Ma twulaq raj chaawu xkuybʼal li aaleek joʼ laj Daniel? Laj Daniel kixtzol chaq chiʼus li Raatin li Yos, ut saʼ xyanq li xtzolbʼal wank xtzʼilbʼal rix ebʼ li xchamal ru propesiiy (Da 9:2). Chanru tatxtenqʼa xtzolbʼal chiʼus li Santil Hu re naq inkʼaʼ taakanabʼ xloqʼoninkil li Yos? Naru naxkawresi laapaabʼal naq li xyeechiʼom li Jehobʼa ttzʼaqloq ru (Jos 23:14). Joʼkan ajwiʼ, jwal taara li Yos, ut aʼin t-ekʼasinq aawe chi xbʼaanunkil li us (Sl 97:10). Abʼan, bʼar nawank xtikibʼankil? Kʼoxla ebʼ li naʼlebʼ aʼin.

  • Kʼaru raj tento tintzol? Saʼ li chaabʼil tzoloK tento naq wanq xtzolbʼal li t-ilmanq saʼebʼ li chʼutam. Taataw rusilal ebʼ li raqal li Santil Hu li naʼilmank chiru jun xamaan wi nakaakʼe aahoonal chi xtzʼilbʼal rix li inkʼaʼ nakaataw ru. Joʼkan ajwiʼ, wankebʼ li nekeʼxtzʼil rix chiʼus ebʼ li propesiiy, ebʼ li naʼlebʼ li naruuchi li santil musiqʼej, ebʼ li naʼaj bʼarwiʼ kipuktesink chaq li Apostol Pablo malaj li xyobʼtesihom li Jehobʼa. Wi nachalk saʼ laachʼool junaq li patzʼom chirix li Santil Hu, tzʼiibʼa ut kʼe saʼ xyanq ebʼ li naʼlebʼ li taatzʼil rix moqon.

  • Bʼar naru tintaw ebʼ li naʼlebʼ? Taataw wiibʼ oxibʼ li naʼlebʼ saʼ li bʼideo Ebʼ li kʼanjelobʼaal li tooxtenqʼa chi xtawbʼal li tertokil pek. Re xtzolbʼal aawibʼ, tzʼil rix bʼar wank li junjunq li xnimal ru awabʼejilal li naxkʼutbʼesi ebʼ li josqʼ aj xul li wank saʼ Daniel 7.

  • Jarubʼ hoonal naru raj twoksi re xtzolbʼal wibʼ? Re naq kawaq li qapaabʼal tento naq inkʼaʼ tqakanabʼ xtzolbʼal qibʼ. Wi nakaakʼe reetal naq aajel ru, naru nakaatikibʼ rikʼin kachʼin li hoonal ut timil timil yooqat xtaqsinkil. Xtzolbʼal li Raatin li Yos chanchan xsikʼbʼal rubʼel chʼochʼ li tertokil pek: naq naabʼal taataw, jwal cham wiʼ chik taawaj xbʼekbʼal (Pr 2:3-6). Laarahom chirix li Raatin li Yos tnimanq, ut tatkʼayq xtzolbʼal li Santil Hu (1Pe 2:2).

KʼARU REETALIL EBʼ LI JOSQʼ AJ XUL LI WANK SAʼ DANIEL 7?

JUN CHIK LI PATZʼOM:

Chanru kitzʼaqlok ru Daniel 7:8, 24?

LI TINTZʼIL RIX MOQON:

Kʼaru reetalil ebʼ li josqʼ aj xul li wank saʼ Apocalipsis 13?