Ka'ajwi' laj Noe ut li xjunkab'al ke'kole'k sa' li b'ut'iha'. Ab'an sa' xnumikeb' ru li chihab' ke'tamk li qas qiitz'in. Ak 352 chihab' xnumik li b'ut'iha' naq kiyo'laak laj Abrahan. Sa' li tasal a'in tqatzol, chanru naq li Yos kixk'e laj Isaac cho'q ralal laj Abrahan. Laj Isaac kiwank wiib' ralal, jun reheb' li ralal xk'ab'a' Jacob ut a'an kisik'e'k ru xb'aan li Yos.

Nim li xjunkab'al laj Jacob. Kiwank eb' li xrab'in ut 12 li ralal. Lajeeb' reheb' li ralal laj Jacob xik' ke'ril laj Jose ut ke'xk'ayi rik'ineb' laj Egipto. Kiwank xwankil laj Jose sa' li tenamit Egipto. Naq kichalk li we'ej, laj Jose kixyaleb' rix li ras. Toja' naq li xjunkab'al laj Jacob ut chixjunileb' laj Israel koheb' Egipto. Ak 290 chihab' xyo'lajik laj Abrahan naq kik'ulmank a'in.

Eb' laj Israel ke'wank 215 chihab' sa' li tenamit Egipto. Naq kikamk laj Jose, eb' laj Israel ke'kanaak cho'q moos sa' li tenamit a'in. Moqon chik, kiyo'laak laj Moises. A'an kitaqlaak xb'aan li Yos chi risinkileb' laj Israel sa' li tenamit Egipto. Chixjunil li naxch'olob' li XKAB' Tasal li hu a'in, kik'ulmank chaq chiru 857 chihab'.

Li xjunkabʼal laj Jacob xkohebʼ Egipto