Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Tzolom 4: Ke'isiik sa' li Eden

Tzolom 4: Ke'isiik sa' li Eden

MA NAKAANAW k'aru yookeb' xk'ulb'al laj Adan ut x'Eva? Yookeb' chi isiik sa' li ch'ina'usil na'ajej. Ma nakaanaw k'a'ut?

Laj Adan ut xʼEva yookebʼ chi isiik saʼ li naʼajej Eden

Xb'aan naq ke'maakob'k chiru li Jehob'a jo'kan naq yookeb' xtojb'al xmaak. Ma nakaanaw k'aru ke'xb'aanu?

Ink'a' ke'ab'ink chiru li Yos. Li Yos kixye reheb' naq naru te'xtzaka ruheb' li che' li wank sa' li ch'ina'usil na'ajej. Ab'an keyehe'k re naq jun ajwi' ru li che' ink'a' te'xtzaka, re naq ink'a' te'kamq. Li che' a'in re li Yos. Laa'o naqanaw naq moko us ta xchapb'al li maawa' qe. Ab'an, k'aru ke'xb'aanu laj Adan ut x'Eva?

Sa' jun kutan naq li x'Eva wank xjunes sa' li na'ajej Eden, jun li k'anti' ki'aatinank re. Li k'anti' kixye re x'Eva naq tixlow ru li che', li kixye li Yos naq ink'a' te'xlow. Ab'an, naq li Yos kixyoob'tesiheb' li k'anti' moko kixb'aanu ta re naq te'aatinaq. Jo'kan naq, ani tawi' kik'ehok re chi aatinak li k'anti'?

Moko laj Adan ta kib'aanunk re. A'an b'an jun reheb' li anjel, li kixyoob'tesi li Yos naq toj maaji' naxyiib' chaq li Ruuchich'och'. Jo'kan naq li anjel a'in kixnimob'resi rib'. Kiraj jolomink jo' li Yos re naq eb' li poyanam te'paab'anq re ut ink'a' chik te'xpaab' li Jehob'a. Li anjel a'in kixk'e chi aatinak li k'anti'.

Li anjel a'in kixb'alaq'i x'Eva naq kixye re, naq chanchanaq li Yos wi tixlow ru li che'. Laj Adan ut li x'Eva ke'xpaab' re li anjel a'in ut ke'xq'et Raatin li Yos, jo'kan naq ke'isiik sa' li ch'ina'usil na'ajej.

Ab'an twulaq xq'ehil naq li Yos tixyiib' chixjunil li Ruuchich'och' jo' li ch'ina'usil na'ajej Eden. Moqon chik, tqil chanru tatruuq chi tz'aqonq sa' li k'anjel a'in. Anaqwan qilaq, k'aru ke'xk'ul laj Adan ut x'Eva.

Génesis 2:16, 17; 3:1-13, 24; Apocalipsis 12:9.Ebʼ li patzʼom

 • Chaawil li eetalil, k’aru ke’xk’ul laj Adan ut x’Eva?
 • K’a’ut naq li Jehob’a ink’a’ kixkuy xmaak laj Adan ut x’Eva?
 • K’aru kixye li k’anti’ re li x’Eva?
 • Ani kik’ehok re chi aatinak li k’anti’?
 • K’a’ut ki’isiik laj Adan ut x’Eva sa’ li na’ajej Eden?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 2:16, 17 ut 3:1-13, 24.

  K’aru kixb’aanu ut kixye laj Tza naq kixmaajewa li Jehob’a? (Gén. 3:1-5; 1 Juan 5:3.)

  Chanru nokooxtenq’a xtz’ilb’al rix li kixb’aanu li x’Eva? (Fili. 4:8; Sant. 1:14, 15; 1 Juan 2:16.)

  Chanru ke’sumenk laj Adan ut x’Eva naq li Jehob’a kixpatz’ reheb’ k’a’ut naq ke’xlow ru li che’? (Gén. 3:12, 13.)

  K’a’ut naq li Jehob’a kixk’eheb’ li anjel, querubin xk’ab’a’eb’, chiru li Eden? (Gén. 3:24.)

 • Chaawil li naxye Apocalipsis 12:9.

  Ma yookeb’ xmaajewankil li X’awab’ejilal li Yos eb’ li poyanam jo’ chanru naraj laj Tza? (1 Juan 5:19.)