Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 2: Li Ch'ina'usil Na'ajej

Tzolom 2: Li Ch'ina'usil Na'ajej

K'E REETAL li na'ajej a'in, k'ajo' xch'ina'usal ru! Chaawil eb' li pim, eb' li che', eb' li uutz'u'uj ut chixjunileb' li xul. Ma nakaak'e reetal b'ar wankeb' li karneer ut eb' li kaqkoj?

Ebʼ li xul wankebʼ saʼ li naʼajej Eden

B'ar ki'elk chaq li ch'ina'usil na'ajej a'in? Qilaq chanru naq li Yos kixyiib' li Ruuchich'och' cho'q qe.

Li Yos kixk'e xb'eenwa li pim sa' xb'een li ch'och'. Kixyiib' jalan jalanq li uutz'u'uj ut kixyiib' kok' ut ninqi che'. Wankeb' ajwi' li che' saasa eb' li ru. Chixjunil a'in, naxch'ina'usa li Ruuchich'och'.

Moqon chik, li Yos kixyoob'tesiheb' li kar re naq te'wanq sa' ha' ut eb' li xul li neke'rupupik. Kixyoob'tesiheb' kok' ut ninqi xul. Wankeb' tz'i', mes ut kawaay. Ma wankeb' xul b'arwi' wank laawochoch? K'ajo' xchaab'ilal li Yos, xb'aan naq kixyiib' chixjunil a'in cho'q qe!

Chirix chik a'an, li Yos kixyiib' chi'us jun jachal ru li ch'och' ut Eden kixk'e cho'q xk'ab'a'. Li Yos kiraj naq ch'ina'usaq raj chixjunil li Ruuchich'och' jo' li Eden.

Chaawil wi' chik li eetalil. Ma nakaanaw k'aru kixk'e reetal li Yos naq maak'a' sa' li na'ajej a'in? A'an tqil sa' li jun chik tzolom.

Génesis 1:11-25; 2:8, 9.Ebʼ li patzʼom

 • Chanru kixyiib’ li Yos li Ruuchich’och’?
 • Yaab’asi xk’ab’a’ eb’ li xul li nakaanaweb’ ru. (Chaawil li eetalil.)
 • K’a’ut ch’ina’us chaq li Eden?
 • K’aru kiraj li Yos chalen sa’ xtiklajik li Ruuchich’och’?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 1:11-25.

  K’aru kixyoob’tesi li Yos sa’ li rox «kutan»? (Gén. 1:12.)

  K’aru kixb’aanu li Yos sa’ li xka «kutan»? (Gén.1:16.)

  K’aru li xul kixyoob’tesiheb’ li Yos sa’ li ro’ ut li xwaq «kutan»? (Gén. 1:20, 21, 25.)

 • Chaawil li naxye Génesis 2:8, 9.

  B’ar wank li wiib’ chi che’ kixk’e li Yos sa’ xyi li Eden ut k’aru xyaalal?