Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 3: Kitikla Chaq Xyu'am li Winq

Tzolom 3: Kitikla Chaq Xyu'am li Winq

ANIHEB' li wankeb' sa' li eetalil? A'an li xb'een winq ut li xb'een ixq. Ani kiyoob'tesink chaq reheb'? A'an li Yos. Ma nakaanaw ani xk'ab'a' li Yos? Jehob'a xk'ab'a'. Aj Adan ut x'Eva xk'ab'a'eb' li qas qiitz'in a'in.

Laj Adan ut xʼEva wankebʼ saʼ li naʼajej Eden

Li Jehob'a kixyoob'tesi laj Adan rik'in xpoqsil li ch'och'. Kirapu sa' ru'uj ut chi jo'kan laj Adan kiwank xyu'am.

Ma nakaanaw k'aru li k'anjel kik'ehe'k re laj Adan? Li Yos kixye re laj Adan naq tixk'e xk'ab'a'eb' li jalan jalanq chi xul. Naab'al kutan tana ki'ajmank, re xk'eeb'al chi'us xk'ab'a' li junjunq chi xul. Naq laj Adan yook xb'aanunkil li k'anjel a'in, ma nakaanaw k'aru kixk'e reetal?

Kiril naq eb' li xul wankeb' sa' sumal, jo'eb' li kaqkoj ut eb' li kok' tz'ik. Ab'an laj Adan maak'a' rochb'een. Jo'kan naq li Jehob'a kixwartesi laj Adan ut kirisi jun xb'aqel chi xk'atq xsa'. Rik'in li b'aqel a'in, kixyiib' jun li ixq ut kixk'e cho'q rixaqil.

K'ajo' naq kisaho'k sa' xch'ool laj Adan naq kik'ehe'k rochb'een! Jo'kan ajwi' li x'Eva naq kik'ehe'k sa' li ch'ina'usil na'ajej! Sa' li na'ajej a'in sa raj ke'wank rik'ineb' li ralal xk'ajol.

Li Jehob'a kiraj naq laj Adan ut x'Eva ke'wank raj xyu'am chi junelik. Kiraj ajwi' naq te'xyiib' chixjunil li Ruuchich'och' jo' li ch'ina'usil na'ajej Eden. K'ajo' tana ke'saho'k sa' xch'ool laj Adan ut x'Eva naq ke'rab'i naq te'oq xk'anjelankil ru li ch'och'! Ma xwulak raj chaawu xtenq'ankileb'? K'a'ut naq laj Adan ut x'Eva sa' junpaat ke'ok xk'ulb'al li rahilal?

Salmo 83:18, NM; Génesis 1:26-31; 2:7-25.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru xjalanil li eetalil li wank sa’ li xkab’ ut li rox tzolom?
 • Ani kiyoob’tesink re li xb’een winq? Ani xk’ab’a’ li winq a’in?
 • K’aru li k’anjel kixk’e li Yos re laj Adan?
 • K’a’ut naq li Yos kixwartesi laj Adan?
 • Jarub’ chihab’ kiraj li Jehob’a naq twanq laj Adan ut li x’Eva? K’aru li k’anjel kiraj li Yos naq te’xb’aanu?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Li Santil Hu naxye: ‹Re naq te’xnaw naq laak’ab’a’ a’an Jehob’a ut ka’ajwi’ laa’at Nim Laawankil sa’ xb’een chixjunil li Ruuchich’och’› (Salmo 83:18, NM).

  Ani xk’ab’a’ li Yos? K’aru naxye li Santil Hu chirix li xwankil li Yos? (Jer. 16:21; Dan. 4:17.)

 • Chaawil li naxye Génesis 1:26-31.

  K’aru kixyoob’tesi li Yos sa’ li xwaq kutan? K’a’ut naq li winq moko juntaq’eet ta rik’in li xul? (Gén. 1:26.)

  K’aru li tzakahemq kixk’e li Jehob’a cho’q re li winq ut cho’q reheb’ li xul? (Gén. 1:30.)

 • Chaawil li naxye Génesis 2:7-25.

  K’aru kixb’aanu laj Adan re xk’eeb’al xk’ab’a’eb’ li xul? (Gén. 2:19.)

  Chanru nokooxtenq’a Génesis 2:24 chi xnawb’al k’aru naxk’oxla li Yos chirix li sumlaak, li kanab’ank ib’ ut li xraqb’al ru li sumlaak? (Mat. 19:4-6, 9.)