Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Tzolom 10: Li B'ut'iha'

Tzolom 10: Li B'ut'iha'

MA KE'XJAL xna'leb' li ink'a' ke'ok sa' li jukub' kab'l? Ink'a'! Moko ke'xkanab' ta se'ek, xb'aan naq ink'a' ke'xpaab' naq tchalq li b'ut'iha'.

Teʼxuwaq ebʼ li poyanam ut ebʼ li xul xbʼaan li haʼ

Maak'a' sa' xch'ooleb' naq napujujnak li hab', chanchan hoyb'il rik'in kukb'. Toj aran ke'xk'e reetal naq yaal li kixye laj Noe! Ab'an maa'ani chik kiru chi ok xb'aan naq li Jehob'a kixtz'ap chi'us li rokeb'aal li jukub' kab'l.

Sa' junpaat kib'ut'unk li ch'och', chanchan chik nima' kiwulak. Kireek'asiheb' chaq li ninqi che', li ninqi pek ut k'ajo' xyaab' kixb'aanu li nima'. Eb' li poyanam ke'xuwak. Ke'taqe'k sa' xb'eeneb' li tzuul. Naq ke'ril chixjunil a'in, ke'raj wank sa' li jukub' kab'l. Ab'an maak'a' chik li hoonal.

Li ha' yook chaq chi taqe'k. Kixk'e li hab' chiru 40 kutan ut 40 q'oqyink. Naq li ha' kitaqe'k kimuqunk chixjunil li ninqi tzuul. Kik'ulmank tz'aqal jo' kixye chaq li Yos. Chixjunileb' li ink'a' ke'ok sa' li jukub' kab'l ke'kamk. Ab'an li wankeb' sa' li jukub' kab'l ke'kole'k.

Laj Noe ut eb' li ralal us ke'k'anjelak. Li jukub' kab'l kiwakliik sa' xb'een li ha'. Naq kiraqe'k li hab', ki'elk chaq li Saq'e. Maak'a' kik'utunk sa' xb'een li Ruuchich'och', ka'ajwi' li nimla palaw ut sa' xb'een wank li jukub' kab'l.

Li jukubʼ kabʼl napamamnak saʼ xbʼeen li haʼ

Ke'kamk li winq, li jwal nimeb' roq rochb'eeneb' li xna' ut chixjunileb' li maa'useb' xna'leb'. Jo'kan naq, maa'ani chik trahob'tesinq reheb' li qas qiitz'in. Ab'an, k'aru ke'xk'ul xyuwa'eb' li winq a'in?

Li xyuwa'eb' li winq a'in, moko jo'eb' ta laa'o xb'aan naq a'aneb' musiq'ej. Eb' li musiq'ej a'in ke'tib'elo'k naq ke'chalk sa' Ruuchich'och'. Jo'kan naq ink'a' ke'kamk naq kib'utunk li Ruuchich'och'. Xb'aan naq ke'musiq'o'k wi' chik ut ke'sutq'iik sa' choxa. Ab'an li Yos ink'a' chik kixk'uleb'. Ke'kanaak cho'q x'anjel laj Tza. Li Santil Hu naxye naq a'aneb' li maa'us aj musiq'ej.

Li Yos kixtaqla jun nimla iq' re naq tkub'eeq li ha'. Naq kinume'k oob' po, li jukub' kab'l kikanaak sa' xb'een jun li tzuul. Chirix chik a'an, laj Noe ut li xjunkab'al ke'ok rilb'al ru'ujeb' li tzuul. Li ha' yook chaq chi kub'eek.

Chirix chik a'an laj Noe kixk'e chi rupupik jun li q'eqi xul. Naq li xul a'in ki'elk chi rupupik, kisutq'iik sa' li jukub' kab'l xb'aan naq ink'a' kixtaw b'ar tkanaaq.

Jun li mukuy

Laj Noe kixtaqla jun li mukuy re xnawb'al ma ak xchaqik li ha' sa' xb'een li Ruuchich'och'. Li mukuy a'in kisutq'iik chaq ajwi' xb'aan naq ink'a' kixtaw b'ar tkanaaq. Naq kitaqlaak xkab' sut, kixk'am chaq jun xxaq li che' xb'aan naq li ha' yook chi kub'eek. Laj Noe kixtaqla li mukuy sa' rox sut, li mukuy ink'a' chik kisutq'iik xb'aan naq kixtaw xna'aj.

Li Yos kixye re laj Noe: ‹Elen chaq sa' li jukub' kab'l. K'am laajunkab'al ut eb' li xul›. Kixq'ax jun chihab' xwanjikeb' sa' li jukub' kab'l. K'ajo' ke'saho'k sa' xch'ool naq ke'elk chaq sa' li jukub' kab'l ut naq ke'kole'k!

Génesis 7:10-24; 8:1-17; 2 Pedro 2:9.Ebʼ li patzʼom

 • K’a’ut naq maa’ani chik ki’ok sa’ li jukub’ kab’l naq kichalk li hab’?
 • Chiru jarub’ kutan ut q’oqyink kixk’e li hab’? Toj b’ar kiwulak li ha’?
 • K’aru kixk’ul li jukub’ kab’l naq kib’ut’unk li Ruuchich’och’?
 • Ma ke’kole’k eb’ li winq li jwal nimeb’ roq naq kib’ut’unk li Ruuchich’och’? K’aru ke’xk’ul li xyuwa’eb’ li winq a’in?
 • K’aru kik’ulmank rik’in li jukub’ kab’l naq kinume’k oob’ po?
 • K’a’ut naq laj Noe kixk’e chi rupupik jun li q’eqi xul?
 • Chanru kixnaw laj Noe naq li ha’ ak kikub’eek?
 • K’aru kixye li Yos re laj Noe naq ke’xq’ax jun chihab’ sa’ li jukub’ kab’l?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Génesis 7:10-24.

  Aniheb’ ke’kamk sa’ li b’ut’iha’? (Gén. 7:23.)

  Jarub’ kutan kinume’k chalen chaq xtiklajik li b’ut’iha’ toj naq kichaqik li Ruuchich’och’? (Gén. 7:11; 8:13, 14.)

 • Chaawil li naxye Génesis 8:1-17.

  Chanru naxk’ut chiqu Génesis 8:17 naq li Yos moko ak xjal ta xk’a’uxl chirix li kiraj chaq sa’ xtiklajik li Ruuchich’och’? (Gén. 1:22.)

 • Chaawil li naxye 2 Pedro 2:9.

  K’aru ke’xk’ul eb’ li anjel li ke’xq’et Raatin li Yos naq ke’sutq’iik sa’ choxa? (Jud. 6.)

  Chanru naxk’ojob’ qach’ool xnawb’al naq li Jehob’a wank xwankil re xkolb’al li xtenamit, jo’ kixb’aanu rik’in laj Noe ut li xjunkab’al? (Heb. 11:7.)