Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Xhuhil li qachʼutam  |  Octubre 2017

 XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS | DANIEL 10-12

Li Jehobʼa kixye chaq li teʼxkʼul ebʼ li awabʼej

Li Jehobʼa kixye chaq li teʼxkʼul ebʼ li awabʼej

11:2

Teʼwakliiq chaq kaahibʼ awabʼej Persa. Li xka awabʼej tixwaklesi raj chixjunil saʼ xbʼeen li awabʼejilal re Grecia.

  1. Laj Ciro li Nim

  2. Laj Cambises II

  3. Laj Dario I

  4. Laj Jerjes I (maare aʼan li awabʼej Asuero, xbʼeelom xʼEster)

11:3

Jun li nimla awabʼej Griego twakliiq ut tixjolomi jun li nimla awabʼejilal.

  • Laj Alejandro Magno

11:4

Kaahibʼ li xjolomilebʼ laj puubʼ re laj Alejandro Magno keʼxjach chirixebʼ li nimla awabʼejilal re Grecia.

  1. Laj Casandro

  2. Laj Lisimaco

  3. Laj Seleuco I

  4. Laj Tolomeo I