• Bʼich 37 ut tijok

 • Wiibʼ oxibʼ li aatin re xtikibʼankil (Inkʼaʼ tixqʼax 3 kʼasal)

XCHAQʼALIL RU LI RAATIN LI YOS

 • «Kʼojkʼooq aachʼool rikʼin li Yos junelik» (10 kʼasal):

 • Qasikʼaq li tertokil pek (8 kʼasal):

  • Pr 1:7. Kʼaʼut nayeemank naq «roxloqʼinkil li Qaawaʼ aʼan xtiklajik li chaabʼil kʼaʼuxl»? (w06-S 15/9 perel 17, raqal 1; it-1-S perel 526.)

  • Pr 6:1-5. Kʼaru tqabʼaanu wi inkʼaʼ xqakʼoxla chiʼus naq xqakʼe qibʼ saʼ aatin chirix li yakok ut anaqwan yook chi chʼaʼajkoʼk chiqu? (w00-S 15/9 perel 25, 26.)

  • Kʼaru nintzol chirix li Jehobʼa saʼebʼ li raqal li Santil Hu re li xamaan aʼin?

  • Kʼaru li naʼlebʼ xintaw saʼebʼ li raqal li Santil Hu re li xamaan aʼin li naru nawoksi saʼ li puktesink?

 • Xyaabʼasinkil li Santil Hu (Inkʼaʼ tixqʼax 4 kʼasal): Pr 6:20-35

QATZOLAQ CHANRU TOOKʼUTUQ CHIʼUS

 • Qakʼubʼaq li tqayeechiʼi chiru li po aʼin (15 kʼasal): Taachʼolobʼ li seeraqʼ ut taakʼehebʼ chi tzʼaqonk. Taakʼe ebʼ li bʼideo chirixebʼ li kʼutbʼesink li wank chi tzʼiibʼanbʼil ut taakʼe chi naweʼk li xnimal ru naʼlebʼ. Taaye rehebʼ laj puktesinel naq teʼtzʼaqonq saʼ li nimla kʼanjel li tbʼaanumanq saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ re xbʼoqbʼalebʼ li poyanam saʼ li chʼutam li nawank saʼ li raqik ebʼ li xamaan.

QAYUʼAM JOʼ AJ PAABʼANEL

 • Bʼich 107

 • Li naʼajmank saʼ li chʼuut (8 kʼasal): Naru nabʼaanumank aʼin, taatzʼil rikʼin li chʼuut ut taapatzʼ rehebʼ kʼaru li chaabʼil naʼlebʼ naru naqataw saʼ li hu Anuario (yb16-S perel 25-27).

 • Tuulanaqo rikʼinebʼ li nekeʼwulak saʼebʼ li chʼutam (Pr 3:27) (7 kʼasal): Taachʼolobʼ li seeraqʼ ut taakʼehebʼ chi tzʼaqonk. Taakʼut li bʼideo Kʼaru nabʼaanumank saʼebʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl rehebʼ laj Testiiw? Taapatzʼ chanru tootzʼaqonq re naq sa wanqo saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl, abʼan moko kaʼaj tawiʼ chiru li po Octubre chiru bʼan chixjunil li chihabʼ.

 • Xtzolbʼal li Santil Hu saʼ li chʼuut (30 kʼasal): bh tzolom 8, raqal 1-7

 • Xjultikankil li xqatzol ut li tqil saʼ li jun chik xamaan (3 kʼasal)

 • Bʼich 136 ut tijok