Laj Enoc

NAQ ke'ok chi tamk li qas qiitz'in sa' Ruuchich'och', naab'aleb' maa'useb' xna'leb' jo' laj Cain. Ab'an kiwank jun winq chaab'il xna'leb', aj Enoc xk'ab'a'. Li winq a'in, kaw xch'ool chi k'anjelak chiru li Yos. Ink'a' kixkanab' xk'anjel usta eb' li poyanam maa'useb' xna'leb'.

Ma nakaanaw k'a'ut naq yookeb' xb'aanunkil li maa'usilal? Chaajultika: ani kib'aanunk re, naq laj Adan ut x'Eva te'xq'et Raatin li Yos ut te'xlow ru li che'? A'an jun musiq'ej ink'a' us xna'leb'. Li Santil Hu naxye naq a'an laj Tza. Laj Tza naraj naq chiqajunilo tqab'aanu li maa'usilal.

Xʼelqʼaak ut xkamsiik

Li Jehob'a kixye re laj Enoc naq tixye reheb' li qas qiitz'in naq twulaq xq'ehil naq li Yos tixsach li maa'useb' xna'leb'. K'ajo' tana ke'po'k naq ke'rab'i li esil a'in. Maare ke'raj xkamsinkil laj Enoc. Jo'kan naq tento kawaq xch'ool laj Enoc chi xyeeb'al resil li Yos.

Laj Enoc moko najt ta kiwank sa' xyanqeb' li maa'useb' xna'leb'. Jo'kan naq, kikamk naq wank 365 chihab' re. K'a'ut naqaye naq moko najt ta kiwank laj Enoc? Xb'aan naq sa'eb' li kutan a'an, eb' li poyanam kaweb' rib' ut li xyu'ameb' nawulak toj 800 malaj 900 chihab'. Jun eetalil a'an li ralal laj Enoc, laj Matusalen. A'an kikamk naq wank 969 chihab' re.

Yookebʼ xbʼaanunkil li maaʼusilal

Naq kikamk laj Enoc kinumtaak li maa'usilal. Li Santil Hu naxye naq ‹junes maa'usilal wank sa' xch'ooleb' li poyanam›.

Ma nakaanaw k'a'ut naq kinumtaak li ch'a'ajkilal? Xb'aan naq laj Tza kixtaw jun chik li na'leb' re naq eb' li poyanam te'xb'aanu xkomon li maa'usilal. Chanru kixb'aanu a'in laj Tza?

Génesis 5:21-24, 27; 6:5, 11, 12; Hebreos 11:1; Judas 14, 15.Ebʼ li patzʼom

 • Ma juntaaq’eet xna’leb’ laj Enoc rik’ineb’ li poyanam?
 • K’a’ut naq kiwank naab’al li maa’usilal sa’ xkutankil laj Enoc?
 • K’aru li maa’usilal yookeb’ xb’aanunkil sa’ li eetalil?
 • K’a’ut naq kaw xch’ool laj Enoc chi xyeeb’al resil li Yos?
 • Chiru jarub’ chihab’ ke’kamk li poyanam sa’ xkutankil laj Enoc? Jarub’ chihab’ wank re laj Enoc naq kikamk?
 • K’aru kik’ulmank naq kikamk laj Enoc?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 5:21-24, 27.

  Chanru kixk’am rib’ laj Enoc rik’in li Jehob’a? (Gén. 5:24.)

  Ani li winq kiwank naab’al chihab’ re? Jarub’ chihab’ wank re naq kikamk? (Gén. 5:27.)

 • Chaawil li naxye Génesis 6:5.

  Naq kikamk laj Enoc chan chik ru li maa’usilal? Ma juntaq’eet li qakutan rik’in li xkutan laj Enoc? (2 Tim. 3:13.)

 • Chaawil li naxye Hebreos 11:1.

  K’a’ut sa xch’ool li Jehob’a rik’in laj Enoc? (Gén. 5:22.)

 • Chaawil li naxye Judas 14, 15.

  Naq yooqo xyeeb’al naq li Yos traqoq aatin sa’ xb’eeneb’ li maa’useb’ xna’leb’, chanru tqak’am qe rik’in laj Enoc? (2 Tim. 4:2; Heb. 13:6.)