K'E REETAL laj Cain ut laj Abel ak winqeb' chik. Laj Cain aj awinel.

Laj Cain ut laj Abel ke'xk'e re li Yos jun li maatan

Laj Abel aj ilol karneer ut nawulak chiru eb' li kok' xul a'in. Eb' li xkarneer laj Abel ke'tamk.

Sa' jun kutan laj Cain ut laj Abel ke'xk'e re li Yos jun li maatan. Laj Cain kixk'am ruheb' li rawimq ut laj Abel kixk'am xchaab'ilal ru eb' li xkarneer. Li Jehob'a kixk'ul li xmaatan laj Abel. Ab'an, ink'a' kixk'ul li xmaatan laj Cain. Ma nakaanaw k'a'ut?

Laj Abel chaab'il xna'leb'. Naxra li Yos ut naxra ajwi' li ras. Li xmaatan laj Abel jwal chaab'il chiru li xmaatan laj Cain. Ab'an laj Cain maa'us xna'leb' ut xik' naril laj Abel, li riitz'in.

Li Yos kixye re laj Cain naq tento tixjal xna'leb'. Ab'an laj Cain ink'a' kixjal xna'leb'. Laj Cain yook xjosq'il xb'aan naq li Yos sa naril laj Abel. Sa' jun kutan, laj Cain kixb'oq laj Abel chirix ut naq wankeb' xjunes kixsak' ut kixkamsi. Yiib'ru kixb'aanu laj Cain, pe'yaal?

Laj Cain kiʼelelik naq xkamsi laj Abel

Usta kamenaq chik laj Abel toj wank sa' xch'ool li Yos. Laj Abel chaab'il chaq xna'leb'. Ut li Jehob'a ink'a' naxsacheb' sa' xch'ool li chanchaneb' laj Abel. Jo'kan naq twulaq xq'ehil naq li Jehob'a tixwaklesi wi' chik chi yo'yo laj Abel. Chirix chik a'an laj Abel maajunwa chik tkamq. Twanq xyu'am chi junelik arin sa' Ruuchich'och'. Us raj xnawb'aleb' ru li chaab'ileb' xna'leb' jo' laj Abel!

Li Yos ink'a' nawulak chiru li chanchaneb' laj Cain. Naq laj Cain kixkamsi li riitz'in najt kitaqlaak xb'aan li Yos. Naq xko laj Cain, kixk'am chirix jun li ranab' ut a'an kikanaak cho'q rixaqil.

Chirix chik a'an laj Cain ut li rixaqil ke'wank xkok'al. Jo'kan ajwi' eb' li ralal xk'ajol laj Adan ut x'Eva ke'sumla ut ke'wank xkok'al. Chi jo'kan ke'tamk li poyanam sa' Ruuchich'och'. Qanawaq ruheb' wiib' oxib'aq li poyanam a'in.

Génesis 4:2-26; 1 Juan 3:11, 12; Juan 11:25.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru xk’anjel laj Cain ut laj Abel?
 • K’aru li maatan kixk’am laj Cain ut laj Abel re li Jehob’a?
 • K’a’ut sa kiril li Jehob’a li xmaatan laj Abel? Ut, k’a’ut naq ink’a’ sa kiril li xmaatan laj Cain?
 • Chanru xna’leb’ laj Cain? Ut chanru kitenq’aak xb’aan li Jehob’a?
 • K’aru kixb’aanu laj Cain re li riitz’in?
 • K’aru kixk’ul laj Cain naq kixkamsi li riitz’in?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 4:2-26.

  K’aru kixye li Jehob’a naq tixk’ul laj Cain wi ink’a’ tixjal li xna’leb’? (Gén. 4:7.)

  Chanru kixk’utb’esi laj Cain naq maa’us xna’leb’? (Gén. 4:9.)

  K’aru naxk’oxla li Jehob’a chirix li kamsink? (Gén. 4:10; Isa. 26:21.)

 • Chaawil li naxye 1 Juan 3:11, 12.

  K’a’ut naq kinumtaak xjosq’il laj Cain? K’a’ut us xnawb’al a’in? (Gén. 4:4, 5; Pro. 27:4; Sant. 3:16.)

  Ma naru toowanq sa’ tiikilal chiru li Jehob’a, usta too’e’xtz’eqtaana li qakomon? (Sal. 27:10; Mat. 10:21, 22.)

 • Chaawil li naxye Juan 11:25.

  K’aru tixb’aanu li Jehob’a cho’q reheb’ li neke’kamk sa’ xk’ab’a’ li tiikilal? (Juan 5:24.)