuchich’och’? (Gén. 9:10, 11.)

  Jarub’ chihab’ kixye li Yos naq twanq li sumwank a’in? (Gén. 9:16.)